Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci
553 46 2653
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový PR koordinátor, pedagogický poradce programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
553 46 2646
Sekretariát katedry
Franková Romana
sekretářka KMD
553 46 2626
 
Členové katedry
Docenti
Koreňová Lilla, doc. PaedDr., PhD.
činnost: didaktika matematiky a výuka geometrie v programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – Matematika
553 46 2653
Odborní asistenti
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci
činnost: aplikovaná matematika, statistika, výuka zahraničních předmětů
553 46 2653
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový PR koordinátor, pedagogický poradce programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
činnost: učitelství 2. stupně ZŠ - didaktika matematiky, pravděpodobnost a statistika, didaktika elementární matematiky v preprimárním a primárním školství
553 46 2646
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.
činnost: Učitelství pro 1.st. - geometrie, didaktika geometrie, Učitelství pro MŠ - předmatematické činnost, Speciální pedagogika - předmatematické činnosti
553 46 2650
Asistenti
Schmid Angelika, Mgr.
činnost: syntetická, analytická, deskriptivní geometrie
553 46 2653
Externisté
Hvorecký Jozef, prof. RNDr., PhD.
činnost: odborná a konzultační činnost v oblasti internacionalizace
553 46 2653
Chrobák Tomáš, Mgr.
činnost: Odborná a konzultační činnost v oblasti didaktiky a praxí
 
Kratochvilová Helena, Mgr.
činnost: Odborná a konzultační činnost v oblasti didaktiky a praxí
 
Polášek Radim, Mgr., Ph.D.
činnost: výuková a konzultační odborná činnost
553 46 2653
Strmiska Martin, Ing.
činnost: odborná činnost v oblasti profesní přípravy učitelů matematiky
553 46 2653
 
Švejda Jaromír, Ing., Ph.D.
činnost: vědeckovýzkumná činnost
553 46 2653
 
Votava Milan, doc. RNDr., CSc.
činnost: učitelství 2. st. ZŠ – matematická analýza