Mezinárodní výzkumné projekty

Rozvojový program EU Horizont Evropa 2021–2027: Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA = Marie Skłodowska-Curie Actions) podporuje školení a kariérní rozvoj výzkumníků prostřednictvím programů pro doktorandy, vědecko-výzkumných pobytů pro postdoktorandy a projektů zaměřených na spolupráci.

Klíčovým principem je mobilita. Výzkumníci vyjíždějí na hostitelskou instituci v zemi, kde dlouhodobě působí, aby získali nové znalosti, dovednosti a kompetence, které přispějí k jejich kariérnímu posunu. Projekty jsou zaměřeny na mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou spolupráci.

Aktuální otevřené výzvy lze sledovat na portále: Informace | Portál Horizont Evropa

Rámcový výzkumný program Evropské unie Horizont Evropa (2021–2027) s rozpočtem přes 95 miliard EUR se v současnosti považuje za největší nadnárodní výzkumný program na světě. Je otevřený jak univerzitám, výzkumným institucím a průmyslovým podnikům, tak i veřejným a neziskovým organizacím, kterým nabízí rozmanité možnosti financování jejich společných mezinárodní výzkumných aktivit a spolupráce.

Aktuální otevřené výzvy lze sledovat na portále: Portál Horizont Evropa

Přehled aktuálních i ukončených výzkumných projektů PdF naleznete na stránkách fakulty věnovaných Vědě, výzkumu a rozvoji pod záložkou Výzkumné projekty: Projekty a granty / Pedagogická fakulta OU nebo na Portálu OU v databázi EVID2.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 05. 2022