Je toho na Vás někdy příliš a cítíte se vyčerpaní?

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Nejen pro unavené a stresované učitele připravila Pedagogická fakulta Ostravské univerzity workshopy zaměřené na posílení odolnosti učitelů při zvládání zátěže. Workshopy se budou věnovat relaxačním technikám a meditaci.

1. Workshop

Kdy: středa 15. června 2022, od 15:30 hod., délka záleží na Vás, cca 2–4 hodiny
Kde: budova Pedagogické fakulty OU, Fráni Šrámka 3, Ostrava

Cílem setkání je identifikovat zdroje zátěže učitelů v kontextu aktuálního dění. Najít, pojmenovat a podpořit vnitřní zdroje učitele při zvládání stresu. Dále ukázat účastníkům jejich neúčinné copingové strategie, ty změnit, popř. posílit ty zdravé a účinné. Dalším cílem je pomoci učitelům zorientovat se v nabídce příležitostí, jak se o sebe postarat, „když je toho moc“.

Workshop povede Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D., jehož oborem je sociální pedagogika, psychoterapie, osobnostní rozvoj, rodina a rodinná terapie, také se zaměřuje na Model růstu Virginie Satirové.

Workshop Vám nabízíme zdarma.

Prosím přihlášky vyplňte nejpozději do 13. června 2022. Workshop bude probíhat pouze prezenčně a jeho kapacita je omezena. V případě velkého zájmu bude nabídnut další termín.

Registrace

2. Workshop

Kdy: středa 22. června 2022, od 15:30 hod.
Kde: SC 129, budova SC Pedagogické fakulty OU, Fráni Šrámka 3, Ostrava

Nároky, které jsou na nás každý den kladeny, často přesahují naše psychické i fyzické meze. Přirozeně dochází k vychýlení z obvyklé rovnováhy a vnímáme, že naše tělo, duše i mysl potřebují zregenerovat. Prostřednictvím prožitkových technik a cvičení, které jsou využitelné jak pro Vás samotné, tak i pro děti, se společně zaměříme na Vaše aktuální potřeby, uvědomění si svých vlastních strategií a silných stránek a schopnost seberegulace v souvislosti se zátěžovými situacemi. Pozornost budeme věnovat posílení identifikovaných vnitřních i vnějších zdrojů. Využijeme k tomu konkrétní relaxační, uvolňovací a ventilační techniky, které mají rovněž potenciál integrovat fyzickou a psychickou stránku naší osobnosti.

Workshop povede Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D., jejíž oborem je sociální pedagogika, náhradní rodinná péče, rizikové děti a mládež, taneční a pohybová terapie.

Workshop Vám nabízíme zdarma.

Prosím přihlášky vyplňte nejpozději do 20. června 2022. Workshop bude probíhat pouze prezenčně a jeho kapacita je omezena.

Registrace

Kontakt pro dotazy:

Ing. Veronika Cabala
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 06. 2022