Organizační výbor konference

Doc. Mgr. Jana Poláchová Vaštatková, Ph.D.
Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.
Mgr. Tereza Guziurová, Ph.D.
Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Mgr. Bc. Martina Matějíček Rozsypalová, Ph.D.
Bc. Gabriela Matýsková
Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
PhDr. Marek Václavík, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 09. 2020