Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KMD
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci
e-mail:
telefon: 553 46 2653
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový PR koordinátor, pedagogický poradce programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
e-mail:
telefon: 553 46 2646
Sekretariát KMD
Franková Romana
sekretářka KMD
e-mail:
telefon: 553 46 2626
Členové katedry
Docenti
Koreňová Lilla, doc. PaedDr., PhD.
činnost: didaktika matematiky a výuka geometrie v programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – Matematika
e-mail:
telefon: 553 46 2630
Odborní asistenti
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci
činnost: aplikovaná matematika, statistika, výuka zahraničních předmětů
e-mail:
telefon: 553 46 2653
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový PR koordinátor, pedagogický poradce programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
činnost: učitelství 2. stupně ZŠ - didaktika matematiky, pravděpodobnost a statistika, didaktika elementární matematiky v preprimárním a primárním školství
e-mail:
telefon: 553 46 2646
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.
činnost: Učitelství pro 1.st. - geometrie, didaktika geometrie, Učitelství pro MŠ - předmatematické činnost, Speciální pedagogika - předmatematické činnosti
e-mail:
telefon: 553 46 2650
Externisté
Votava Milan, doc. RNDr., CSc.
činnost: učitelství 2. st. ZŠ – matematická analýza
e-mail:
telefon: