Další informace

Milí účastníci konference, vážené dámy a pánové,

aktuálně potvrzujeme konání konference v původně naplánované, tj. prezenční podobě, samozřejmě za zvýšených hygienických podmínek a v souladu s platnými opatřeními. V této souvislosti připomínáme především:

  • pro hromadné akce ve vnitřních prostorách je počet účastníků limitován (max. 500 osob, což v rámci konference zcela splňujeme);
  • jelikož není dovolen pohyb osob na hromadných veřejných akcích ve vnitřních prostorách s účastí přesahujících ve stejný čas 100 osob bez ochrany dýchacích cest, bude vyžadován respirátor, rouška nebo jiný účinný prostředek chránící ústa a nos;
  • momentálně není uložena povinnost zachovávat 2 m distanční vzdálenost během jednání, avšak je to ze strany epidemiologů doporučeno;
  • i v případě konání společenského večera v rámci hromadné akce je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa), pouze v době konzumace potravin a nápojů lze ochranné prostředky na dobu nezbytně nutnou sundat;
  • ve veřejné dopravě a vnitřních prostorách jsou s účinností od 1. 9. 2020 povinné ochranné prostředky dýchacích cest.

Zároveň jsou dodržována hygienická opatření v samotné budově PdF OU. Učebny jsou pravidelně větrány a dezinfikovány. U vchodu a při vstupu do místností jsou v nádobách umístěny prostředky na dezinfekci rukou s virucidním účinkem. Riziko bude v době konference rovněž eliminováno regulací počtu osob v budově, neboť plánované fakultní schůze, školení a kurzy byly přeloženy na pozdější termín, anebo probíhají v jiném křídle budovy.

Pozorně sledujeme aktuální vládní a krajská opatření týkající se onemocnění COVID-19. Čísla o počtu nakažených prezentovaná Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje k dnešnímu dni nesignalizují kritický nárůst (ve srovnání s některými jinými oblastmi ČR).

Víme však všichni, že situace se každým dnem mění. Prosíme proto, abyste nadále sledovali vámi udanou emailovou adresu. V případě náhlých zákazů hromadných akcí nebo při zhoršení situace v regionu, která by pro vás představovala přímé riziko, vás budeme ihned informovat.

Těšíme se na vás v Ostravě!!!

za organizační tým Iva Červenková
9.9.2020Podrobnější informace o plenárních vystoupeních a metodologických seminářích budou aktualizovány na webových stránkách asociace ČAPV i na stránkách konference.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 09. 2020