XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu


Vážení kolegové,

Centrum pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity si Vás dovolují srdečně pozvat na XXVIII. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu. Konference s názvem „Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu“ se bude konat ve dnech 14. – 16. září 2020 v Ostravě. Záštitu převezmou rektor Ostravské univerzity, prof. MUDr. Jan Lata, CSc., a děkan Pedagogické fakulty OU, doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

Téma konference otevírá otázky spojené s podporou učení žáků, studentů, dětí a dospělých v situacích formálního i informálního vzdělávání v kontextu probíhajících změn ve vzdělávání i ve společnosti. Před hlavním konferenčním jednáním budou již od středečního rána probíhat workshopy. První z nich cílí především na potřeby studentů doktorských programů a začínajících výzkumníků, neboť je zaměřen na specifičnost psaní akademických textů (academic writing). Kolegové z EERA, konkrétně G. Head a S. Mc Kinney (oba z Univerzity v Glasgow) budou v anglickém jazyce pomáhat až třem desítkám zájemců lépe zvládat celý proces tvorby a publikování textu v odborném recenzovaném časopise. Dalším zájemcům bude paralelně nabízen také metodologický workshop v českém jazyce moderovaný doc. S. Elavsky z Ostravské univerzity, který bude zaměřen na kvantitativní a kvalitativní analýzu dotazníků prostřednictvím Qualtrics. Informace o možnostech přihlášení na oba workshopy, které budou realizovány pro účastníky zdarma, budou upřesněny.

Konference bude zahájena odpoledne 14. září, kdy si vás dovolíme uvítat malým přípitkem. Je nám velkou ctí, že naše pozvání do Ostravy přijal B. A. Knight z Central Queensland University (Austrálie), který přednese první plenární referát. Prof. Knight vědecky publikuje v oborech pedagogická psychologie a speciální pedagogika. Dlouhodobě se zabývá teorií vyučování a učení, edukačními médii, vysokoškolskou pedagogikou a výukovými potřebami žáků smyslově i kulturně znevýhodněných. Je australským koordinátorem Strategického programu pro efektivní učení a myšlení (SPELT). Na Central Queensland University je zástupcem vedoucího vědeckého Centra pro regionální rozvoj učení (LEAP), které provádí aplikovaný výzkum v oblasti rovnosti vzdělání, vytváření příležitostí k zaměstnání lidí různého sociálního prostředí a podpory zdravé komunity. Druhý konferenční den vystoupí doc. Z. Sikorová z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, která je vedoucí Centra pedagogického výzkumu na PdF OU a je viceprezidentkou celosvětové výzkumné asociace IARTEM (International Association for Research on Textbooks and Educational Media). Odborně se věnuje především problematice edukačních médií a možnostem podpory žáků zprostředkované učebnicemi a digitálními zdroji. Třetí konferenční den, 16. září, bude zahájen přednáškou prof. P. Bagoly-Simó z Humboldt- Universität zu Berlin (Německo), který je výzkumníkem v oblasti kurikula a teorie učebnic. Specializuje se také na mezinárodní srovnávací studie edukačních zdrojů zejm. v oboru geografie, podílí se na koncepci strategií vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Je členem představenstva asociace IARTEM a působí i v dalších vědeckých organizacích, jako např. NZSA (New Zealand Studies Association), LASA (Latin American Studies Association) či Internationale Gesellschaft für historische und systematische Schulbuchforschung.

Podrobnější informace o plenárních vystoupeních, zaměření sekcí a metodologických seminářů budou postupně zveřejňovány na webových stránkách asociace i konference.


Těšíme se na setkání v Ostravě!
Za organizační tým Iva Červenková


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 04. 2020