ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové ve Španělsku

Ve dnech 14. - 18. listopadu 2022 navštívila dr. Veronika Štenclová, v rámci výukové mobility, Katedru sociální pedagogiky na Universitat Autònoma de Barcelona. Ve výuce tamních studentů využívala technik a prvků storrytellingu, měla přednášku na téma českého systému péče a podpory pro ohrožené děti a navštívila institucionální zařízení pro děti a dospívající (obdoba našich dětských domovů). Proběhla také domluva společné blended learning, možnosti dalších cest, výukových mobilit a pobytů z projektu Erasmus+ pro studenty i pedagogy z obou zemí.


ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové ve Španělsku
ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové ve Španělsku
ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové ve Španělsku
ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové ve Španělsku
ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové ve Španělsku
ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové ve Španělsku
ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové ve Španělsku
ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové ve Španělsku
ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové ve Španělsku
ERASMUS+ výuková mobilita dr. Štenclové ve Španělsku

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 11. 2022