Tematické sekce konference

Příspěvky jsou rozděleny do níže uvedených sekcí.

  1. Teorie a metoda v pedagogice
  2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
  3. Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci
  4. Cíle a obsah výchovy a vzdělávání nejen z pohledu oborových didaktik
  5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
  6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
  7. Podpora učení žáků a studentů: teorie a praxe
  8. Posterová sekce

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 09. 2020