Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra preprimární a primární pedagogiky

Karin Fodorová


titul, jméno, příjmení:
PhDr. Bc. Karin Fodorová, PhD.
místnost, podlaží, budova:
SA 110, budova SA
funkce:
obor činnosti:
preprimární pedagogika
telefon, mobil:
553 46 2683
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2024
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2024
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Karin Fodorová, Dr. Kornelia Solich
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 

Rok: 2024
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2024
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Karin Fodorová, Kornelie Solich
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Karin Fodorová, Dr. Kornelia Solich
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Karin Fodorová, Jana Navrátilová
Rok: 2022, Edukacja malego dziecka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022, Polypress s.r.o.
odborná kniha
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Poradce ředitelky mateřské školy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Karin Fodorová, Kornelia Solich
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Karin Fodorová, Kornelia Solich
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019, Wydawnictwo naukovwe UAM
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2018, Konteksty pedagogiczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Vol. 6 2 (12)/2018
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, kontexty pedagogiczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Mertová Lucie
Hodnocení výsledku vzdělávání dětí v mateřské škole zaměřených na jejich přípravu čtení a psaní
diplomová
2022
Michalková Katarína
Učitelé mateřské školy a jejich profesní obtíže v činnostech zaměřených na logopedickou prevenci dětí
diplomová
2022
Strakošová Jana
Mateřská škola jako místo pro vytváření návyků zdravého životního stylu dětí předškolního věku
diplomová
2020
Janiaková Marie
Alternativní vzdělávání dětí v mateřské škole jako součást edukačního cíle
bakalářská
2024
Kociánová Andrea
Alternativní pedagogika Montessori a její implementace v současných mateřských školách
bakalářská
2024
Lýsková Nikita
Možnosti hodnocení výsledků předškolního vzdělávání dětí v mateřské škole
bakalářská
2024
Juřičková Patricie
Učitelka mateřské školy a její možnosti hodnocení výsledků předškolního vzdělávání u dětí v její kmenové třídě
bakalářská
2023
Palová Michaela
Inovativní vzdělávací programy v mateřských školách a jejich vliv na rozvoj dítěte.
bakalářská
2023
Bumbalová Markéta
Alternativní vzdělávací programy v mateřských školách a jejich vlastnosti a funkce
bakalářská
2022
Vítečková Karin
Uplatňování pedagogické diagnostiky učitelkou mateřské školy, jako prostředek naplňování cílů předškolního vzdělávání.
bakalářská
2021
Kavuloková Lenka
Alternativní vzdělávání dětí v mateřské škole jako součást edukačního cíle
bakalářská
2020
Maléřová Klára
Edukační aktivity v mateřské škole podporující rozvoj počátečního čtení a psaní u dětí předškolního věku
bakalářská
2020
Michejdová Tereza
Podoby a formy využití médií učitelkou při edukaci dětí v mateřské škole
bakalářská
2020
Zagorová Darina
Možnosti přípravy na čtení dětí předškolního věku v mateřské škole
bakalářská
2020
Fábryová Marie
Učitelka mateřské školy a  její role v předškolním vzdělávání
bakalářská
2019
Soustružníková Jana
Využití diagnostických postupů v profesních činnostech učitelky mateřské školy.
bakalářská
2019
Víchová Lucie
Předmatematické činnosti učitelky v mateřské škole při edukaci dětí.
bakalářská
2019
Vlachová Jana
Role učitelky při hrách dětí v mateřské škole
bakalářská
2019
Borovičková Lucie
Význam pohybových aktivit a činností v mateřské škole pro optimální rozvoj dětí předškolního věku.
bakalářská
2018
Domanská Lucie
Rozvoj verbálních kompetencí dětí v mateřské škole
bakalářská
2018
Mertová Lucie
Rozvoj matematického myšlení dětí v mateřské škole
bakalářská
2018
Bolacká Hana
Podpora zdraví v mateřské škole jako součást edukačního cíle
bakalářská
2017
Bukovjanová Barbora
Další vzdělávání učitelek mateřské školy jako významný faktor determinující kvalitu předškolního vzdělávání
bakalářská
2017
Gebauerová Pavlína
Vliv učitelky na utváření pozitivního klimatu ve třídě mateřské školy
bakalářská
2017
Hájková Lucie
Rozvoj matematických pojmů a představ u dětí v mateřské škole
bakalářská
2017
Morawiecová Lucie
Učitelky mateřské školy v roli spolutvůrců školního klimatu
bakalářská
2017
Soukalová Taťána
Výchovně vzdělávací programy současných mateřských škol
bakalářská
2017
Švihlová Lenka
Vliv managementu mateřské školy na její klima
bakalářská
2017
Krzoková Monika
Edukační metody v mateřské škole
bakalářská
2016
Toflová Eliška
Aktivní spolupráce učitelek MŠ a rodičů zaměřená na edukaci dětí
bakalářská
2016
Vrágová Anežka
Potřeby dítěte v mateřské škole
bakalářská
2016
Chvostková Petra
Uplatnění výchovy dětí k hodnotám v mateřské škole
bakalářská
2015
Jiříčková Lenka
Působení médií na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku
bakalářská
2015
Kramolišová Kateřina
Význam zájmových aktivit v mateřské škole
bakalářská
2015
Kubešová Dagmar
Kompetence učitelky mateřské školy při hodnocení školní zralosti dítěte
bakalářská
2015
Lewinská Lucie
Hodnoty a morální vývoj dítěte předškolního věku
bakalářská
2015
Šamonilová Veronika
Uplatňování řízených a spontánních činností v mateřské škole
bakalářská
2015Hlavní řešitel
PhDr. Bc. Karin Fodorová, PhD.
Období
1/2021 - 12/2021
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub