„Hravé eduobrazy“ k hravým pohádkám

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Název projektu:
Výstavní činnost PRO region II.
Klíčová aktivita KA3 „Hravé obrazy s pohádkovými motivy“
Program:
Podpora aktivit v oblasti kultury v MSK na rok 2023
Typ dotace:
Dotace poskytnutá z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Poskytovatel dotace:
Moravskoslezský kraj
Příjemce dotace:
Ostravská univerzita
Řešitel klíčové aktivity:

Pozvánka

Akce:
Prezentační výstava a autorské čtení, aneb „Hravé eduobrazy“ k hravým pohádkám
Termín:
24. října 2023 (16.00 – 17.00 hod.)
Místo:
Domov dětí Úsměv a Školní jídelna, Ostrava – Slezská Ostrava, Bukovanskéh 25, PSČ: 710 00

Program:

  1. Zahájení autorského čtení „Hravých eduobrazů“ k pohádkám (od 16. 00 – 17.00)
  2. Prezentace (elektronická a prezenční výstava) autorských obrazů s motivy „Hravých edupohádek“
  3. Autorské čtení „Hravých eduobrazů“ k „Hravým edupohádkám“
  4. Tvůrčí aktivity s obrazy a texty, tvůrčí dílna se studenty, hravé malování
  5. Hravé obrázkové hádanky

Projekt byl podpořen z finančního rozpočtu MSK a OU.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 10. 2023