Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci
činnost: aplikovaná matematika, statistika, výuka zahraničních předmětů
553 46 2653
Franková Romana
sekretářka KMD
553 46 2626
Hvorecký Jozef, prof. RNDr., PhD.
činnost: odborná a konzultační činnost v oblasti internacionalizace
553 46 2653
Chrobák Tomáš, Mgr.
činnost: Odborná a konzultační činnost v oblasti didaktiky a praxí
 
Koreňová Lilla, doc. PaedDr., PhD.
činnost: didaktika matematiky a výuka geometrie v programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – Matematika
553 46 2653
Kratochvilová Helena, Mgr.
činnost: Odborná a konzultační činnost v oblasti didaktiky a praxí
 
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový PR koordinátor, pedagogický poradce programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
činnost: učitelství 2. stupně ZŠ - didaktika matematiky, pravděpodobnost a statistika, didaktika elementární matematiky v preprimárním a primárním školství
553 46 2646
Polášek Radim, Mgr., Ph.D.
činnost: výuková a konzultační odborná činnost
553 46 2653
Schmid Angelika, Mgr.
činnost: syntetická, analytická, deskriptivní geometrie
553 46 2653
Strmiska Martin, Ing.
činnost: odborná činnost v oblasti profesní přípravy učitelů matematiky
553 46 2653
 
Švejda Jaromír, Ing., Ph.D.
činnost: vědeckovýzkumná činnost
553 46 2653
 
Votava Milan, doc. RNDr., CSc.
činnost: učitelství 2. st. ZŠ – matematická analýza
 
 
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.
činnost: Učitelství pro 1.st. - geometrie, didaktika geometrie, Učitelství pro MŠ - předmatematické činnost, Speciální pedagogika - předmatematické činnosti
553 46 2650