Metodologické semináře

Pro účastníky konference z řad doktorandů, začínajících výzkumníků, ale i dalších zájemců je připraven následující metodologický workshop:

  • Doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. (Ostravská univerzita) – workshop „Kvantitativní a kvalitativní analýza dotazníků pomocí Qualtrics“. Seminář je zaměřen na přístupy kvalitativního a kvantitativního zpracování dat, získaných pomocí dotazníkových šetření prostřednictvím softwaru Qualtrics. Součástí bude praktická analýza dat z dotazníků, které budou participantům předem zaslány. Workshop probíhá v českém jazyce. Maximální obsazenost je 30 osob.

    Metodologický seminář je pro účastníky ZDARMA. Aktuálně je k dispozici ještě několik volných míst. Pokud projevíte zájem, prosím kontaktujte p. Gabrielu Matýskovou emailem ().

Je nám nesmírně líto, že musíme oznámit zrušení druhého paralelního workshopu Academic Writing“, který se měl pod vedením odborníků z EERA věnovat specifikům psaní akademických textů. Skotsko prozatím dostatečně nerozvolnilo opatření přijatá proti šíření nákazy koronavirem, a tak prof. G. Head a dr. S. Mc. Kinney (Univerzita v Glasgow) byli nuceni zrušit všechny dosud plánované semináře v Evropě. Je však dohodnuto realizovat tento workshop v budoucnu, jakmile to okolnosti umožní.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 06. 2020