Prezentační výstava a autorské čtení, aneb „Hravé eduobrazy“ k hravým pohádkám

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Název projektu:
Výstavní činnost PRO region II.
Klíčová aktivita KA3 „Hravé obrazy s pohádkovými motivy“
Program:
Podpora aktivit v oblasti kultury v MSK na rok 2023
Typ dotace:
Dotace poskytnutá z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Poskytovatel dotace:
Moravskoslezský kraj
Příjemce dotace:
Ostravská univerzita
Řešitel klíčové aktivity:


POZVÁNKA

Akce: Prezentační výstava a autorské čtení, aneb „Hravé eduobrazy“ k hravým pohádkám

Termín:
19. června 2023
Místo:
ZŠ A. Hrdličky, ul. A. Hrdličky č. 1638, Ostrava-Poruba


Program:

  1. Zahájení autorského čtení „Hravých eduobrazů“ k pohádkám (5. třída: 8:55 hod., 4. třída: 10:00 hod.)
  2. Prezentace (elektronická a prezenční výstava) autorských obrazů s motivy „Hravých edupohádek“
  3. Autorské čtení „Hravých eduobrazů“ k „Hravým edupohádkám“
  4. Tvůrčí aktivity s obrazy a texty, tvůrčí dílna pro děti
  5. Hravé obrázkové hádanky
  6. Reflexe Hravých eduobrazů v edukační praxi (školní knihovna ZŠ A. Hrdličky)

loga


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 06. 2023