Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
tajemnice PES
činnost: dramatická výchova, sociální pedagogika
553 46 2658
Čichoň Milan, JUDr.
činnost: sociálně právní ochrana dětí a mládeže
553 46 1827
Ďásková Petra, Mgr.
činnost: základy krizové intervence
 
 
Filipi Věra, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální pedagogika, sociální práce
553 46 2661
 
Gladysh Mariya, Ph.D.
činnost: sociální inkluze
 
Grochal Lukáš, Mgr.
činnost: menšinové kultury, výchovná práce s menšinami
 
Hýl Petr, Mgr.
činnost: drogové závislosti
 
Chudý Štefan, doc. Mgr., Ph.D., MBA
činnost: sociální pedagogika, metodologie výzkumu
553 46 2659
Indra Vladimír, PhDr.
činnost: forenzní psychologie
 
 
Janíková Markéta, Mgr.
činnost: sociologie
 
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci, pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika KS a NMgr Sociální pedagogika KS
činnost: sociální pedagogika, náhradní rodinná péče, rizikové děti a mládež, taneční a pohybová terapie
553 46 2661
Macíček Petr, Mgr.
činnost: řízení výchovných organizací
 
Macošek Jakub, Mgr.
činnost: metodika her a zábavné činnosti
 
Mahrová Gabriela, Mgr.
činnost: sociálně pedagogická práce v adiktologii
 
Němynář Pavel, Mgr.
činnost: řízení výchovných organizací
 
 
Nováková Palatá Linda, PhDr.
činnost: postpeniterciární péče
 
Paprsteinová Lucie, PhDr.
činnost: viktimologie
 
 
 
 
Prokschová Veronika, Mgr.
činnost: sociologie
 
Rašíková Kateřina, Mgr.
činnost: probační a mediační služba
 
 
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
vedoucí PES, garantka studijního programu Sociální pedagogika (Bc.), pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika PS
činnost: sociální pedagogika, garantka praxí
553 46 2656
603 229 887
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
garant studijního programu Sociální pedagogika (NMgr.)
činnost: sociální pedagogika, sociální psychologie, řízení výchovných institucí
731 193 897
553 46 2659
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro NMgr Sociální pedagogika PS
činnost: sociální pedagogika, psychoterapie, osobnostní rozvoj, rodina a rodinná terapie, Model růstu Virginie Satirové
553 46 2660
Surovková Katrin
činnost: sociální a pedagogická práce s bezdomovci
 
553 46 2657
Štalmachová Pavla, PhDr.
činnost: výchovné poradenství
 
Štefaníková Magdaléna, Mgr.
činnost: protidrogová výchova
 
 
Štenclová Veronika, Mgr., Ph.D.
správce sociálních sítích katedry, PR katedry
činnost: sociální pedagogika, pedagogika volného času, rizikové chování dětí a dospělých, ústavní a ochranná výchova, resocializace, reedukace
553 46 2660
Turek Miroslav, Mgr.
činnost: menšinové kultury, výchovná práce s menšinami
 
Večerková Petra, Mgr.
činnost: sociálně pedagogická práce s rizikovými skupinami
 

Doktorandi katedry

Doktorandi katedry
Studenti v prezenční formě doktorského studijního programu:
Grinvalsky Štefan, Mgr.
e-mail:
místnost:
Studenti v kombinované formě doktorského studijního programu:
Hájková Andrea, Mgr.
e-mail:

Zveřejněno / aktualizováno: 04. 10. 2021