Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KMD
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
vedoucí KMD, pedagogický poradce programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
e-mail:
telefon: 553 46 2646
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.
tajemník KMD
e-mail:
telefon: 553 46 2650
Sekretariát KMD
Franková Romana
sekretářka KMD
e-mail:
telefon: 553 46 2626
Členové katedry
Docenti
Koreňová Lilla, doc. PaedDr., PhD.
činnost: didaktika matematiky a výuka geometrie v programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – Matematika
e-mail:
telefon: 553 46 2630
Odborní asistenti
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
činnost: aplikovaná matematika v pedagogické a technické kybernetice, statistika
e-mail:
telefon: 553 46 2653
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
vedoucí KMD, pedagogický poradce programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
činnost: učitelství 2. stupně ZŠ - didaktika matematiky, pravděpodobnost a statistika, didaktika elementární matematiky v preprimárním a primárním školství
e-mail:
telefon: 553 46 2646
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.
tajemník KMD
činnost: Učitelství pro 1.st. - geometrie, didaktika geometrie
Učitelství pro MŠ - předmatematické činnost
Speciální pedagogika - předmatematické činnosti
e-mail:
telefon: 553 46 2650
Externisté
Novotná Vilma, RNDr.
činnost: učitelství 1.st. ZŠ – aritmetika
e-mail:
telefon: 553 46 2649
Pisklák Bohuslav, PhDr., CSc.
činnost: učitelství 1. st. ZŠ – aritmetika
e-mail:
telefon: 553 46 2646
Votava Milan, doc. RNDr., CSc.
činnost: učitelství 2. st. ZŠ – matematická analýza
e-mail:
telefon: