Výstup z konference

Výstupem z konference bude elektronický sborník abstraktů. Konference je možno se zúčastnit aktivně s příspěvkem a/nebo posterem, příp. jako pasivní participant. Předpokládá se, že aktivně prezentují příspěvek maximálně 3 účastníci (další jsou uváděni jako spoluautoři). Jedna osoba se aktivně účastní konference s prezentací maximálně 3 produktů.

Sborník anotací příspěvků soubor pdf 1,40 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 09. 2020