XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

Vážení kolegové,

Centrum pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity si Vás dovolují srdečně pozvat na XXVIII. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu. Konference s názvem „Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu“ se bude konat ve dnech 14. – 16. září 2020 v Ostravě. Záštitu převezmou rektor Ostravské univerzity, prof. MUDr. Jan Lata, CSc., a děkan Pedagogické fakulty OU, doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

Téma konference otevírá otázky spojené s podporou učení žáků, studentů, dětí a dospělých v situacích formálního i informálního vzdělávání v kontextu probíhajících změn ve vzdělávání i ve společnosti. Před hlavním konferenčním jednáním bude od pondělního poledne probíhat metodologický workshop, který bude zaměřen na kvantitativní a kvalitativní analýzu dotazníků prostřednictvím Qualtrics. V českém jazyce jej povede doc. S. Elavsky z Ostravské univerzity. Seminář je nabízen účastníkům zdarma. Dále budou během konference mezi jednáními v sekcích postupně na programu tři odborné plenární referáty, při nichž vystoupí prof. Péter Bagoly-Simó (Německo), prof. Bruce A. Knight (Austrálie; on-line) a doc. Zuzana Sikorová (ČR, Ostravská univerzita).

Podrobnější informace o plenárních vystoupeních, zaměření sekcí a metodologickém semináři budou postupně zveřejňovány na webových stránkách asociace i konference.


Těšíme se na setkání v Ostravě!
Za organizační tým Iva ČervenkováGabriela Matýsková.


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 06. 2020