Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociální pedagogiky

Věra Filipi


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Věra Filipi, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 311, budova SA
funkce:
obor činnosti:
sociální pedagogika, sociální práce
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 2661
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, The New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009, E-PEDAGOGIUM
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Sliwková Petra
Výchovné prostředí svobodné matky pohledem jejího dospělého dítěte
diplomová
2018
Demovičová Tereza
Sebeprezentace pubescentů na sociální síti Facebook jako součást sociálního přijetí u vrstevníků
diplomová
2017
Kneifelová Jana
Emoce jako podmínka autenticity
diplomová
2017
Tomicová Kateřina
Standardy kvality jako nedílní součást výkonu práce pracovníka přímé obslužné péče v domově pro seniory
diplomová
2017
Zimková Michala
Aplikace standardů kvality v transformovaném zařízení pobytové sociální služby
diplomová
2017
Pokorný Viktor
Nová chudoba jako odraz současné sociální reality
diplomová
2016
Antoniová Andrea
Počítač a internet jako způsob trávení volného času dětí
diplomová
2015
Harazim Adam
Útěky dětí ze zařízení ústavní a ochranné výchovy
diplomová
2015
Hubáčková Jana
Vyhodnocování situace ohroženého dítěte pracovníky sociálně-právní ochrany dětí.
diplomová
2015
Kosák Michal
Vzdělanostní reprodukce v romské rodině
diplomová
2014
Ozdincová Daniela
Způsoby zvládání stresu jako důsledku krizových situací pracovníků policie
diplomová
2014
Ullrichová Petra
Profesionální pěstounská péče - zkušenosti ze zahraničí a možnosti uplatnění v České republice
diplomová
2014
Vémolová Irena
Individuální výchovná práce s dítětem a rodinou v dětském domově
diplomová
2014
Kolková Darina
Sociální kontakty mezi rodinnými příslušníky a seniory žijícími v domě s pečovatelskou službou
diplomová
2013
Latka Martin
Pohled na stalking očima jeho obětí
diplomová
2013
Vašková Romana
Aspekty výchovy v dětských domovech
diplomová
2013
Vonšík Rostislav
Kulturní kapitál jako faktor rozporu rodinné a školní socializace ve vzdělávání Romů
diplomová
2013
Čmelínská Lucie
Možnosti řešení problémového chování žáků ve škole
diplomová
2012
Masná Eva
Vztahy v třídních kolektivech
diplomová
2012
Režná Pavlína
Kontinuum péče o dítě v ústavní výchově
diplomová
2012
Krhovjáková Zuzana
Rodinné prostředí dítěte umístěného do střediska výchovné péče
diplomová
2011
Ministr Ivan
Možnosti komunikace mezi rodinou a střední školou
diplomová
2011
Ochmanová Pavla
Supervize pracovníků v sociální sféře
diplomová
2011
Szotkowská Lenka
Role rodičů v současné rodině
diplomová
2011
Válek David
Evaluace preventivních programů obecní policie ve školských zařízeních
diplomová
2011
Wojtylová Gabriela
Kvalita sociálních služeb v neziskových organizacích
diplomová
2011
Gorná Alena
Školní klima a práce školního psychologa
diplomová
2010
Koželuh Michal
Možnosti výchovné práce s rizikovou mládeží před ukončením nařízené ústavní výchovy
diplomová
2010
Vítková Markéta
Učitel na základní škole a šikana
diplomová
2010
Zemánek Petr
Klima české školy
diplomová
2010
Glosová Renata
Týrané,zneužívané a zanedbávané dítě.
diplomová
2009
Gorná Veronika
Problém spolupráce dětského domova a rodiny
diplomová
2009
Houžva Jindřich
Spolupráce rodiny a výchovného ústavu
diplomová
2009
Novotná Martina
Spolupráce rodiny s neziskovými organizacemi v oblasti práce s rizikovou mládeží
diplomová
2009
Václavík Ladislav
Spolupráce rodiny a dětského domova se školou
diplomová
2009
Vrtaňová Lucie
Náhradní výchovná péče v ČR a SR
diplomová
2009
Wróblová Martina
Image výchovných zařízení
diplomová
2009
Břusková Lucie
Rodina a škola
diplomová
2008
Kawuloková Zdeňka
Vztahy v třídních kolektivech
diplomová
2008
Merendová Hana
Vztah rodiny a školy
diplomová
2008
Rišková Hana
Výzkum vztahu třídních kolektivů
diplomová
2008
Veřtat Leona
Kultura školy
diplomová
2008
Káňová Svatava
Problém šikany na základních školách
diplomová
2007
Konderlová Jitka
Spolupráce rodiny a výchovného zařízení
diplomová
2007
Pechálová Alžběta
Motivace žáků v matematice
diplomová
2007
Zabloudilová Bohumila
Spolupráce rodiny s výchovným ústavem
diplomová
2007
Jurajda Marek
Výchovná činnost na oddělení pro děti vyžadující soustavnou individuální péči
diplomová
2006
Paslawski Petr
Souvislost mezi rodinným prostředím a umístěním do diagnostického ústavu
diplomová
2006
Škrobáková Veronika
Problém šikany ve výchovných zařízeních
diplomová
2006
Volná Magdaléna
Vychovatel v zařízeních ústavní péče
diplomová
2006
Hajdučková Marcela
Problémové chování dětí na základní škole
bakalářská
Kneblová Markéta
Učitel jako obět násilí
bakalářská
Cesarz Rostislav
Diagnostický ústav a jeho klientela, pohled na umístěné děti očima případové studie
bakalářská
2018
Kwiczala Tomáš
Vybrané aspekty prostředí diagnostického ústavu ve vztahu k reedukačnímu procesu
bakalářská
2018
Demovičová Tereza
Facebook jako virtuální prostředí vstupující do socializace dětí
bakalářská
2015
Kneifelová Jana
Autenticita ve výchově z pohledu učitele
bakalářská
2015
Sliwková Petra
Vnímání pobytu v diagnostickém ústavu očima jeho dětských klientů
bakalářská
2015
Štenclová Veronika
Program KMOTR očima dětí.
bakalářská
2015
Tomicová Kateřina
Volnočasové aktivity v rámci komplexní péče o seniory
bakalářská
2015
Zimková Michala
Transformace pobytové sociální služby z pohledu pracovníků zařízení
bakalářská
2015
Bitterová Lucie
Trávení volného času dětí staršího školního věku ve městě Havířov
bakalářská
2014
Celerová Markéta
Problematika prevence sexuálního zneužívání dětí na prvním stupni základních škol
bakalářská
2014
Děcká Alena
Spolupráce školy a rodičů u poruch sociální adaptace žáků.
bakalářská
2014
Dihlová Bohuslava
Evaluace volnočasových aktivit dětí a mládežev Hlučíně
bakalářská
2014
Glasová Ivana
Využití canisterapie ve vybraných dětských domovech
bakalářská
2014
Heincová Markéta
Dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny
bakalářská
2014
Kneblíková Michaela
Problematika finanční gramotnosti mladých dospělých v dětských domovech
bakalářská
2014
Polková Markéta
Adaptace na prostředí dětského domova očima dětí
bakalářská
2014
Svrčinová Emilie
Analýza využívání volného času dětí a mládeže na vesnici
bakalářská
2014
Borská Veronika
Přechod z dětského domova do běžného života očima dětí
bakalářská
2013
Dobešová Irena
Zážitkové akce pro pedagogické pracovníky, jejich problematika a tvorba
bakalářská
2013
Dvořáková Kateřina
Rodina a dětské televizní diváctví
bakalářská
2013
Jančálek David
Zážitkové akce, jejich problematika a tvorba
bakalářská
2013
Naivertová Jana
Canisterapie ve výchově problémového dítěte
bakalářská
2013
Segsulková Martina
Sociální pedagog a jeho uplatnění na trhu práce
bakalářská
2013
Sznapka Petr
Mladiství drogově závislí pachatelé z perspektivy kriminální kariery
bakalářská
2013
Bolková Barbora
Zapojení rodiny v rámci péče poskytované v domovech pro seniory
bakalářská
2012
Krásná Jana
Význam tradic a rituálů v mateřské škole
bakalářská
2012
Ozdincová Daniela
Volby řešení vyrovnávání se s krizovými situacemi pracovníků policie
bakalářská
2012
Trchalíková Lenka
Problémové chování dětí v prostředí školy
bakalářská
2012
Bečka Jiří
Vztahy mezi žáky na druhém stupni základní školy
bakalářská
2011
Hubáčková Jana
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
bakalářská
2011
Sentenská Irena
Kamerový systém jako prevence kriminality v Kravařích
bakalářská
2011
Skovajsová Žaneta
Nejčastější problémy při výchově dětí v náhradní rodině
bakalářská
2011
Uličková Irena
Péče o seniory žijící v domácím prostředí z pohledu pečující osoby
bakalářská
2011
Vonšík Rostislav
Souvislost mezi rodinným prostředím a vzděláváním v rámci romského etnika
bakalářská
2011
Gmiterková Eliška
Negativní vliv rodičů na děti - Syndrom zavrženého rodiče
bakalářská
2010
Jelínková Soňa
Problematika volného času v dětských domovech
bakalářská
2010
Kosák Michal
Pohled na šikanu z hlediska etnických menšin
bakalářská
2010
Králová Markéta
Aspekt dobrovolnictví u pomáhajících profesí
bakalářská
2010
Kunčar Petr
Vliv penitenciárního prostředí na zachování koheze rodinných vazeb.
bakalářská
2010
Lindovská Marcela
Integrace dětí umístěných v ústavní výchově do společnosti po dosažení zletilosti
bakalářská
2010
Miková Alice
Sociální práce s klienty v hmotné nouzi
bakalářská
2010
Pilař Jan
Preventivní programy městské policie na základních školách
bakalářská
2010
Podhorný Milan
Snížení hranice trestní odpovědnosti
bakalářská
2010
Řehová Martina
Práce pedagoga volného času v penitenciární péči
bakalářská
2010
Chrapek Ondřej
Vychovatel v dětském domově
bakalářská
2009
Grygarová Eva
Hipoterapie jako součást reedukace
bakalářská
2009
Klimková Monika
Práce vychovatele v penitenciární péči.
bakalářská
2009
Latka Martin
Druhotné týrání jako negativní jev při vyšetřování tr. činnosti páchané na dětech
bakalářská
2009
Maiwaldová Hana
Spolupráce rodiny s neziskovými organizacemi v oblasti práce s rizikovou mládeží
bakalářská
2009
Martynková Martina
role rodičů ve vztahu k oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže
bakalářská
2009
Ministr Ivan
Spolupráce rodiny a školy v oblasti sekundárního vzdělávání
bakalářská
2009
Peřinová Petra
Připravenost dětí z dětského domova na začlenění se do společnosti
bakalářská
2009
Strouhalová Michaela
Problém spolupráce rodiny s dětským domovem
bakalářská
2009
Šimelová Jana
Problematika závislostí u dětí a mládeže
bakalářská
2009
Urbišová Kateřina
Příčiny umístění dětí do zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
bakalářská
2009
Vávrová Vladimíra
Masmédia v životě dítěte
bakalářská
2008
Tancer Aleš
Bezdomovectví - sociální problém
bakalářská
2007
Vanický Roman
Delikventní chování dětí a mládeže
bakalářská
2007Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub