Informace k registraci a platbě konferenčního poplatku

Aktuálně informujeme účastníky konference, že od počátku měsíce června se mohou prostřednictvím stránek registrovat a provést platbu. Vývoj situace v ČR jsme pozorně sledovali, zahájili jsme dokonce i přípravné kroky pro on-line formu celé akce. Nyní jsme spolu s hlavním výborem ČAPV situaci opětovně v nových podmínkách vyhodnotili, zvážili možná rizika a učinili jsme rozhodnutí zorganizovat konferenci v původní tradiční podobě. Věříme, že se i vy těšíte na osobní setkání, přímou prezentaci příspěvků, na odborné diskuse i na neformální večerní posezení.

Všem přejeme pevné zdraví a optimističtější vize.

Registrace

Zájemci o účast na konferenci se musí do 10. července registrovat prostřednictvím on-line registrace. Příslušná výše konferenčního poplatku představuje současně aktivní odkaz (přechod) na on-line registraci.

Z důvodu odstávky IT infrastruktury Ostravské univerzity nebude ve dnech 16. a 17. července registrace funkční. Z tohoto důvodu prodlužujeme registraci do 22. července a omlouváme se za komplikaci.


Konferenční poplatek:
Člen ČAPV / aktivní nebo pasivní účast1 590 Kč
Nečlen ČAPV / aktivní nebo pasivní účast 1 990 Kč
Doktorandi a studenti prezenčních studijních programů1 590 Kč

Aktivní účast předpokládá přihlášení příspěvku do tematicky zaměřených sekcí, prezentaci posteru nebo přihlášení sympozia.

Pasivní účast předpokládá přihlášení bez příspěvku, účastník se může zúčastnit sympozia nebo prezentace posterů, ale také diskutovat v jednotlivých sekcích.

Účastníci bez aktivního vystoupení se mohou obrátit přímo na organizační výbor emailem ().

Poplatek zahrnuje organizační náklady spojené se zajištěním konference, vydání sborníku abstraktů a činnosti s ním spojené, poskytnutí občerstvení v průběhu konference s výjimkou obědů. Ubytování si účastníci hradí sami.

Realizace platby

Po provedení registrace obdržíte obratem na Váš e-mail potvrzení o jejím úspěšném provedení vč. pokynů k platbě. Úhradu poplatku proveďte bankovním převodem nejpozději do 10. července. Nezapomeňte uvést Váš specifický symbol, který je součástí vygenerovaných pokynů k platbě a slouží jako identifikace platby.

Při registraci je možné volit také přímou platbu kartou.

V případě potřeby účetního dokladu (zálohová faktura, potvrzení o přijetí platby) napište požadavek na . Doklad Vám bude zaslán e-mailem.


Bankovní kontakt:
Banka:Česká národní banka, pobočka Ostrava
Nádražní 4, 702 00 Ostrava
Číslo bankovního účtu:931761
Směrový kód banky:0710
Měna:CZK
SWIFT kód banky:CNBACZPP
Mezinárodní číslo účtu (IBAN):CZ6507100000 000000931761
VS:454225
SS:číslo je generováno do e-mailu po provedení registrace

Účast na odborných metodologických seminářích je určena jak pro studenty doktorských studijních programů, tak pro ostatní zájemce. Přihlášení je v samostatném formuláři na webu ČAPV (www.capv.cz).

Účast na odborných seminářích nezakládá automaticky účast na konferenci (je nutno přihlásit se samostatně) ani účast na společenském večeru. Poplatek je vázán na osobu účastníka konference. Platby je možné hradit pouze v CZK. V případě neúčasti na konferenci se uhrazený poplatek nevrací (storno provedené po 1. září 2020 nejsou organizátoři povinni z důvodu již vynaložených nákladů účastníkům zajistit).

V případě, že by organizátoři byli nuceni zrušit konferenci z důvodu zhoršení aktuální epidemiologické situace v ČR (např. na základě opatření vlády, regionálního nařízení apod.), budou vratky uhrazených poplatků poníženy o část platby související s již vynaloženými náklady.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 09. 2020