Mezinárodní spolupráce

Pedagogická fakulta přispívá k procesům internacionalizace vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v souladu s kritérii a požadavky stanovenými v Dlouhodobém záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na léta 2016–2020 s přihlédnutím ke specifikům fakulty a Strategií rozvoje Ostravské univerzity v Ostravě pro období 2016–2020.

Fakulta aktivně rozšiřuje nabídku předmětů a postupně také modulů v cizích jazycích, především v angličtině, ale také ve španělštině a v menší míře v polštině, němčině a francouzštině. Tyto disciplíny jsou určeny jak pro zahraniční studenty, tak i pro studenty české. Studentům a zaměstnancům se dostává maximální možné podpory při realizaci výjezdů na studijní, pracovní a školící pobyty do zahraničí. Pedagogové a studenti se také aktivně zapojují do procesu internacionalizace účastí svou v mezinárodních projektech, na konferencích a seminářích.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020


Nový stipendijní program PdF OU

Finanční podpora zahraničních mobilit studentů.