Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra matematiky s didaktikou

Radek Krpec

Radek Krpec

titul, jméno, příjmení:
RNDr. Radek Krpec, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
SA 423, budova SA
funkce:
tajemník katedry, katedrový PR koordinátor, pedagogický poradce programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
obor činnosti:
učitelství 2. stupně ZŠ - didaktika matematiky, pravděpodobnost a statistika, didaktika elementární matematiky v preprimárním a primárním školství
telefon, mobil:
553 46 2646
e-mail:

Vzdělání

2003 – 2004
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Titul RNDr.: obor Aplikovaná matematika,
1997 – 2004
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Titul Ph.D.: obor Aplikovaná matematika,
1991 – 1996
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Titul Mgr.: obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ (matematika - fyzika),
 

Zaměstnání, praxe

2014 – dosud
vedení matematického kroužku zaměřený na konstruktivismus ve třídách prima a sekunda, Wichterlovo gymnázium
2014 – dosud
lektor výuky matematiky metodou genetického konstruktivismu (H-MAT - Hejného metoda)
2000 – dosud
odborný asistent, katedra matematiky s didaktikou, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, 2000-dosud
1997 – 2000
interní doktorand, katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, 1997-2000 (semestr na Technické univerzitě v Grazu),
1996 – 1997
učitel Ma-ITV - Svatoplukovo gymnázium, Brušperk, 1996-1997
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2021 – dosud
tajemník katedry matematiky s didaktikou PdF OU
2010 – 2020
vedoucí katedry matematiky s didaktikou PdF OU
2010 – 2018
člen akademického senátu PdF OU
2004 – 2010
tajemník katedry matematiky s didaktikou PdF OU
2004 – 2008
člen akademického senátu PdF OU
2001 – dosud
člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky
2001 – dosud
člen rozvrhové komise PdF OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen výboru Ostravské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků
člen výboru krajské komise Matematické olympiády v Moravskoslezském kraji - garant kategorie Z (základní školy)
lídr pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti MAP II ORP Bílovec
 Rok: 2024
ediční a redakční práce
 
Rok: 2024
ediční a redakční práce
 
Rok: 2024
ediční a redakční práce
 
Rok: 2024
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022, Elementary Mathematics Education Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, International Journal of Didactical Studies
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Tomáš Barot, Radek Krpec, Marek Kubalčík
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Lilla Koreňová, Radek Krpec, Ján Gunčaga, Zsolt Lavicza
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Radek Krpec, Pavla Válková
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2015, STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Radek Krpec, Eliška Vidlařová
Rok: 2014, GRANT journal
článek v odborném periodiku
 
Radek Krpec, Hana Hlavičková, Radka Přibylová
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Radek Krpec, Milan Hejný
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, GRANT journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Paňstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, International Journal of Multidisciplinary Thought
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Nowym Saczu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Journal of Efficiency and Responsibility in Education and Science
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Wydawnictvo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Novym Saczu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Radek Krpec, Pavel Květoň, Alena Štěrbová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Radek Krpec, Pavel Květoň, Eva Šustková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Radek Krpec, Pavel Květoň, Zdeňka Kucherková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Radek Krpec, Pavel Květoň, Eva Bartoňová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Radek Krpec, Pavel Květoň, Alena Štěrbová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Radek Krpec, Pavel Květoň, Aleš Kubíček
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Libor Klubal, Radek Krpec
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
působení v zahraničí
 
Rok: 2000, COMPUT STAT DATA AN
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, COMPUT STAT DATA AN
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, COMPUT STAT DATA AN
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
působení v zahraničí
 
Milan Konečný, Radek Krpec
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Ficeková Klára
Matematické soutěže na 1. stupni základních škol
diplomová
2024
Frončková Michaela
Outdoorová matematika na 1. stupni základní školy
diplomová
2024
Kapustková Nikola
Srovnání výuky matematiky na 2. st. ZŠ v ČR a odpovídajících ročnících v Polsku
diplomová
2024
Nováková Nela
Porozumění grafickému zadání matematických úloh na SŠ
diplomová
2024
Tomkivová Tereza
Propedeutika kombinatoriky na 1. stupni ZŠ
diplomová
2024
Klečka Marek
Konstruktivismus ve výuce analytické geometrie na střední škole
diplomová
2023
Machalová Darina
Práce s chybou ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
diplomová
2021
Urbancová Jana
Prvky geometrie v lidovém umění a možnosti jejich využití ve výuce matematiky na ZŠ
diplomová
2020
Chytilová Kristýna
Aktivizující metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
diplomová
2018
Nováček Martin
Analýza řešení státních přijímacích zkoušek z matematiky
diplomová
2018
Podaná Adéla
Vliv úrovně čtenářské gramotnosti u žáků 1. st. ZŠ na schopnost řešit slovní úlohy v matematice
diplomová
2018
Valková Pavla
Student matematiky v profesní praxi na konci studia
diplomová
2018
Rabinská Denisa
Práce se zlomky ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ
diplomová
2016
Slabá Kateřina
Objevitelský přístup ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ
diplomová
2016
Krupová Monika
Domácí úkoly z matematiky - současné trendy
diplomová
2013
Potiorková Kamila
Současný stav výuky tématu "Úpravy algebraických lomených výrazů" na ZŠ
diplomová
2013
Glozneková Jana
Využití interaktivní tabule ke zefektivnění výuky matematiky na ZŠ
diplomová
2010
Kaplanová Barbora
Srovnání výuky učiva geometrie na ZŠ v ČR a Polsku
diplomová
2010
Pietrowská Markéta
Využití materiálně-didaktických prostředků ke zefektivnění výuky matematiky na ZŠ
diplomová
2010
Neusserová Jana
Matematické soutěže na 2. stupni ZŠ
diplomová
2009
Nováková Eliška
Srovnání výuky učiva o soustavách lineárních rovnic na ZŠ v ČR a SR
diplomová
2009
Kochánková Petra
Porovnání zpracování učiva o rovnicích a jejich soustavách v různých současných učebnicích matematiky pro ZŠ
diplomová
2008
Lhotský Luděk
Sbírka příkladů z "Lineární algebry" pro studium učitelství II. stupně ZŠ - tvorba výukového softwaru
diplomová
2007
Zdráhala Ondřej
Interaktivní výukový program z matematiky pro žáky 6. třídy ZŠ
diplomová
2007
Káňa Václav
Sbírka příkladů z "Teorie množin" pro studium učitelství II. stupně ZŠ - tvorba výukového softwaru.
diplomová
2006
Pavela Michal
Sbírka příkladů z "Matematické statistiky" pro studium učitelství II. stupně ZŠ - tvorba výukového softwaru.
diplomová
2006
Navrátil David
Soubor úloh ve studiu učitelství pro 2. stupeň z matematické statistiky
diplomová
2005
Barabaszová Klára
Vztah matematiky k hudbě
bakalářská
2024
Kutilová Jana
Sbírka řešených i neřešených úloh z pravděpodobnosti ve studiu Matematika se zaměřením na vzdělávání
bakalářská
2024
Horváthová Tereza
Srovnání typů a metod řešení rovnic v různých učebnicových řadách v ČR
bakalářská
2023
Mokoš Vojtěch
Paradoxy v pravděpodobnosti
bakalářská
2023
Scholasterová Klára
Metody integrálního počtu v návrhu výukových úloh z oblasti technických disciplín
bakalářská
2023
Kapustková Nikola
Zajímavé vlastnosti matematických konstant
bakalářská
2022
Nováková Nela
Sbírka řešených úloh - Základní elementární funkce a jejich vlastnosti
bakalářská
2022
Pěgřimočová Sarah
Přijímací řízení z matematiky žáků 9. tříd na 4leté obory
bakalářská
2022
Vágnerová Maria
Zajímavé vlastnosti matematických konstant
bakalářská
2022
Blaschová Denisa
Srovnání a analýza úloh matematických soutěží na 2. stupni ZŠ.
bakalářská
2014
Forgač Adam
Srovnání a analýza úloh matematických soutěží na 2. stupni ZŠ se zaměřením na korespondenční soutěže.
bakalářská
2014
Orlitová Veronika
Srovnání vybraných matematických počítačových programů a možnosti jejich využití v hodinách matematiky
bakalářská
2014
Pavelková Veronika
Paradoxy v pravděpodobnosti
bakalářská
2013
Presová Anna
Prostorová představivost v geometrii na ZŠ
bakalářská
2013
Semerová Radka
Matematické rozcvičky pro studenty středních škol
bakalářská
2013
Spratková Iveta
Diofantické rovnice
bakalářská
2013Hlavní řešitel
RNDr. Radek Krpec, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
RNDr. Radek Krpec, Ph.D.
Období
1/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
twitter
TikTok
spotify
rss
social hub