Mezinárodní mobility

Pokud hledáte možnost, jak vycestovat, zahraniční mobilitu lze nejsnadněji realizovat v rámci EU a partnerských zemí prostřednictvím programu Erasmus+. K cestám mimo evropské země pak lze využít tzv. kreditové mobility, které jsou součástí programu Erasmus+. Podporu realizace mobilit zahrnuje mimo jiné i internacionalizační program Ostravské univerzity To Be In. Vedle těchto možností existuje celá řada nabídek zprostředkovaných například Domem zahraniční spolupráce nebo Akademickou informační agenturou (viz oddíl Ostatní nabídky mobilit).


Erasmus+
To Be In
Ostatní nabídky mobilit


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 05. 2022