Program a místo konání konference

Program ČAPV Ostrava (2020)

Veškeré konferenční aktivity (kromě společenského večera) probíhají v prostorách PdF OU, ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory

Pondělí 14. září 2020
Metodologický seminář
12.00 – 12.30 registrace na metodologický seminář – budova SC, vestibul
12.30 – 14.30 metodologický seminář (doc. Elavsky „Kvantitativní a kvalitativní analýza dotazníků pomocí Qualtrics“.) – budova SC, místnost SC-128
 
Hlavní konferenční část
14.00-15.00 registrace účastníků – budova SC, vestibul
15.00-15.45/16.00 zahájení konference – budova SD, místnosti SD-202 a SD-201
16.00-17.00 hlavní referát 1 - prof. Bagoly-Simó (Německo) – budova SD, místnosti SD-202 a SD-201
17.00-17.15 snack (budova SC, místnost SC-135) + příprava posterů (Galerie Student, budova SB-1.p.)
17.30-18.30 posterová sekce – budova SB, 1.p.
18.00 akce „Káva s ...“ (neformální posezení se členy výboru ČAPV) – budova SC-respirium, přízemí
 
Úterý 15. září 2020
08.00-09.00 registrace účastníků (2. den) - budova SC, vestibul
09.00-09.45 hlavní referát 2 – prof. Knight „Diversity to support students' engagement in learning“ (online z Austrálie) – budova SD, místnosti SD-202 a SD-201
09.45-10.15 přestávka/snack + přesun do sekcí – budova SC, místnost SC-135
10.15-11.45 jednání v sekcích (dle rozpisu aktuálního programu)
11.45-13.30 oběd (zajišťují si sami účastníci stravováním v blízkých restauracích)
13.30-15.00 jednání v sekcích (dle rozpisu aktuálního programu)
15.00-15.30 přestávka/snack – budova SC, místnost SC-135
15.30-17.00 jednání v sekcích (dle rozpisu aktuálního programu)
17.05-19.00 plenární schůze ČAPV – budova SD, místnost SD-202
20.00 společenský večer (Zaječský vinný sklep, 28. října 2020/231, Ostrava – Mariánské Hory)
 
Středa 16. září 2020
09.00-09.45 hlavní referát 3 – doc. Sikorová – „Scaffoldingové strategie ve výukových materiálech“ – budova SD, místnosti SD-202 a SD-201
09.45-10.15 přestávka/snack + přesun do sekcí – budova SC, místnost SC-135
10.15-11.45 jednání v sekcích (dle rozpisu aktuálního programu),
11.45-13.00 oběd (individuálně v okolních restauracích)
13.00-14.30jednání v sekcích (dle rozpisu aktuálního programu),
14.30ukončení konference – budova SD, místnost SD-202

Organizátoři mohou provést programové změny. Harmonogram konference bude průběžně aktualizován.

Program sekcí

Program sekcí byl vytvořen na základě přihlášení aktivních účastníků. Operativně může být upraven v souvislosti s organizačními změnami, které mohou nastat v době konání konference. Prosíme účastníky, aby respektovali uvedené časy a na organizátory se obraceli s požadavky na úpravu pouze ze závažných důvodů.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 09. 2020