Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra matematiky s didaktikou

Tomáš Barot


titul, jméno, příjmení:Ing. Tomáš Barot, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 424, budova SA
funkce:vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci
obor činnosti:aplikovaná matematika, statistika, výuka zahraničních předmětů
katedra / středisko (fakulta): Katedra matematiky s didaktikou (Pedagogická fakulta)
Centrum vizuálních studií (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2653
e-mail:
osobní WWW stránka:https://www.researchgate.net/profile/Tomas_Barot

Vzdělání

2010 – 2016
Ph.D., obor Automatické řízení a informatika, UTB ve Zlíně, téma dizertační práce: "Prediktivní řízení procesů s rychlou dynamikou" (modifikace matematické metody kvadratické optimalizace s omezeními při MPC řízení procesů s rychlou dynamikou)
2007 – 2010
Ing., obor Informační technologie, UTB ve Zlíně, téma diplomové práce: "Časový souhrn audiometrických vyšetření" (statistické reporty pro ordinaci specializace ORL ve formě okenní aplikace v C++)
2004 – 2007
Bc., obor Informační technologie, UTB ve Zlíně, téma bakalářské práce: "Využití internetového prostředí v pedagogickém výzkumu" (online serverové vyhodnocení dotazníků pedagogického výzkumu statistickými metodami testování hypotéz)
2000 – 2004
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
 

Kvalifikace

2016
Ph.D. doktor
 

Zaměstnání, praxe

2/2021 – dosud
Vedoucí Katedry matematiky s didaktikou, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita (vize: 4 principy: výuka/věda-projekty/internacionalizace/systém jakosti HR ve 4 oblastech: katedrová/mezikatedrová/mezifakultní/meziuniverzitní s přesahem do zahraničního měřítka)
2016 – dosud
Odborný asistent, Katedra matematiky s didaktikou, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita (statistika, garant předmětů: matematická analýza - integrály a časové řady, matematické semináře, využití software v matematice, výuka zahraničních předmětů)
2016 – dosud
Katedrový koordinátor pro internacionalizaci, Katedra matematiky s didaktikou, Pedagogická fakulta
 

Odborné zaměření

Matematika, statistika, nelineární optimalizace
Prediktivní řízení mnoharozměrových procesů
Programování, programová podpora výuky matematiky
 

Akademické funkce a členství v orgánech

30. 9. 2021 – 13. 12. 2021
Předseda volební komise do Akademického senátu PdF OU 2021
2021 – dosud
Člen Akademického senátu Ostravské univerzity
2021 – dosud
Člen legislativní komise Akademického senátu Ostravské univerzity
 

Působení v zahraničí

University of Vienna, Faculty of Mathematics, Austria (Vienna)
University College of Teacher Education Styria, Austria (Graz)
Private University of Education, Diocese of Linz, Austria (Linz)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
Academic Writting and Technical Presentation
Němčina
Pokročilý
 

Členství ve výzkumných centrech, externí akademická činnost

2022 – dosud
Centrum vizuálních studií, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
2021 – dosud
Externí vyučující Ústavu matematiky, UTB: Matematická analýza, Matematický seminář (detašované pracoviště Praha), Základy lineární algebry a optimalizace (pro obor Fakulty logistiky a krizového řízení, Uherské Hradiště)
2016 – dosud
Externí tutor - Maths Support Centre při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub