Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra preprimární a primární pedagogiky

Radmila Burkovičová

Garant oborů Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku


„Že dítky nejdražší Boží dar a klénot nejpilnějšího opatrování hodný jsou.“

J.A.Komenský

Radmila Burkovičová

titul, jméno, příjmení:doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 111, budova SA
funkce:garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2678
e-mail:Nenalezen žádný záznam.The Impact of Organising Six-Year-Old Children into Groups on Their Collaboration in Achieving Goals
Radmila Burkovičová
Rok: 2021, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Didaktíka mateřské školy
Radmila Burkovičová, Zora Syslová, Jana Kropáčková, Kateřina Šilhánová, Lucie Štěpánová
Rok: 2019, Wolters Kluwer
odborná kniha

Subjective Attitudes to Inclusion as a Current Social Problem
Radmila Burkovičová, Daniel Hanuš
Rok: 2019
stať ve sborníku

Professional Activities of Kindergarten (Pre- primary School) Teacher after Changes in Pre-School Education
Radmila Burkovičová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Teaching Practices as a Factor in Becoming a Teacher
Radmila Burkovičová
Rok: 2017, Kontexty Pedagogiczne
článek v odborném periodiku

Motivation to Become a Preschool Teacher
Radmila Burkovičová
Rok: 2016, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků.
Radmila Burkovičová, Jan PRŮCHA, Miroslav DOPITA, Jana PALONCYOVÁ, Zora SYSLOVÁ
Rok: 2016, Wolters Kluwer ČR, a. s.
odborná kniha

Theory and Practical Application of Preschool Education in Terms of Curriculum Context Used in the Czech Republic
Radmila Burkovičová
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Profesní činnosti učitelek mateřských škol ve světle současných českých výzkumů
Radmila Burkovičová, Jana Kropáčková
Rok: 2014, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

Flow in Coaching Interviews as a Significant Protective Factor.
Lucia Lacková, Daniel Hanuš, Radmila Burkovičová, Tereza Kimplová, A. R. García
Rok: 2022
stať ve sborníku

Cooperation of Children?s Legal Representatives with Kindergarten Pedagogical Staff in Solving Defined Problems
Radmila Burkovičová, Karin Fodorová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Cooperation of legal representatives of children with pedagogical staff of kindergartens in solving defined problems
Radmila Burkovičová, Karin Fodorová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Distance learning in kindergartens as one of the determinants in the anti-epidemic system of the Czech Republic
Radmila Burkovičová, Karin Fodorová
Rok: 2021, Pedagogical Contexts
článek v odborném periodiku

Hodnocení pedagogické činnosti asistentky pedagoga v mateřské škole učitelkou
Radmila Burkovičová
Rok: 2021, Pedagogika
článek v odborném periodiku

Changes in the Conditions of Pre-school Education in the Czech Republic in relations to the Pandemic
Radmila Burkovičová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Netradiční technologie ve vztahu k metodám v právním vzdělávání
Radmila Burkovičová, Daniel Hanuš
Rok: 2021
stať ve sborníku

Příprava na povolání v rámcových vzdělávacích programech pro předškolní vzdělávání a v edukaci českých mateřských škol
Radmila Burkovičová
Rok: 2021, Journal of Technology and Information Education
článek v odborném periodiku

Recenze LÁCLAVÍKOVÁ, M., ŠVECOVÁ, A. (2019). Dieťa medzivojnového Slovenska. Verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na Slovenku a jej inštitucionálna základňa. 1. vyd. Praha: Leges. 246 s. ISBN 978-80-7502-377-3.
Radmila Burkovičová
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenze: MUŽÍK, J., LÖWENHÖFFEROVÁ, R. a P. KRPÁLEK. 2020. Univerzitní vzdělávání v minulosti, současnosti a budoucnosti. Praha: Professional Publishing, s. 128. ISBN 978-80-88260-45-5.
Radmila Burkovičová
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Současný pohled učitelek na distanční vzdělávání v MŠ
Radmila Burkovičová, Karin Fodorová
Rok: 2021, Poradce ředitelky mateřské školy
článek v odborném periodiku

Subjective Job Satisfaction of Kindergarten Teachers
Radmila Burkovičová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Subjektivní pracovní spokojenost učitelek mateřských škol
Radmila Burkovičová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Impact of Organising Six-Year-Old Children into Groups on Their Collaboration in Achieving Goals
Radmila Burkovičová
Rok: 2021, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Recenze: Kostrub, D. a kol. (2018). Vychovávanie a starostlivosť o deti do troch rokov veku. Tvorba výchovného programu.
Radmila Burkovičová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Resilience and Development through Experiencing Flow in University Teachers
Lucia Lacková, Radmila Burkovičová, Daniel Hanuš, A. Ramírez García, Tereza Kimplová, C. Pérez Duenas ... další autoři
Rok: 2020
stať ve sborníku

The Phenomenon of Flow in Inner Game As an Important Protective Factor in Personality Resilience
Lucia Lacková, Radmila Burkovičová, Tereza Kimplová, Antonia Ramírez García
Rok: 2020
stať ve sborníku

Analýza obsahu vzdělání chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky
Radmila Burkovičová
Rok: 2019, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Didaktika jako vědní obor
Radmila Burkovičová
Rok: 2019, Wolters Kluwer ČR
kapitola v odborné knize

Didaktíka mateřské školy
Radmila Burkovičová, Zora Syslová, Jana Kropáčková, Kateřina Šilhánová, Lucie Štěpánová
Rok: 2019, Wolters Kluwer
odborná kniha

Indywidualnie zidentyfi kowane potrzeby samokształcenia nauczycielek przedszkola
Radmila Burkovičová
Rok: 2019, Uniwersytet Śląski w Katowicach
kapitola v odborné knize

Indywidualnie zidentyfikowane potrzeby samoksztacenia przedszkolanek
Radmila Burkovičová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Inspirační náměty pro práci učitelek mateřských škol I.
Radmila Burkovičová, Jana Navrátilová
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Inspirační náměty pro práci učitelek mateřských škol II.
Radmila Burkovičová, Jana Navrátilová
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Subjective attitudes to inclusion as a current social problem
Radmila Burkovičová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subjective Attitudes to Inclusion as a Current Social Problem
Radmila Burkovičová, Daniel Hanuš
Rok: 2019
stať ve sborníku

Attitude of Children´s Parents, Teachers, and Headmasters towards the Admission of Two-Year-Olds to Kindergartens in the Czech Republic
Radmila Burkovičová
Rok: 2018, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
článek v odborném periodiku

Postawy rodziców dzieci, nauczycielek i dyrektorów przedszkoli do włączenia dwulatków do przedszkole w Republice Czeskiej.
Radmila Burkovičová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktualne innowacje w edukacji przedszkolnej
Radmila Burkovičová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of Education Results of Pre-School Children of Preparatory Classes and Nursery Schools
Radmila Burkovičová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Current Innovations in the Czech Pre-school Education
Radmila Burkovičová
Rok: 2017, Konteksty Pedagogiczne
článek v odborném periodiku

Czeskie kształcenie przedszkolne
Radmila Burkovičová
Rok: 2017, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polsko
kapitola v odborné knize

Changes in the Educational Practice in Kindergartens in the Czech Republic
Radmila Burkovičová
Rok: 2017, Studia edukacyjne
článek v odborném periodiku

Impacts of the Amendment to the Regulation of Pre-primary Education on the Practical Domain in the Czech Republic
Radmila Burkovičová
Rok: 2017, Multidisciplinary Journal of School Education
článek v odborném periodiku

Indywidualnie zidentyfikowane potrzeby samoksztacenia przedszkolanek
Radmila Burkovičová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompetencje profylaktyczne wśród polskich studentów; na Słowacji i w Ukrainie.
Radmila Burkovičová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Pozice chůvy v mateřské škole
Radmila Burkovičová
Rok: 2017, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Professional Activities of Kindergarten (Pre- primary School) Teacher after Changes in Pre-School Education
Radmila Burkovičová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Subjective Assessment of Complexity of Professional Activity Performed by Kindergarten Teacher
Radmila Burkovičová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Teaching Practices as a Factor in Becoming a Teacher
Radmila Burkovičová
Rok: 2017, Kontexty Pedagogiczne
článek v odborném periodiku

Upokojování individuálně identifikovaných vzdělávacích potřeb učitelek mateřských škol
Radmila Burkovičová
Rok: 2017, Magister - Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu
článek v odborném periodiku

Vedení hlavního panelu konference 'Edukacja malego dziecka'. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolej i Przedszkolnej. Ustroń.
Radmila Burkovičová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Vedení plenárního jednání v průběhu konference 'Diagnoza i wsparcie rozwoju człowieka w biegu życia - wielowymiarowość problemów' - Bielsko Biała.
Radmila Burkovičová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Vedení sekce 3: Dziecko w młodszym wieku szkolnym, jego potrzeby i możliwości wsparcia - v průběhu konference
Radmila Burkovičová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku Bialej
Radmila Burkovičová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Collective Education of Pre-Primary Aged Children in the Czech Republic
Radmila Burkovičová
Rok: 2016, Zagadnienia spoleczne
článek v odborném periodiku

Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v předškolním vzdělávání
Radmila Burkovičová
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Edukacja przedszkolna na terenie Republiki Czeskiej - współczesne uwarunkowania i nurty zmian
Radmila Burkovičová
Rok: 2016, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Is the enrolment of children in the first class changing?
Radmila Burkovičová
Rok: 2016, Konteksty Pedagogiczne
článek v odborném periodiku

Motivation to Become a Preschool Teacher
Radmila Burkovičová
Rok: 2016, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Poczucie trudności w realizacji czynności zawodowych u nauczycielek wychowania przedszkolnego
Radmila Burkovičová
Rok: 2016, Zagadnienia społeczne
článek v odborném periodiku

Porównanie wyników nauczania dzieci w wieku przedszkolnym z klas przygotowawczych i przedszkoli
Radmila Burkovičová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktyki pedagogiczne jako element stawania się nauczycielem
Radmila Burkovičová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků.
Radmila Burkovičová, Jan PRŮCHA, Miroslav DOPITA, Jana PALONCYOVÁ, Zora SYSLOVÁ
Rok: 2016, Wolters Kluwer ČR, a. s.
odborná kniha

The Theory and Practice of Preschool Education in the Context of the Curriculum in the Czech, Slovak, and Polisch Republics
Radmila Burkovičová
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Theory and Practical Application of Preschool Education in Terms of Curriculum Context Used in the Czech Republic
Radmila Burkovičová
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Vedení sekce konference - Profesní příprava učitelek mateřských škol
Radmila Burkovičová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
Radmila Burkovičová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Autorefleksja jako zadanie w ramach ustawicznego samokształcenia nauczycielek przedszkolnych
Radmila Burkovičová
Rok: 2015, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodźi
kapitola v odborné knize

Dítě ze sociálně vyloučené lokality v předškolním vzdělávání v přípravné třídě
Radmila Burkovičová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dítě ze sociálně vyloučené lokality v předškolním vzdělávání v přípravné třídě
Radmila Burkovičová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Poczucie własnej trudności w realizacji czynności zawodowych u przedszkolanek
Radmila Burkovičová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcje
Radmila Burkovičová
Rok: 2015, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Předškolní vzdělávání dětí z prostředí sociální exkluze
Radmila Burkovičová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Věcní a vnitřní činitelé směrování k učitelství pro mateřské školy
Radmila Burkovičová
Rok: 2015, Magister - reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu
článek v odborném periodiku

Wyższa szkoła zarzadzania i administracji w Opolu. Katedra pedagogiki.
Radmila Burkovičová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Wyższa szkoła zarzadzania i administracji w Opolu. Katedra pedagogiki.
Radmila Burkovičová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Wyższa szkoła zarzadzania i administracji w Opolu. Katedra pedagogiki.
Radmila Burkovičová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Wyższa szkoła zarzadzania i administracji w Opolu. Katedra pedagogiki.
Radmila Burkovičová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Zmiany w kształceniu przedszkolnym dzieci z obszarów wykluczenia społecznego
Radmila Burkovičová
Rok: 2015, Zagadnienia społeczne
článek v odborném periodiku

Akademia Techniczno-Humanistyczna v Bialsku Bialej
Radmila Burkovičová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Pedagogiki, Bielsko-Biała
Radmila Burkovičová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Autorefleksja jako zadanie w ramach ustawicznego samokształcenia nauczycielek przedszkolnych
Radmila Burkovičová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dziecko romskie w wieku przedszkolnym w kontekście edukacji w Czesku
Radmila Burkovičová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Radmila Burkovičová, Eva Zezulková, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová ... další autoři
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Inkluzivní vzdělávání dětí předškolního věku v české mateřské škole
Radmila Burkovičová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jaké vzdělání pedagožkám v předškolním vzdělávání?
Radmila Burkovičová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Podstawy projektowania pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola
Radmila Burkovičová
Rok: 2014, Uniwesytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polsko
kapitola v odborné knize

Podstawy projetowania pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola
Radmila Burkovičová
Rok: 2014, Adam Marszaĺek
kapitola v odborné knize

Profesní činnosti učitelek mateřských škol ve světle současných českých výzkumů
Radmila Burkovičová, Jana Kropáčková
Rok: 2014, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

Projektowanie pedagogiczne jako proces twórczy nauczycielki przedszkola
Radmila Burkovičová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Realizace multikulturní výchovy a vzdělávání v mateřské škole prostřednictvím etnické hudby
Radmila Burkovičová, Jana Navrátilová
Rok: 2014, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Spolková republika Německo: Katholische Universität, Fakultät für Soziale Arbeit, Eichstätt. Theory and practical application of preschool education in terms of curriculum context used in the Czech Republic.
Radmila Burkovičová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Vedení dílčí sekce na mezinárodní konferenci NAUCZYCIEL I UCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ. PROFILAKTYKA, DIAGNOZA I TERAPIA v zahraničí
Radmila Burkovičová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Vedení plenármí sekce na mezinárodní konferenci NAUCZYCIEL I UCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ. PROFILAKTYKA, DIAGNOZA I TERAPIA v zahraničí
Radmila Burkovičová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

vedení sekce na konferenci
Radmila Burkovičová
Rok: 2014
ostatní

Wazne sprawy naszych uczniów
Radmila Burkovičová
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Wpływ zmian czeskiego programu nauczania na wsparcie rozwoju dziecka
Radmila Burkovičová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wpływ zmian czeskiego programu nauczania na wsparcie rozwoju dziecka.
Radmila Burkovičová
Rok: 2014, Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bilesku Bialej
kapitola v odborné knize

Wydzial Humanistyczny Uniwersytet Szczeciński
Radmila Burkovičová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
Radmila Burkovičová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Czeskie przedszkole na rozdrożu
Radmila Burkovičová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Czeskie przedszkole na rozdrożu
Radmila Burkovičová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Działania nauczyciela przedszkolnego wspomagające
Radmila Burkovičová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Jaké vzdělání pedagožkám v předškolním vzdělávání?
Radmila Burkovičová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Międzynarodowa konferencja naukowa - Edukacja małego dziecka
Radmila Burkovičová
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Obtížnost profesních činností v učitelství pro mateřské školy
Radmila Burkovičová
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Ostrava
odborná kniha

On the creation of competents of pre-school children´s competences in context
Radmila Burkovičová
Rok: 2013, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
kapitola v odborné knize

Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcje
Radmila Burkovičová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sebereflexe - činitel přispívající ke kvalitě přípravného vzdělávání
Radmila Burkovičová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Soubor materiálů pro akreditaci navazujícího studijního oboru magisterského stupně Pedagogika předškolního věku (kombinovaná forma)
Radmila Burkovičová, Radmila Burkovičová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Soubor materiálů pro akreditaci navazujícího studijního oboru magisterského stupně Pedagogika předškolního věku (prezenční forma)
Radmila Burkovičová, Radmila Burkovičová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

vedení sekce V v průběhu Mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX.
Radmila Burkovičová
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Výzkumné šetření profesní činnosti pedagogické projektování.
Radmila Burkovičová
Rok: 2013, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Analyzování jako součást diagnostické činnosti učitele MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Analyzování jako součást diagnostické činnosti učitele MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analyzování jako součást diagnostické činnosti učitele v MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czynność nadzoru jako kategoria pedagogiczna
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Czynność nadzoru jako kategoria pedagogiczna
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukacja przedszkolna w Czechach - bieżąca sytuacja
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gotowość dziecka do podjęcia edukacji i jej ocena
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompetence k projektivní tvořivosti ve vzdělávací činnosti vysokoškolského učitele
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Konzultace Metodiky ověřování profesní připravenosti
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Legislativní dokumenty k činnostem učitelky v MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2012, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Pedagogické diagnostikování studujících v učitelství pro mateřské školy
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogické diagnostikování v učitelství pro mateřské školy
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Posuzování školní připravenosti dítěte
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posuzování školní připravenosti dítěte
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Profesní činnosti učitelů mateřských škol a jejich výzkum
Radmila Burkovičová
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Projektowanie pedagogiczne w nauczaniu przedszkolnym
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflektivní pedagogická praxe jako prostředek vytváření kompetencí budoucího učitele MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Reflektivní pedagogická praxe jako prostředek vytváření kompetencí budoucího učitele MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sebereflexe - činitel přispívající ke kvalitě přípravného vzdělávání
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Zielona Góra, Polsko
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
Radmila Burkovičová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Czynność nadzoru jako kategoria pedagogiczna
Radmila Burkovičová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Činnosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v přípravě k učitelství pro mateřské školy
Radmila Burkovičová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Činnosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v přípravě k učitelství pro mateřské školy
Radmila Burkovičová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dítě předškolního věku v profesní činnosti učitele mateřské školy
Radmila Burkovičová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Działania nauczyciela przedszkolnego wspomagające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym
Radmila Burkovičová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompetence k projektivní tvořivosti ve vzdělávací činnosti vysokoškolského učitele
Radmila Burkovičová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kurikulum, program, projekt a plán v české preprimární pedagogice v období postupující kurikulární reformy
Radmila Burkovičová
Rok: 2011, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Gorzów Wielkopolski
kapitola v odborné knize

Nástin vzdělávání předškolních pedagogů v současnosti
Radmila Burkovičová
Rok: 2011, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Otázky pedagogické praxe ve studiu učitelství
Radmila Burkovičová, Eva Šmelová, Martina Fasnerová
Rok: 2011, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Otázky pedagogické praxe ve studiu učitelství pro MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Otázky v přípravě dítěte s odloženou školní docházkou
Radmila Burkovičová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Profesní činnosti učitelů mateřských škol a jejich výzkum
Radmila Burkovičová
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Recenze monografie: ZAJITZOVÁ, E. Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči
Radmila Burkovičová, Eliška Zajitzová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stručný nástin vývoje přípravného vzdělávání předškolních pedagogů od počátku 20. století
Radmila Burkovičová
Rok: 2011, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Stručný nástin vývoje přípravného vzdělávání předškolních pedagogů v českých zemích v historickém kontextu (v době do nabytí státní samostatnosti)
Radmila Burkovičová
Rok: 2011, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Studie k předškolní pedagogice
Radmila Burkovičová, Hana Horká, Zora Syslová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Španělé a Polky na Pedagogické fakultě
Radmila Burkovičová
Rok: 2011
ostatní

Učitelská profese a výzkum profesních činností učitelů preprimárního vzdělávání v České republice
Radmila Burkovičová
Rok: 2011, PedF UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Radmila Burkovičová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Výsledky výzkumu profesních činností učitelů mateřských škol
Radmila Burkovičová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wokół kompetenci kluczowych czyli edukacja przedszkolna w Czechach
Radmila Burkovičová
Rok: 2011, Problemy wczesnej edukacji
článek v odborném periodiku

Zahraniční studenti na KPA
Radmila Burkovičová
Rok: 2011
ostatní

Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání - zpráva z mezinárodní vědecké konference
Radmila Burkovičová
Rok: 2010, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

Current Nature of Children?s Education in Czech Pre-schools institutions
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Den otevřených dveří pro budoucí učitelky mateřských škol
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Formulace cíle a pedagogické činnosti učitelky MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Inovace ve studijním oboru Učitelství pro MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Od detekování k pojmovému mapování a navrhování řešení pedagogického problému studujícími
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od detekování k pojmovému mapování a navrhování řešení pedagogického problému studujícími
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Od modelu přes pedagogickou činnost k pedagogickému jednání
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Otázky v přípravě dítěte s odloženou školní docházkou
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Pedagogical Situation Analysis and Pedagogical Problem Formulation
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Portfolio w edukacji
Radmila Burkovičová
Rok: 2010, Życie szkoły
článek v odborném periodiku

Preprimary Professional Activities in the Research.
Radmila Burkovičová, Bronislava Kasáčová
Rok: 2010, PedF UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize

Prezentace na WWW - Mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika individualizace předškolního vzdělávání ve studijním programu Učitelství pro MŠ na PedF OU v Ostravě
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematyka tworzenia cześci składowych kompetencji u dzieci w wieku przedszkolnym w szerszym kontekście
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profil absloventa jako syntetizující součást studijního oboru
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profil absolventa jako syntetizující součást studijního oboru
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Průzkum pedagogického terénu a výběr souboru jako výchozí krok k uskutečnění výzkumného šetření
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předškolní výchova v Evropě
Radmila Burkovičová
Rok: 2010, Informatorium 3-8
článek v odborném periodiku

Reflexe současného stavu studijního oboru Učitelství pro MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe vývoje ve studiu učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Radmila Burkovičová, Vladimíra Spilková, Helena Hejlová
Rok: 2010, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

The Acquisition of Professional Qualifications in the Preparatory Education of Pre-School Teachers
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Učitel a jeho profese v preprimárním vzdělávání: aktuální problémy a profesní příprava
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Úloha učitelky přípravné třídy v přípravě dítěte na vstup do základního vzdělávání
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Mateja Bela, PdF, Bánská Bystrica
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Úvod
Radmila Burkovičová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Radmila Burkovičová
Rok: 2009, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Radmila Burkovičová
Rok: 2009, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy ,,Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Autorefleksja jako jedna z dróg kształtowania tożsamości zawodowej
Radmila Burkovičová
Rok: 2009, Uniwersytet Opolski Opole Polsko
kapitola v odborné knize

Činnosti učitelky MŠ a preference jejich významnosti
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Činnosti učitelky v mateřské škole současnosti
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Dílčí výsledky výzkumného šetření činností učitelky MŠ a preference jejich významnosti
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukacja przedszkolna w Republice Czeskiej na początku XX. wieku
Radmila Burkovičová
Rok: 2009, Univewersytet Zielonogórski Zielona Góra
kapitola v odborné knize

Introduction to Issues Regarding the Science of Education
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Katedra pedagogiky FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Kwestia przyswajania kompetencji zawodowych w kształceniu przygotowawczym nauczyciela przedszkola
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti poznání procesů a podmínek fungování MŠ studentkou pro uskutečnění profesní praxe
Radmila Burkovičová
Rok: 2009, Media4u Magazine
článek v odborném periodiku

Některé otázky v učitelství dítěte raného školního věku v ČR
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Nová publikace o vzdělávání nejmenších
Radmila Burkovičová
Rok: 2009, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Obor Pedagogika -v akreditačním spise Učitelství pro MŠ (kombinovaná forma)
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obor Pedagogika -v akreditačním spise Učitelství pro MŠ (prezenční forma)
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Od modelu přes pedagogickou činnost k pedagogickému jednání
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Bánská Bystrica
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Bánská Bystrica
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Pedagogické projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy jako proces vytváření znalostí
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pedagogické projektování v MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

PF UMB Bánská Bystrica
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Portfolio ucznia w procesie jego edukacji
Radmila Burkovičová
Rok: 2009, Życie sczkoły
článek v odborném periodiku

Portfolio w edukacji dziecka
Radmila Burkovičová
Rok: 2009, Życie sczkoły
článek v odborném periodiku

Posudek na grantový projekt IGS
Radmila Burkovičová, Kateřina Homolová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pre-primary Education in the Czech Republic at the Beginning of the 21st Century
Radmila Burkovičová
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Prezentace konference ,,Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profese učitele mateřské školy v proměnách času
Radmila Burkovičová, Radmila Burkovičová
Rok: 2009, PedF UMB Banská Bystrica
kapitola v odborné knize

Projekty v praxi
Radmila Burkovičová
Rok: 2009, Informatorium
článek v odborném periodiku

Rozpoznané pedagogické problémy praxe jako součást přípravného vzdělávání učitelek MŠ a jejich řešení
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soubor materiálů pro reakreditaci studijního oboru Učitelství pro mateřské školy (kombinovaná forma)
Radmila Burkovičová, Radmila Burkovičová, Danuše Sztablová, Radim Badošek, Jiří Kusák, Václav Tvarůžka, Ingrid Nagyová, Radana Metelková Svobodová, Hana Klimtová, Eva Zezulková, Taťána Göbelová, Ondřej Šimik, Jan Karaffa, Michal Živný, Alexandra Tomášová, Marie Švrčková ... další autoři
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Soubor materiálů pro reakreditaci studijního oboru Učitelství pro mateřské školy(prezenční forma)
Radmila Burkovičová, Radmila Burkovičová, Danuše Sztablová, Jiří Kusák, Václav Tvarůžka, Ingrid Nagyová, Radana Metelková Svobodová, Jan Karaffa, Taťána Göbelová, Ondřej Šimik, Hana Klimtová, Natálie Kodetová, Eva Zezulková, Michal Živný, Radim Badošek, Marie Švrčková, Alexandra Tomášová ... další autoři
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Sytuacja pedagogiczna oraz formułowanie problemu pedagogicznego
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The role and function of portfolios in students´ self-reflection
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Úvodní slovo
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Vlastní hodnocení mateřské školy
Radmila Burkovičová, Martin Malčík
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studium učitelství pro mateřské školy
Radmila Burkovičová, Radmila Burkovičová
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Výsledky výzkumného šetření odborných činností učitelky MŠ.
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání
Radmila Burkovičová, Autorský Kolektiv
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výzkumné šetření odborných činností s projektováním edukace dítěte v MŠ souvisejících
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Výzkumné šetření odborných činností s projektováním edukace dítěte v MŠ souvisejících
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Współczesny charakter edukacji dziecka w czeskim przedszkolu
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 2008 Výzkum profesních činností učitelů specifikovaných tříd a škol
Radmila Burkovičová
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza, komparace a evaluace studijních plánů přípravného vzdělávání bakalářského stupně studijního oboru učitelství pro mateřské školy v ČR ve zvolených indikátorech
Radmila Burkovičová, Mariana Sirotová
Rok: 2008, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
kapitola v odborné knize

Aspekty prvopočátečního čtení, psaní a rozvoje logického myšlení ve světě bezprostředního okolí dítěte předškolního a raného školního věku
Radmila Burkovičová, Helena Šimíčková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Autorefleksja jako jedna z dróg kształtowania tożsamości zawodowej
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dítě a mateřská škola
Radmila Burkovičová, Soňa Koťátková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Edukačnými hrami poznáváme svet.
Radmila Burkovičová, Mária Podhájecká
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Komparace sdělení o další předpokládané profesní dráze po ukončení studia specifikované skupiny učitelů
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Mesto Zvolen, mestský úrad
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Oponentský posudek pro projekt Grantové agentury ČR
Radmila Burkovičová, Eva Šmelová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Otázky pedagogické praxe studentek Učitelství pro MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Bánska Bystrica, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, Slovensko
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Pedagogické projektování a prezentace pedagogického projektu v učitelství pro mateřské školy
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Plánování a uskutečňování edukace podle RVP PV v MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Problematika učitelství dítěte raného školního věku v ČR.
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematyka kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym w regione Morawskośląskim na początku 21. wieku
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Profese učitele mateřské školy v proměnách času
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní činnosti učitelů jako východisko pro pedagogickou praxi
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Profesní činnosti učitelů přípravných tříd při ZŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Přípravné vzdělávání učitelů mateřských škol (vybraná problematika)
Radmila Burkovičová
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Rola i  funkcja portfolio w autorefleksji studenta/studentki
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Společné směrování k vytýčenému cíli v učitelství pro MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Univerzita Mateja Bela, PdF, Bánská Bystrica
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Výchova dětí v rodině v průzkumech studentek Učitelství pro MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Wimbledon School of English London, Worple Road SW19
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - Osobowościowo orientowany model kształcenia dziecka w wieku preprymarnym w RC
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Wykorzystanie autorefleksji jako jedną z dróg kształtowania tożsamości zawodowej
Radmila Burkovičová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza, komparace a evaluace studijních plánů přípravného vzdělávání bakalářského stupně studijního oboru Učitelství pro mateřské školy v ČR ve zvolených indikátorech
Radmila Burkovičová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fakultní mateřské školy a pedagogická praxe studentů Učitelství pro MŠ bakalářského stupně vzdělávání
Radmila Burkovičová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Indywidualizacja w edukacji przedszkolnej a metoda projektow
Radmila Burkovičová
Rok: 2007, Edukacja elementarna w teorii i praktyce
článek v odborném periodiku

Jak dochodzono od dokumentu do kształcenia dziecka w wieku preprymarnym w regionie Morawskośląskim?
Radmila Burkovičová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak dochodzono od dokumentu do kształcenia dziecka w wieku preprymarnym w regionie Morawskośląskim?
Radmila Burkovičová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kooperující učitelky pedagogické praxe studentů učitelství pro MŠ - některé charakteristiky
Radmila Burkovičová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Objevování vztahu dítě - student v roli učitele
Radmila Burkovičová, Daniel Hanuš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Pojetí pregraduálního vzdělávání v učitelství pro MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Pojetí pregraduálního vzdělávání v učitelství pro MŠ
Radmila Burkovičová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava pedagogického projektu
Radmila Burkovičová, Barbora Vaňková
Rok: 2007, Učitelské listy
článek v odborném periodiku

Příspěvek studentů oboru Učitelství pro MŠ ke školní připravenosti dítěte
Radmila Burkovičová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Realizace pedagogického projektu
Radmila Burkovičová, Barbora Vaňková
Rok: 2007, Učitelské listy
článek v odborném periodiku

RVP PV a otázky jeho převádění do praxe mateřských škol
Radmila Burkovičová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Úloha pedagogické praxe ve studiu učitelství pro mateřské školy
Radmila Burkovičová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vysokoškolské vzdělávání učitelek mateřských škol na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Radmila Burkovičová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Warunki przyjęcia dziecka do współczesnej czeskiej szkoły w celu powinnego obowiązku szkolnego
Radmila Burkovičová
Rok: 2007, Edukacja elementarna w teorii i praktice
článek v odborném periodiku

Evaluace studijního plánu jako jedna z podmínek edukace
Radmila Burkovičová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Fakultní mateřské školy a pedagogická praxe studentů Učitelství pro MŠ bakalářského stupně vzdělávání
Radmila Burkovičová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení vybraných komponent dovedností vytvářených profesních kompetencí studentů učitelství pro MŠ kooperujícími učitelkami v souvislostech
Radmila Burkovičová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Hry v mateřské škole v teorii a praxi
Radmila Burkovičová, Soňa Koťátková
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Importance and prospects of bachelor-type studies in the Czech republic
Radmila Burkovičová, Jan Burkovič
Rok: 2006
stať ve sborníku

Increase of the quality of studies for a bachelor´s degree
Radmila Burkovičová, Jan Burkovič
Rok: 2006
stať ve sborníku

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislavě
Radmila Burkovičová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Osobnost učitele mateřské školy a jeho profesní příprava v českém vzdělávacím kontextu
Radmila Burkovičová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Pedagogika - reakreditační spis Učitelství pro MŠ (prezenční forma)
Radmila Burkovičová, Radmila Burkovičová
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Problematyka kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym w regione Morawskośląskim na początku 21. wieku
Radmila Burkovičová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přípravné vzdělávání bakalářského stupně učitelů mateřských škol
Radmila Burkovičová
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Přípravné vzdělávání učitelek mateřských škol na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Radmila Burkovičová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Přípravné vzdělávání v učitelství pro MŠ a studentovo sebehodnocení osvojených komponent profesních kompetencí
Radmila Burkovičová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Příspěvek studentů oboru Učitelství pro MŠ ke školní připravenosti dítěte
Radmila Burkovičová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogika - akreditační spis Učitelství pro MŠ (kombinovaná forma)
Radmila Burkovičová, Radmila Burkovičová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Bispektrální index a moderní inhalační anestetika.
Ivana Volfová, Radmila Burkovičová, H. Csibrei, R. Schwarz, J. Jahoda
Rok: 2004
stať ve sborníku

Motivovanost studentů k učitelství při vstupu do studia
Radmila Burkovičová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Practical and Professional Training of Kindergarten Teachers at the Break of the Millenium
Radmila Burkovičová
Rok: 2004, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Úvodní fáze profesní přípravy budoucích učitelek mateřských škol na PdF OU.
Radmila Burkovičová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zvládnu přijímací řízení studia učitelství pro MŠ?
Radmila Burkovičová
Rok: 2004, Informatorium 3-8
článek v odborném periodiku

Současná mateřská škola a její řízení
Radmila Burkovičová, Z. BEČVÁŘOVÁ
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdělání pro 3. tisíciletí
Radmila Burkovičová
Rok: 2003, Informatorium 3-8
článek v odborném periodiku

Jaký je obraz edukační reality u studentů učitelství 1. stupně ZŠ?
Radmila Burkovičová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Katholieke Hogeschool ol Zuid - West - Vlaanderen
Radmila Burkovičová
Rok: 2002
působení v zahraničí

Návštěva belgických primárních škol.
Radmila Burkovičová
Rok: 2002, Komenský
článek v odborném periodiku

Nové možnosti vzdělávání v učitelství mateřských škol.
Radmila Burkovičová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Pedagogika - akreditační spis Učitelství pro MŠ (prezenční forma)
Radmila Burkovičová
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Požadavky na písemné ukázkové portfolio zpracování pedagogického problému a písemná příprava a reflexe projektové praxe ke SZZ.
Hana Lukášová, Jana Kratochvílová, Radmila Burkovičová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Předškoláci v Belgii.
Radmila Burkovičová
Rok: 2002, Komenský
článek v odborném periodiku

Předškolní a primární pedagogika. Predškolská a elementárna pedagogika.
Radmila Burkovičová, Z Kolláriková, B. PUPALA
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vaše děti a návykové látky.
Radmila Burkovičová, Karel Nešpor
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vstup do otázek vědy o výchově
Radmila Burkovičová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výzkum vzdělávacích potřeb učitelek mateřských škol
Radmila Burkovičová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Wychovanie przedszkolne pod koniec XX.wieku w regionie Morawskośląskim.
Radmila Burkovičová
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wychowanie przedszkolne pod koniec XX.wieku w regionie Morawskośląskim.
Radmila Burkovičová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
ADVPříprava k dopravní výchově
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
APCPříprava na čtení
APDPojetí dítěte v historii
APEDPreprimární pedagogika
APPPříprava na psaní
APPTPedagogická praxe v přípravné třídě
APVOPedagogika - vybrané otázky vzdělávání
APXJMPedagogická praxe v MŠ
APXSPPedag. praxe ve třídě s dětmi se spec.
APXZSPedagogická praxe v 1. třídě ZŠ
ARDRozvíjení dítěte do 3 let
ASMŠkolský management
ASPODSociálně - právní ochrana dětí
ASPPStrategie pedag. projekt. ŠVP a evaluace
AVDSPVzdělávání dětí se spec. vzděl. potřeb.
AZVZáklady pedagogického výzkumu
BAPOAktuální pedagogické otázky
BBP1Seminář k bakalářské práci
BEPPPřípr.element. čt., ps.,počít. a log.m.
BMETPedagogická metodologie
BODProjekt - předmětové didaktiky
BPG1Pedagogika preprimárního vzdělávání 1
BPG2Pedagogika preprimár. vzděláv. 2 s praxí
BPG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
BPG4Pedagogika preprimárního vzdělávání 4
BPK1Pedagogika - projektování v MŠ 1
BPK2Pedagogika - projektování v MŠ 2
BPMPPedagogika - pedagogické mapy
BPPPPrůběžná pedagogická praxe v MŠ
BPPZProgram podpory zdraví v MŠ
BPRAPraxe v alternativních MŠ
BPSRPedagogika a srovnávací dějiny
BPZAProgram Začít spolu v MŠ
BRPPŘešení pedagogického problému
BRSPŘízení a spolupráce
BSHPSouvislá hospitačně asistentská praxe
BSPPSouvislá projektová praxe
BSSZPedagogika - seminář ke SZZ
BSVPOsobnost.a sociál. vých. dítěte s praxí
BSZ1SZZ- Pedagogika preprimárního vzdělávání
BSZ2SZZ- Reflektovaná pedagogická praxe
BUMMÚvod do školského managementu
CPCPSeminář k prakt. části bakalářské práce
CPPPedagogika - Formulace pedag. problému
CTCPSeminář k teoret. části bakalářské práce
CUPPSeminář k realiz. pr. části bakal. práce
CZVUCeloživotní vzdělávání - ukončení
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
E-PE1Pedagogy for Pre-primary Education 1
KPRPEPreprimární pedagogika
MSAPOAktuální pedagogické otázky
MSEPPPřípr.element.čtení, ps.,poč.a log.myšl.
MSODProjekt - předmětové didaktiky
MSPG1Pedagogika preprimárního vzdělávání 1
MSPG2Pedagogika preprimárního vzdělávání 2
MSPG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
MSPG4Pedagogika preprimárního vzdělávání 4
MSPK1Pedagogika - projektování v MŠ 1
MSPK2Pedagogika - projektování v MŠ 2
MSPMPPedagogika - pedagogické mapy
MSPPZProgram podpory zdraví v MŠ
MSPRAPraxe v alternativních MŠ
MSPSRPedagogika srovnávací a dějiny
MSPZAProgram Začít spolu v MŠ
MSRPPŘešení pedagogického problému
MSSHPSouvislá hospitačně asistentská praxe
MSSPŘízení a spolupráce
MSSPPSouvislá projektová praxe
MSSSZPedagogika - seminář ke SZZ
MSSVPOsobnostní a sociální výchova dítěte
MSSZ1SZZ - Pedagogika preprimár. vzdělávání
MSSZ2SZZ - Reflektovaná pedagogická praxe
MSSZ3SZZ - Psychologie dítěte předškol. věku
MSUMMÚvod do školského managementu
NDVPříprava k dopravní výchově
NPCPříprava na čtení
NPDPojetí dítěte v historii
NPEDPreprimární pedagogika
NPPPříprava na psaní
NPPTPedagogická praxe v přípravné třídě
NPVOPedagogika - vybrané otázky vzdělávání
NPXJMPedagogická praxe v MŠ
NPXSPPedag. praxe ve třídě s dětmi se spec.
NPXZSPedagogická praxe v 1. třídě ZŠ
NRDRozvíjení dítěte do 3 let
NSMŠkolský management
NSPODSociálně - právní ochrana dětí
NSPPStrategie pedag. projekt. ŠVP a evaluace
NUCVCŽV PPV závěrečná zkouška
NVDSPVzdělávání dětí se spec. vzděl. potřeb.
NZVZáklady pedagogického výzkumu
OBHJBObhajoba bakalářské práce
OBHJNObhajoba diplomové práce
PDPVPředškolní dítě, předškolní vzdělávání
SPRPEPreprimární pedagogika
ZZMSCŽV UMŠ závěrečná zkouška
3PPPGPrimární a preprimární pedagogika
5MPPedagogická metodologie
5SPDSrovnávací pedagogika a dějiny
5SZZPedagogika a psychologie
55MPPedagogická metodologie
55SPDSrovnávací pedagogika a dějiny
6BAPOAktuální pedagogické otázky
6BEPKPedagogika - Evaluace pedag. projektu
6BPG1Pedagogika preprimárního vzdělávání 1
6BPG2Pedagogika preprimárního vzdělávání 2
6BPG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
6BPK1Pedagogika - Projektování
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BSHPReflekt.souv.hospit.asist.pedag.praxe
6BSPPReflekt.souv.pedag.projekt.praxe+seminář
6BSSZSeminář ke státní bakalářské zkoušce
6BSZ1SZZ - Pedagog. preprimárního vzdělávání
6BSZ2SZZ - Reflektovaná pedagogická praxe
6OBHJObhajoba bakalářské práce
66APOAktuální pedagogické otázky
66BHJObhajoba bakalářské práce
66EPKPedagogika - Evaluace pedag. projektu
66PG1Pedagogika preprimárního vzdělávání 1
66PG2Pedagogika preprimárního vzdělávání 2
66PG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
66PK1Pedagogika - Projektování
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SHPReflekt.souv.hospit.asist.pedag.praxe
66SPPReflekt.souv.pedag.projekt.praxe+seminář
66SSZSeminář ke státní bakalářské zkoušce
66SZ1SZZ - Pedagog. preprimárního vzdělávání
66SZ2SZZ - Reflektovaná pedagogická praxe
7AMVVMultikulturní vzdělávání a výchova
7APDHPojetí dítěte v historii a v současnosti
7APDVPříprava k dopravní výchově
7APEDSZZ - Preprimární pedagogika
7APPTReflekt. pedag. praxe v přípravné třídě
7APVOPedagogika - vybrané otázky vzdělávání
7APXMReflektovaná pedagogická praxe v MŠ
7APXSReflekt. pedag. praxe ve třídě s dětmi
7APXZReflekt. pedag. praxe v 1. třídě ZŠ
7ASPOSociálně právní ochrana dětí
7OBHJObhajoba diplomové práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SKPSeminář k diplomové práci
77BHJObhajoba diplomové práce
77HNRHospitace jako nástroj profesn. rozvoje
77HPPHospitační praxe v poradnách
77MVVMultikulturní vzdělávání a výchova
77PDHPojetí dítěte v historii a v současnosti
77PEDSZZ - Preprimární pedagogika
77PVOPedagogika - vybrané otázky vzdělávání
77PXIPraxe - spolupr. s Českou škol. inspekcí
77PXXHospitační praxe u zřizovatele
77SKPSeminář k diplomové práci
77SPOSociálně právní ochrana dětí
MSZZ3SZZ - Psychologie dítěte předškol. věku


AutorNázev práceTypRok
Novotná VěraSyndrom vyhoření v učitelstvídiplomová 2022 
Štěpánová JanaVliv inspekce na kvalitu vzdělávání v mateřské školediplomová 2022 
Roubalová DanielaZralost pro mateřskou školudiplomová 2021 
Šangalová AdélaZahrada mateřské školy jako místo pro vzdělávánídiplomová 2021 
Smudová GabrielaOsobnost učitele v mateřské školediplomová 2020 
Dudysová JitkaŠkola v přírodě a dítě předškolního věkudiplomová 2019 
Mašlaňová LucieDalší vzdělávání učitelek mateřských školdiplomová 2019 
Ilková KristýnaVzdělávací potřeby začínajících učitelekdiplomová 2017 
Jelínková PetraHospitace ředitelky u učitelky v mateřské školediplomová 2017 
Kostelníková MarkétaSociální vztahy ve hře předškolního dítětediplomová 2017 
Hanzalíková AnetaČinnost v práci učitelky mateřské školydiplomová 2016 
Heryánová PetraKoučování v mateřské školediplomová 2016 
Kopecká LuciePropojování vzdělávání v mateřské škole a v prostředí mimo mateřskou školudiplomová 2016 
Špaňhelová MichaelaÚspěšné postupy pro zapojování dětí do vzdělávánídiplomová 2016 
Vilimová ErikaRozhovor jako nástroj zkvalitňování vztahů v týmu pracovnic mateřské školydiplomová 2016 
Blablová IvonaSpolečenské hry ve vzdělávání dítěte předškolního věkudiplomová 2015 
Brzezinová AlžbětaUvádění začínající učitelky mateřské školydiplomová 2015 
Dedková HanaKomunikace s rodiči předškolních dětídiplomová 2015 
Pallová BarboraVýběrový pohovor s uchazečkou o učitelství v mateřské školediplomová 2015 
Šedivá KateřinaČinnosti učitele v 1. třídědiplomová 2015 
Puková JolanaÚloha přípravné třídy v přípravě dítěte na vstup do první třídydiplomová 2013 
Škanderová SvětlanaSpolupráce dítěte s učitelkou v 1. třídědiplomová 2013 
Wrzecionková AgnieszkaPřipravenost dítěte pro školní práci v 1. třídě základní školydiplomová 2012 
Čermáková LucieČinnosti učitele na 1. stupni ZŠdiplomová 2008 
Ivánková IvanaÚloha učitele na 1.stupni ZŠdiplomová 2008 
Bernatová YvonaPedagogická komunikace a interakce ve výucediplomová 2007 
Foltinová MartinaJak získat a udržet aktivitu žáků při výuce.diplomová 2006 
Němcová PetraHodnocení dětí v mateřské školebakalářská 2022 
Tomaníková AdélaStravování v mateřské školebakalářská 2022 
Brázdová VeronikaHodnocení vlastního vzděláváníbakalářská 2021 
Dostálová SimonaVzděláváním dítěte předškolního věku v mateřské škole ke školní připravenostibakalářská 2021 
Fryštenská LucieInkluze v mateřské školebakalářská 2021 
Halfarová VendulaHodnocení učitelek v mateřské školebakalářská 2021 
Kubáňová MartinaPedagogická intervence v mateřské školebakalářská 2021 
Orlová ŠárkaInkluzívní vzdělávání v mateřské školebakalářská 2021 
Bialasová PetraSamostatnost dětí ve věkově heterogenní tříděbakalářská 2020 
Harušincová KarlaPedagogické poradenství učitelky v mateřské školebakalářská 2020 
Kochová ŠtěpánkaMožnosti spolupráce mateřské školy a rodičů předškolních dětíbakalářská 2019 
Koudelová DarinaPříprava dětí v mateřské škole na čteníbakalářská 2019 
Kusněřová ZuzanaStravování dětí v mateřských školáchbakalářská 2019 
Novotná VěraPříprava dětí v mateřské škole na psaníbakalářská 2019 
Novotná VladimíraPříprava dětí v mateřské škole na psaníbakalářská 2019 
Štěpánová JanaPodmínky pro hry v MŠbakalářská 2019 
Antoníčková TerezaPostoje rodičů k povinné docházce dítěte do MŠbakalářská 2018 
Balarinová BarboraSpolupráce ve společných subjektech základní a mateřské školybakalářská 2018 
Hallerová VeronikaSpolupráce učitelky s dítětem v mateřské školebakalářská 2018 
Kotulová LenkaRodina a dítě v předškolním věkubakalářská 2018 
Maléřová DominikaSpontánní hra v životě předškolního dítětebakalářská 2018 
Odstrčilová AnetaAktivity dítěte v mateřské školebakalářská 2018 
Sobczyková MartinaJak efektivně připravovat předškolákabakalářská 2018 
Demlová KateřinaAsistent pedagoga v běžné mateřské škole: současná situace a zkušenostibakalářská 2017 
Gregorová PavlaPodoby a formy spolupráce mateřské školy s rodičibakalářská 2017 
Keddamová MarieAlternativní pedagogika Montessori a její vliv na rozvoj dítětebakalářská 2017 
Kubincová IvaSpolupracující tým v mateřské škole: skutečnost a možnostibakalářská 2017 
Podsedníková VeronikaMotivace pracovního týmu v mateřské školebakalářská 2017 
Strakošová MichaelaČinnosti dítěte v mateřské školebakalářská 2017 
Benová KateřinaSexuální výchova v mateřské školebakalářská 2015 
Halamíková JanaVzdělávání dítěte jako proces přípravy na další životní obdobíbakalářská 2015 
Krumpolcová NelaImplementace legislativních dokumentů do života mateřské školybakalářská 2015 
Poláchová PetraKronika mateřské školy jako inspirace pro budoucnostbakalářská 2015 
Rezgui AndreaVzdělávací potřeby učitelek mateřských školbakalářská 2015 
Schenková KateřinaPřipravenost dětí z mateřské školy na vstup do základní školybakalářská 2015 
Ambrožová LenkaDopravní výchova v mateřské školebakalářská 2014 
Hanzalíková AnetaInkluze v podmínkách mateřské školybakalářská 2014 
Hrůzková PetraRituály v mateřské školebakalářská 2014 
Hudečková SoňaSpolupracující mateřská školabakalářská 2014 
Ivanská ZdeňkaProblematika začleňování dětí z pěstounských rodin do mateřských školbakalářská 2014 
Konečná ŠárkaImplementace alternativních programů v mateřské školebakalářská 2014 
Kopecká LucieKvalita stravování v mateřské školebakalářská 2014 
Krejčí IngridSrovnání vzdělávacích metod v německé a české MŠbakalářská 2014 
Machalová PavlaPůsobení učitele mateřské školy na dítěbakalářská 2014 
Majdanicsová ZuzanaÚloha mateřké školy ve výchově dítěte v období vzdorubakalářská 2014 
Mistríková CvetaPedagogická podpora rozvoje osobnosti dítětebakalářská 2014 
Osadníková LibušeStravování dítěte v mateřské školebakalářská 2014 
Pokorná EvaPosuzování školní připravenosti dítětebakalářská 2014 
Schugová AnežkaSexuální výchova dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Sváčková ŠárkaHodnocení dítěte v mateřské školebakalářská 2014 
Zahradníková RenátaPortfolio jako prostředek rozvoje dítětebakalářská 2014 
Chlachulová PetraAktivity dítěte v mateřské školebakalářská 2013 
Gajda MilanHospitace jako prostředek rozvoje osobnosti učitelkybakalářská 2013 
Heryánová PetraKomunikace dítěte předškolního věku s vrstevníkybakalářská 2013 
Langová PavlínaIntegrace ve vzdělávání dítěte předškolního věkubakalářská 2013 
Pallová BarboraVýchova dítěte ke zdravému způsobu života v mateřské školebakalářská 2013 
Říčná TerezaLegislativa v mateřské školebakalářská 2013 
Slováčková TerezaVyužití folklóru v mateřské škole a jeho vliv na dítě předškolního věkubakalářská 2013 
Štefková NikolaZapojování dětí učitelkou do didakticky zacílených činnostíbakalářská 2013 
Trojčínská MarkétaSpolupráce předškolních dětí v aktivitách v průběhu dne v mateřské školebakalářská 2013 
Fojtová KateřinaCíl v pedagogické činnosti učitelkybakalářská 2012 
Havlasová KateřinaPrůběh vzdělávání dítěte preprimárního věkubakalářská 2012 
Ondrová IvanaÚloha asistenta pedagoga v přípravné tříděbakalářská 2012 
Vlaháčová KateřinaProfesní rozvoj učitelky mateřské školybakalářská 2012 
Žabenská Iva ChristinaUčitelka mateřské školy jako činitel rozvoje osobnosti dítěte v preprimáním věkubakalářská 2012 
Kozelská AlžbětaPedagogické projektování a spolupráce učitelekbakalářská 2011 
Mamčářová MichaelaPříprava dítěte na vstup do 1. třídybakalářská 2011 
Mihalíková MartinaMísto říkanky a básničky v rozvoji dítětebakalářská 2011 
Sýkorová PavlínaČinnosti učitelky v mateřské školebakalářská 2011 
Ulčáková LenkaHra dítěte jako prostředek rozvoje dítětebakalářská 2011 
Vičarová MarkétaVyužití uspořádání dne v rozvoji osobnosti dítětebakalářská 2011 
Žabková RadkaVýchovný vliv pohádky na dítěbakalářská 2011 
Dětská RůženaPedagogické problémy učitelek MŠ v praxibakalářská 2010 
Lakomá LenkaIndividuální přístup k dítěti v MŠbakalářská 2010 
Míšová MonikaMožnosti spolupráce učitelky a rodiče dítěte předškolního věkubakalářská 2010 
Němcová ZuzanaPříprava učitelek MŠ na edukaci dítětebakalářská 2010 
Pikulíková DitaMožnosti vzdělávání dítěte v předškolním věkubakalářská 2010 
Slováková MartinaIndividuální přístup k dítěti v průběhu pedagogické praxe v MŠbakalářská 2010 
Waclawiková AgátaSpolupráce studentky učitelství pro MŠ s kooperující učitelkoubakalářská 2010 
Wozniaková RadkaOtázky pedagogického projektování edukace dítěte v MŠbakalářská 2010 
Adamišová VěraPříprava předškolního dítěte na psaníbakalářská 2009 
Borunská JanaRozvíjení sociálních vztahů dítěte v preprimárním věkubakalářská 2009 
Faltová VendulaČinnosti učitelky v mateřské školebakalářská 2009 
Gocalová MichaelaMotivace v mateřské školebakalářská 2009 
Kaločová LucieSpolupráce učitelky a asistenta pedagoga při integraci romských dětí do MŠbakalářská 2009 
Kašková MáriaČinnosti učitelky v MŠbakalářská 2009 
Kolúchová LuciePedagogické projektování a rozvíjení osobnosti dítěte v preprimárním věkubakalářská 2009 
Leškaničová LenkaKomunikace mezi učitelkou a dítětem v mateřské školebakalářská 2009 
Opatřilová VeronikaPedagogické projektování a rozvíjení osobnosti dítěte v preprimárním věkubakalářská 2009 
Řehová TaťánaČinnosti dětí v mateřské škole a jejich motivace učitelkoubakalářská 2009 
Smudová GabrielaČinnosti učitelky v MŠbakalářská 2009 
Stavinohová KateřinaHra a hračka v životě dítěte prvního desetiletí 21. stoletíbakalářská 2009 
Šedivá KateřinaČinnosti dětí v mateřské škole a jejich motivace učitelkoubakalářská 2009 
Vansová AlenaSpolupráce učitelky s rodiči dětí v mateřské školebakalářská 2009 
Bochenková JanaKomunikace mezi učitelkou a dítětem v mateřské školebakalářská 2008 
Křibíková SoňaSpolupráce učitelky s rodiči dětí v mateřské škole.bakalářská 2008 
Vápeníková LuciePříprava předškolního dítěte na psaníbakalářská 2008 
Budíková PetraRozvíjení sociálních vztahů dětí předškolního věkubakalářská 2007 
Moroňová MonikaMožnosti spolupráce učitelky s dítětem v mateřské školebakalářská 2007 
Podsedníková JitkaProjektování a rozvíjení osobnosti dítěte v preprimárním věkubakalářská 2007 
Říhová KamilaKomunikace předškolního pedagoga s dítětem v mateřské školebakalářská 2007 
Staňková GabrielaUčitelka v mateřské školebakalářská 2007 
Ulčíková MartinaHra a hračka v životě dítěte předškolního věkubakalářská 2007 
Jarošová DominikaRozvíjení sociálních vztahů dětí předškolního věkubakalářská 2006 
Polášková VeronikaHra v životě dítěte předškolního věkubakalářská 2006 
Romanová MichaelaIntegrace dítěte do skupiny ostatních dětí v mateřské školebakalářská 2006 
Stehnová VeronikaPlánování a rozvíjení osobnosti dítěte preprimárního věkubakalářská 2006 
Šustrová SimonaMožnosti individuálního přístupu učitelky k dítěti v preprimárním věkubakalářská 2006 
Václavíková PetraKomunikace předškolního pedagoga s dítětem v mateřské školebakalářská 2006 
Vavříčková RenataÚloha hračky v životě dítěte ve věku do nástupu povinného vzděláváníbakalářská 2006 


Pedagogické diagnostikování školní připravenosti dítěte jako profesní činnost učitele
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
Předškolní vzdělávání v Polsku a v České republice. Srovnávací studie.
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
Profesia "učitel' preprimárnej edukácie" a "učitel' primárnej edukácie" v dynamickom poňatí
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Období1/2008 - 6/2011
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
Výzkum profesních činností učitelů specifických tříd a škol
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub