Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra matematiky s didaktikou

Tomáš Barot


titul, jméno, příjmení:
Ing. Tomáš Barot, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 424, budova SA
funkce:
vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci
obor činnosti:
aplikovaná matematika, statistika, výuka zahraničních předmětů
telefon, mobil:
553 46 2653
e-mail:

Vzdělání

2010 – 2016
Ph.D., obor Automatické řízení a informatika, UTB ve Zlíně, téma dizertační práce: "Prediktivní řízení procesů s rychlou dynamikou" (modifikace matematické metody kvadratické optimalizace s omezeními při MPC řízení procesů s rychlou dynamikou)
2007 – 2010
Ing., obor Informační technologie, UTB ve Zlíně, téma diplomové práce: "Časový souhrn audiometrických vyšetření" (statistické reporty pro ordinaci specializace ORL ve formě okenní aplikace v C++)
2004 – 2007
Bc., obor Informační technologie, UTB ve Zlíně, téma bakalářské práce: "Využití internetového prostředí v pedagogickém výzkumu" (online serverové vyhodnocení dotazníků pedagogického výzkumu statistickými metodami testování hypotéz)
2000 – 2004
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
 

Kvalifikace

2016
Ph.D. doktor
 

Zaměstnání, praxe

2/2021 – dosud
Vedoucí Katedry matematiky s didaktikou, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita (vize: 4 principy: výuka/věda-projekty/internacionalizace/systém jakosti HR ve 4 oblastech: katedrová/mezikatedrová/mezifakultní/meziuniverzitní s přesahem do zahraničního měřítka)
2016 – dosud
Odborný asistent, Katedra matematiky s didaktikou, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita (statistika, garant předmětů: matematická analýza - integrály a časové řady, matematické semináře, využití software v matematice, výuka zahraničních předmětů)
2016 – dosud
Katedrový koordinátor pro internacionalizaci, Katedra matematiky s didaktikou, Pedagogická fakulta
 

Odborné zaměření

Matematika, statistika, nelineární optimalizace
Prediktivní řízení mnoharozměrových procesů
Programování, programová podpora výuky matematiky
 

Působení v zahraničí

University of Vienna, Faculty of Mathematics, Austria (Vienna)
University College of Teacher Education Styria, Austria (Graz)
Private University of Education, Diocese of Linz, Austria (Linz)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
Academic Writting and Technical Presentation
Němčina
Pokročilý
 

Odborné aktivity

5/2022 – 6/2023
Statistik. Projekt 4HAIE. Pedagogická fakulta. Ostravská univerzita.
2022 – dosud
Centrum vizuálních studií, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
2022 – 2022
Člen Programového výboru mezinárodní konference ICIVC (International Conference on Intelligent Vision and Computing), National Institute of Technology Agartala
2021 – 2023
Externí vyučující Ústavu matematiky, UTB: Matematická analýza, Matematický seminář (detašované pracoviště Praha), Základy lineární algebry a optimalizace (pro obor Fakulty logistiky a krizového řízení, Uherské Hradiště)
2021 – 2023
Senátor Akademického senátu Ostravské univerzity, člen Legislativní komise, člen volební komise pro volbu rektora OU
2021 – 2021
Vyrovnávací kurzy projektu Jsme Ostravská.
2021 – 2021
Předseda volební komise do Akademického senátu PdF OU
2020 – dosud
Hodnotitel. Krajské kolo matematické olympiády KK-MO-Z9.
2018 – 9/2020
Statistická podpora akademikům. Pedagogická fakulta. Ostravská univerzita.
2016 – dosud
Externí tutor - Maths Support Centre při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
2016 – dosud
Logistika organizace výuky, IS STAG, IS Portál. Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita.
 


Ladislav Rudolf, Tomáš Barot, Milan Bernát, Žáčok Ľubomír, Marek Kubalčík, Jaromír Švejda ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Tomáš Barot, Harald Burgsteiner, Wolfgang Kolleritsch
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Marek Kubalčík, Vladimír Bobál, Tomáš Barot
Rok: 2019, International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, The New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Marek Kubalčík, Vladimír Bobál, Tomáš Barot
Rok: 2019, WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics
článek v odborném periodiku
 
Marek Kubalčík, Vladimír Bobál, Tomáš Barot
Rok: 2018, WSEAS Transactions on Systems and Control
článek v odborném periodiku
 

Rok: 2024
stať ve sborníku
 
Tomáš Barot, Ladislav Rudolf, Marek Kubalčík
Rok: 2024
stať ve sborníku
 
Rok: 2024
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Tomáš Barot, Mikhail Perevozchikov, Marek Kubalčík, Jaromír Švejda, Ladislav Rudolf
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Ladislav Rudolf, Tomáš Barot, Milan Bernát, Žáčok Ľubomír, Marek Kubalčík, Jaromír Švejda ... další autoři
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Marek Kubalčík, Tomáš Barot
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Julius Janáček, Tomáš Barot
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021, SENSORS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Tomáš Barot, Harald Burgsteiner, Wolfgang Kolleritsch
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, International Journal of Didactical Studies
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Marek Kubalčík, Vladimír Bobál, Tomáš Barot
Rok: 2019, International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics
článek v odborném periodiku
 
Tomáš Barot, Radek Krpec, Marek Kubalčík
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019, The New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, The New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Marek Kubalčík, Vladimír Bobál, Tomáš Barot
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Marek Kubalčík, Vladimír Bobál, Tomáš Barot
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Marek Kubalčík, Vladimír Bobál, Tomáš Barot
Rok: 2019, WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Marek Kubalčík, Tomáš Barot
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019, IARTEM E-Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Trilobit
článek v odborném periodiku
 
Marek Kubalčík, Vladimír Bobál, Tomáš Barot
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Marek Kubalčík, Vladimír Bobál, Tomáš Barot
Rok: 2018, WSEAS Transactions on Systems and Control
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, International Journal of Information and Communication Technologies in Education
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Marek Kubalčík, Vladimír Bobál, Tomáš Barot
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Tomáš Barot, Marek Kubalčík
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Tomáš Barot, Marek Kubalčík
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Tomáš Barot, Marek Kubalčík
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Tomáš Barot, Marek Kubalčík
Rok: 2014, Trilobit
článek v odborném periodiku
 
Tomáš Barot, Marek Kubalčík
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Tomáš Barot, Marek Kubalčík
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Marek Kubalčík, Tomáš Barot
Rok: 2012
software
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Trilobit
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Morawiecová Anna
Porovnání metod řešení soustav lineárních rovnic o více neznámých s využitím softwarových možností
bakalářská
2024
Pospíšilová Alžběta
Vizualizace příkladů na limitu funkce více reálných proměnných
bakalářská
2024
Biernatová Kateřina
Interpretace Laplaceova rozvoje pomocí softwarových možností
bakalářská
2022
Schwetter Ondřej
Procedury řešení statí z lineárního algebraického počtu s využitím matematického software
bakalářská
2022Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub