Archiv událostí

Hravé eduobrazy s pohádkovými motivy
Typ akceKřest, výstava
Datum konání:20.12.2023
Místo konání:místnost SD 201 (budova PD)
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpd/29608/hrave-eduobrazy-s-pohadkovymi-motivy/

„Hravé eduobrazy“ k hravým pohádkám
Typ akcevýstava, autorské čtení
Popis:prezentační výstava a autorské čtení
Datum konání:09.11.2023
Místo konání:Gymnázium Ostrava – Zábřeh
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpd/29378/hrave-eduobrazy-k-hravym-pohadkam/

„Hravé eduobrazy“ k hravým pohádkám
Typ akcevýstava, autorské čtení
Popis:prezentační výstava a autorské čtení
Datum konání:24.10.2023
Místo konání:Domov dětí Úsměv a Školní jídelna, Ostrava – Slezská Ostrava, Bukovanskéh 25
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpd/29351/hrave-eduobrazy-k-hravym-pohadkam/

„Hravé eduobrazy“ k hravým pohádkám
Typ akcevýstava, autorské čtení
Popis:prezentační výstava a autorské čtení
Datum konání:25.09.2023
Místo konání:ZŠ speciální, ul. Těšínská 41/98, Ostrava – Slezská Ostrava
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpd/29224/hrave-eduobrazy-k-hravym-pohadkam/

70 let Pedagogické fakulty OU – absolventský sraz
Typ akceSetkání, slavnostní akce
Datum konání:20.09.2023
Místo konání:City Campus OU (budova CS)
Pořadatel:Pedagogická fakulta
WWW: https://pdf.osu.cz/29055/70-let-pedagogicke-fakulty-ou-absolventsky-sraz/

„Hravé eduobrazy“ k hravým pohádkám
Typ akcevýstava, autorské čtení
Popis:prezentační výstava a autorské čtení
Datum konání:12.09.2023
Místo konání:Domov pro seniory Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, p.o.
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpd/29183/hrave-eduobrazy-k-hravym-pohadkam/

„Hravé eduobrazy“ k hravým pohádkám
Typ akcevýstava, autorské čtení
Popis:prezentační výstava a autorské čtení
Datum konání:12.09.2023
Místo konání:ZŠ a MŠ Ostrava - Výškovice, Šeříková 33
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpd/29173/hrave-eduobrazy-k-hravym-pohadkam/

„Hravé eduobrazy“ k hravým pohádkám
Typ akcevýstava, autorské čtení
Datum konání:19.06.2023
Místo konání:ZŠ A. Hrdličky, Ostrava-Poruba
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpd/28926/prezentacni-vystava-a-autorske-cteni-aneb-hrave-eduobrazy-k-hravym-pohadkam/

XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu
Typ akceKonference
Popis:Téma konference otevírá otázky spojené s podporou učení žáků, studentů, dětí a dospělých v kontextu probíhajících změn v edukaci, ale i v celé společnosti. Jejím cílem je diskutovat možnosti podpory jedinců v situacích formálního i neformálního vzdělávání.
Datum konání:14.09.2020 - 16.09.2020
Místo konání:budova SD, budova SC
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky,
Centrum pedagogického výzkumu
WWW: https://pdf.osu.cz/capv/

Nedělní pedagogické krasořeči
Typ akcePřednáška
Datum konání:17.04.2019
Místo konání:místnost SC 135 (budova SC)
Pořadatel:Centrum pedagogického výzkumu,
Katedra pedagogiky a andragogiky
WWW: https://pdf.osu.cz/kpd/23432/prednaska-prof-tomase-janika/

Pedagogická diagnostika a evaluace 2018
Typ akceKonference
Datum konání:04.10.2018 - 05.10.2018
Místo konání:Hotel Sepetná, Ostravice, Beskydy
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky
WWW: http://konference.osu.cz/pdae/

Transdisciplinární didaktika aneb o sdílení znalostí v učitelské profesi
Typ akceSeminář
Popis:odborný seminář doc. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D., M.Ed.
Datum konání:06.12.2017
Místo konání:učebna SB 205 (budova SB)
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky
WWW: http://pdf.osu.cz/kpd/21384/transdisciplinarni-didaktika/

Konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2016
Typ akceKonference
Datum konání:20.10.2016 - 21.10.2016
Místo konání:Hotel Sepetná, Ostravice, Beskydy
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky
WWW: http://konference.osu.cz/pdae/

Týden pedagogické vědy v Ostravě - Educational Research Week
Typ akcePřednáška
Datum konání:03.05.2016 - 04.05.2016
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky

Konference ČPdS 2016 - Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Typ akceKonference
Datum konání:17.03.2016 - 18.03.2016
Místo konání:Pedagogická fakulta OU
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky
WWW: http://konference.osu.cz/cpds/

Mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2014
Typ akceKonference
Popis:XI. ročník
Datum konání:09.10.2014 - 10.10.2014
Místo konání:Hotel Sepetná, Ostravice, Beskydy
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky
WWW: http://konference.osu.cz/pdae/

Konference Učíme nadané žáky II
Typ akceKonference
Datum konání:22.04.2014
Pořadatel:Katedra speciální pedagogiky,
Katedra pedagogiky a andragogiky

12. mezinárodní vědecká konference IARTEM
Typ akceKonference
Popis:Katedra pedagogiky a andragogiky pořádá Světový kongres IARTEM.
Datum konání:17.09.2013 - 21.09.2013
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky
WWW: http://pdf.osu.cz/kpd/?id=11228

Konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012
Typ akceKonference
Datum konání:11.10.2012 - 12.10.2012
Místo konání:Hotel Sepetná, Ostravice, Beskydy
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky
WWW: http://konference.osu.cz/pedagogicka-evaluace/

1. pracovní seminář - Učíme nadané žáky
Typ akceKonference
Datum konání:14.03.2012
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky,
Katedra speciální pedagogiky
WWW: http://pdf.osu.cz/kpd/?id=9054

Videokonference Edukační dimenze finančních derivátů a jejich projekce do finanční gramotnosti žáků a studentů v ČR
Typ akceKonference
Datum konání:15.06.2011
Místo konání:weby univerzit
Pořadatel:Vysoká škola finanční a správní,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Katedra pedagogiky a andragogiky

Konference Pedagogická evaluace 2010
Typ akceKonference
Popis:Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zve srdečně všechny zájemce na konferenci Pedagogická evaluace 2010, která se uskuteční na přelomu září a října v Beskydech v hotelu Sepetná.
Datum konání:30.09.2010 - 01.10.2010
Místo konání:Hotel Sepetná, Ostravice, Beskydy
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky
WWW: http://konference.osu.cz/pedagogicka-evaluace

Dny otevřených dveří na Pedagogické fakultě OU
Typ akceOstatní
Datum konání:08.01.2010 - 09.01.2010
Místo konání:budova B, budova D, budova DM, budova E, budova F, budova G, budova P, budova V
Pořadatel:Pedagogická fakulta

XVII. ročník celostátní konference ČAPV
Typ akceKonference
Popis:Cílem konference je prostřednictvím jednotlivých odborných vystoupení analyzovat současný stav českého pedagogického výzkumu v rámci zvoleného tématu s akcentem na mezinárodní kontext dílčích problémů výchovy a vzdělávání.
Datum konání:09.09.2009 - 11.09.2009
Místo konání:budova B
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky,
Katedra sociální pedagogiky
WWW: http://konference.osu.cz/capv09

Konference Pedagogická evaluace '08 / Sociália 2008
Typ akceKonference
Datum konání:18.09.2008 - 19.09.2008
Místo konání:Hotel Petr Bezruč, Malenovice
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky,
Katedra sociální pedagogiky

Seminář k problematice RVP
Typ akceSeminář
Popis:Prezence poradenského portálu rvp.cz spojená s diskuzí pedagogů.
Datum konání:12.12.2007
Místo konání:aula Ostravské univerzity (budova B)
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky,
Katedra sociální pedagogiky

Konference Pedagogická evaluace '06
Typ akceKonference
Datum konání:21.09.2006 - 22.09.2006
Místo konání:Malenovice
Pořadatel:Katedra pedagogiky a andragogiky,
Katedra sociální pedagogiky
WWW: http://konference.osu.cz/pedeval