OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra matematiky s didaktikou > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KMD
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
vedoucí KMD
e-mail:
telefon: 553 46 2646
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.
tajemník KMD
e-mail:
telefon: 553 46 2650
Sekretariát KMD
Nohelová Šárka e-mail:
telefon: 553 46 2636
Členové katedry
Odborní asistenti
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
katedrový koordinátor LLP - Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 2653
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
vedoucí KMD
činnost: učitelství 2. stupně ZŠ - didaktika matematiky, pravděpodobnost a statistika, didaktika elementární matematiky v preprimárním a primárním školství
e-mail:
telefon: 553 46 2646
Pisklák Bohuslav, PhDr., CSc.
činnost: učitelství 1. st. ZŠ – aritmetika
e-mail:
telefon: 553 46 2649
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.
tajemník KMD
činnost: Učitelství pro 1.st. - geometrie, didaktika geometrie
Učitelství pro MŠ - předmatematické činnost
Speciální pedagogika - předmatematické činnosti
e-mail:
telefon: 553 46 2650
Externisté
Květoň Pavel, doc. RNDr., CSc.
činnost: učitelství 2. st. ZŠ a SŠ - didaktika matematiky
e-mail:
telefon: 553 46 2652
Novotná Vilma, RNDr.
činnost: učitelství 1.st. ZŠ – aritmetika
e-mail:
telefon: 553 46 2649
Votava Milan, doc. RNDr., CSc.
činnost: učitelství 2. st. ZŠ – matematická analýza
e-mail:
telefon:
facebook
rss
social hub