Cíle a obsahové zaměření

Téma konference otevírá otázky spojené s podporou učení žáků, studentů, dětí a dospělých v kontextu probíhajících změn v edukaci, ale i v celé společnosti. Jejím cílem je diskutovat možnosti podpory jedinců v situacích formálního i neformálního vzdělávání. Učení je zde chápáno v širším kontextu, tj. nejen jako způsob získávání a osvojování znalostí, dovedností a hodnot, ale také jako proces formování osobnosti v souvislostech sociálních a speciálně-pedagogických podmínek a interakcí. V jedné ze sekcí se těšíme na příspěvky, které v teoretické nebo empirické rovině analyzují různé možnosti podpory učení a zkoumají způsoby její facilitace. Do dalších sekcí budou přijímány příspěvky zaměřené na témata relevantní pro pedagogický výzkum.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 03. 2020