Plenární příspěvky

První konferenční den bude zahájen plenární přednáškou prof. dr. rer. nat. habil. Pétera Bagoly-Simó z Humboldt-Universität zu Berlin. Prof. Bagoly-Simó je výzkumníkem v oblasti kurikula a teorie učebnic. Specializuje se také na mezinárodní srovnávací studie edukačních zdrojů zejm. v oboru geografie, podílí se na koncepci strategií vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Je členem představenstva asociace IARTEM a působí i v dalších vědeckých organizacích, jako např. NZSA (New Zealand Studies Association), LASA (Latin American Studies Association) či Internationale Gesellschaft für historische und systematische Schulbuchforschung.

Druhý plenární referát „Diversity to support students' engagement in learning“ přednese prof. Bruce A. Knight, PhD. z Central Queensland University v Austrálii. Z důvodu neuvolnění australských bezpečnostních opatření kvůli COVID-19 bude přednáška vysílána on-line. Prof. Knight vědecky publikuje v oborech pedagogická psychologie a speciální pedagogika. Dlouhodobě se zabývá teorií vyučování a učení, edukačními médii, vysokoškolskou pedagogikou a výukovými potřebami žáků smyslově i kulturně znevýhodněných. Je australským koordinátorem Strategického programu pro efektivní učení a myšlení (SPELT). Na Central Queensland University je zástupcem vedoucího vědeckého Centra pro regionální rozvoj učení (LEAP), které provádí aplikovaný výzkum v oblasti rovnosti vzdělání, vytváření příležitostí k zaměstnání lidí různého sociálního prostředí a podpory zdravé komunity.

Třetí konferenční den vystoupí doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D. z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity s plenárním příspěvkem „Scaffoldingové strategie ve výukových materiálech“. Doc. Sikorová je vedoucí Centra pedagogického výzkumu na PdF OU a je viceprezidentkou celosvětové výzkumné asociace IARTEM (International Association for Research on Textbooks and Educational Media). Odborně se věnuje především problematice edukačních médií a možnostem podpory žáků zprostředkované učebnicemi a digitálními zdroji.

Podrobnější informace o plenárních vystoupeních a metodologických seminářích budou aktualizovány na webových stránkách asociace ČAPV i na stránkách konference.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 06. 2020