Pokyny k tvorbě prezentací a posterů

Rámcové pokyny k prezentaci

 • délka příspěvku je 20 minut (předpokládáme 10 minut na prezentaci a 10 minut na diskuzi);
 • při tvorbě prezentace v MS PowerPoint doporučujeme maximálně 8 slidů;
 • jeden příspěvek prezentují maximálně 3 autoři;
 • svou prezentaci si prosím připravte na počítači v místnosti, kde bude probíhat Vaše sekce, nejpozději na začátku přestávky před vystoupením;
 • v každé místnosti bude k dispozici počítač s operačním systémem Windows 10, připojení na internet a dataprojektor;
 • pokud máte další technické požadavky (např. ozvučení, mikrofon), je nutné domluvit se emailem před konáním konference (kontakt: ).

Pokyny pro tvorbu posterů

 1. Posterová sekce proběhne 14. září 2020 v době od 17.30 - 18.30 hod. Autoři budou mít možnost postery umístit ve vyhrazeném prostoru od 12.30 do 13.00, nebo následně od 17.00.
 2. Autoři dodrží předepsanou velikost posterů A1, orientace na výšku.
 3. Podle uvážení autora je možno dát k dispozici pro zájemce kopie posterů velikosti A4.
 4. Za formální a obsahovou stránku odpovídá autor posteru.
 5. Doporučení obsahu (dle původně zaslaného abstraktu): cíle výzkumu, teoretická východiska, popis metodologie, závěry, bibliografie.

Odborná komise posoudí kvalitu posterů a ohodnotí vybrané. Tři nejlepší postery budou oceněny možností zúčastnit se příští konference ČAPV bez zaplaceného konferenčního poplatku.

Kritéria hodnocení:

originalita příspěvku
kvalita prezentace
vědecký přínos
vhodnost použitého výzkumného designu
kvalita zpracování dat


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 07. 2020