XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

Ostravská univerzita aktuálně

Provoz Ostravské univerzity se od 8. 9. 2020 řídí Univerzitním semaforem. K datu 11. 9. je aktuálně na stupni „0“ (bílá barva).

Konference aktuálně

Milí účastníci konference, vážené dámy a pánové,

aktuálně potvrzujeme konání konference v původně naplánované, tj. prezenční podobě, samozřejmě za zvýšených hygienických podmínek a v souladu s platnými opatřeními. V této souvislosti připomínáme především:

  • pro hromadné akce ve vnitřních prostorách je počet účastníků limitován (max. 500 osob, což v rámci konference zcela splňujeme);
  • jelikož není dovolen pohyb osob na hromadných veřejných akcích ve vnitřních prostorách s účastí přesahujících ve stejný čas 100 osob bez ochrany dýchacích cest, bude vyžadován respirátor, rouška nebo jiný účinný prostředek chránící ústa a nos;
  • momentálně není uložena povinnost zachovávat 2 m distanční vzdálenost během jednání, avšak je to ze strany epidemiologů doporučeno;
  • i v případě konání společenského večera v rámci hromadné akce je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa), pouze v době konzumace potravin a nápojů lze ochranné prostředky na dobu nezbytně nutnou sundat;
  • ve veřejné dopravě a vnitřních prostorách jsou s účinností od 1. 9. 2020 povinné ochranné prostředky dýchacích cest.

Zároveň jsou dodržována hygienická opatření v samotné budově PdF OU. Učebny jsou pravidelně větrány a dezinfikovány. U vchodu a při vstupu do místností jsou v nádobách umístěny prostředky na dezinfekci rukou s virucidním účinkem. Riziko bude v době konference rovněž eliminováno regulací počtu osob v budově, neboť plánované fakultní schůze, školení a kurzy byly přeloženy na pozdější termín, anebo probíhají v jiném křídle budovy.

Pozorně sledujeme aktuální vládní a krajská opatření týkající se onemocnění COVID-19. Čísla o počtu nakažených prezentovaná Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje k dnešnímu dni nesignalizují kritický nárůst (ve srovnání s některými jinými oblastmi ČR).

Víme však všichni, že situace se každým dnem mění. Prosíme proto, abyste nadále sledovali vámi udanou emailovou adresu. V případě náhlých zákazů hromadných akcí nebo při zhoršení situace v regionu, která by pro vás představovala přímé riziko, vás budeme ihned informovat.

Těšíme se na vás v Ostravě!!!

za organizační tým Iva Červenková
9.9.2020XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

Vážení kolegové,

Centrum pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity si Vás dovolují srdečně pozvat na XXVIII. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu. Konference s názvem „Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu“ se bude konat ve dnech 14. – 16. září 2020 v Ostravě. Záštitu převezmou rektor Ostravské univerzity, prof. MUDr. Jan Lata, CSc., a děkan Pedagogické fakulty OU, doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

Téma konference otevírá otázky spojené s podporou učení žáků, studentů, dětí a dospělých v situacích formálního i informálního vzdělávání v kontextu probíhajících změn ve vzdělávání i ve společnosti. Před hlavním konferenčním jednáním bude od pondělního poledne probíhat metodologický workshop, který bude zaměřen na kvantitativní a kvalitativní analýzu dotazníků prostřednictvím Qualtrics. V českém jazyce jej povede doc. S. Elavsky z Ostravské univerzity. Seminář je nabízen účastníkům zdarma. Dále budou během konference mezi jednáními v sekcích postupně na programu tři odborné plenární referáty, při nichž vystoupí prof. Péter Bagoly-Simó (Německo), prof. Bruce A. Knight (Austrálie; on-line) a doc. Zuzana Sikorová (ČR, Ostravská univerzita).

Podrobnější informace o plenárních vystoupeních, zaměření sekcí a metodologickém semináři budou postupně zveřejňovány na webových stránkách asociace i konference.


Těšíme se na setkání v Ostravě!
Za organizační tým Iva ČervenkováGabriela Matýsková.


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 09. 2020