Mezinárodní spolupráce

Pedagogická fakulta přispívá k procesům internacionalizace vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v souladu s kritérii a požadavky stanovenými v Dlouhodobém záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na léta 2016–2021 s přihlédnutím ke specifikům fakulty a Strategií rozvoje Ostravské univerzity pro období 2016–2021.

Fakulta aktivně rozšiřuje nabídku předmětů a postupně také modulů v cizích jazycích, především v angličtině, ale také ve španělštině a v menší míře v polštině, němčině a francouzštině. Tyto disciplíny jsou určeny jak pro zahraniční studenty, tak i pro studenty české. Studentům a zaměstnancům se dostává maximální možné podpory při realizaci výjezdů na studijní, pracovní a školící pobyty do zahraničí. Pedagogové a studenti se také aktivně zapojují do procesu internacionalizace účastí svou v mezinárodních projektech, na konferencích a seminářích.

Cílem v oblasti mobilit studentů pedagogické fakulty je poskytnout možnost vycestovat do zahraničí a rozšířit si tak své dovednosti a zkušenosti. V případě dalšího zájmu o informace týkající se studijních zahraničních výjezdů kontaktujte studentského fakultního koordinátora: Mgr. Lukáš Slovák (telefon: 553 464 406, e-mail: ) navštivte naše sociální sítě: FacebookInstagram nebo kontaktujte katedrového koordinátora pro internacionalizaci.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 03. 2021