Baví Tě práce s dětmi? Baví Tě matematika? Staň se učitelem matematiky na 2. stupni ZŠ

Naše katedra matematiky s didaktikou nabízí bakalářský program Matematika se zaměřením na vzdělávání a na něj navazující magisterský program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – specializace matematika, v nichž připravujeme budoucí učitele matematiky na základních školách. Oba tyto programy jsou realizovány vždy v kombinaci s druhým předmětem jako např. informační technologie, anglický jazyk, hudební výchova, tělesná výchova, technická výchova, čímž vznikají kombinace. Studenti mají možnost již v rámci našeho bakalářského studia vyzkoušet si práci s žáky v rámci matematického kroužku.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 01. 2022