Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra matematiky s didaktikou

Radek Krpec

Radek Krpec

titul, jméno, příjmení:RNDr. Radek Krpec, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 423, budova SA
funkce:tajemník katedry, katedrový PR koordinátor, pedagogický poradce programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
obor činnosti:učitelství 2. stupně ZŠ - didaktika matematiky, pravděpodobnost a statistika, didaktika elementární matematiky v preprimárním a primárním školství
katedra / středisko (fakulta): Katedra matematiky s didaktikou (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2646
e-mail:

Vzdělání

2003 – 2004
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Titul RNDr.: obor Aplikovaná matematika,
1997 – 2004
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Titul Ph.D.: obor Aplikovaná matematika,
1991 – 1996
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Titul Mgr.: obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ (matematika - fyzika),
 

Zaměstnání, praxe

2014 – dosud
vedení matematického kroužku zaměřený na konstruktivismus ve třídách prima a sekunda, Wichterlovo gymnázium
2014 – dosud
lektor výuky matematiky metodou genetického konstruktivismu (H-MAT - Hejného metoda)
2000 – dosud
odborný asistent, katedra matematiky s didaktikou, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, 2000-dosud
1997 – 2000
interní doktorand, katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, 1997-2000 (semestr na Technické univerzitě v Grazu),
1996 – 1997
učitel Ma-ITV - Svatoplukovo gymnázium, Brušperk, 1996-1997
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2021 – dosud
tajemník katedry matematiky s didaktikou PdF OU
2010 – 2020
vedoucí katedry matematiky s didaktikou PdF OU
2010 – 2018
člen akademického senátu PdF OU
2004 – 2010
tajemník katedry matematiky s didaktikou PdF OU
2004 – 2008
člen akademického senátu PdF OU
2001 – dosud
člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky
2001 – dosud
člen rozvrhové komise PdF OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen výboru Ostravské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků
člen výboru krajské komise Matematické olympiády v Moravskoslezském kraji - garant kategorie Z (základní školy)
lídr pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti MAP II ORP Bílovec
 


Alternative Approach to Fisher's Exact Test with Application in Pedagogical Research
Tomáš Barot, Radek Krpec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Isomorphism as generalization tool (in combinatorics)
Radek Krpec
Rok: 2016, DIDACTICA MATHEMATICAE
článek v odborném periodiku

Mathematics Homework: Yes or No?
Radek Krpec
Rok: 2016
stať ve sborníku

The Extent of Teacher Intervention in the Research Process of the Pupil (s) in Teaching Mathematics
Radek Krpec
Rok: 2016
stať ve sborníku

What Effect Has the Ability of the Organization Objects to Solve Combinatorial Tasks
Radek Krpec
Rok: 2016
stať ve sborníku

Alternative Teaching Of Mathematics On The Second Stage Of Elementary Schools Using The Scheme-Oriented Education Method
Radek Krpec
Rok: 2015
stať ve sborníku

Konstruktivistický přístup k výuce kombinatoriky
Radek Krpec
Rok: 2015, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

My Way To Constructivism
Radek Krpec
Rok: 2015
stať ve sborníku

Příprava budoucích učitelů 1. stupně v aritmetice na Ostravské univerzitě
Radek Krpec, Hana Hlavičková, Radka Přibylová
Rok: 2014
stať ve sborníku

The Development of Combinatorial Skills of the Lower Primary School Pupils through Organizing the Sets of Elements
Radek Krpec
Rok: 2014
stať ve sborníku

ANALYSIS OF PUPIL'S SOLUTION OF RESEARCH CHARACTER IN THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS
Radek Krpec, Tomáš Barot
Rok: 2021
stať ve sborníku

Consequences in Study Fields of Foreign Students Attended in Math Courses for Future Elementary School Teachers
Tomáš Barot, Radek Krpec
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifics of Mathematics Education in the Preparation of Future Teachers in Period of Pandemics Covid-19
Lilla Koreňová, Tomáš Barot, Radek Krpec, Renáta Zemanová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Usage CASIO Classwiz calculators in education the future primary-school teachers in mathematics
Lilla Koreňová, Radek Krpec, Tomáš Barot, Jan Gunčaga
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geometrical Modelling Applied on Particular Constrained Optimization Problems
Lilla Koreňová, Renata Vagova, Tomáš Barot, Radek Krpec
Rok: 2020
stať ve sborníku

Interactive Animations Particularly Applied on Preparation of Mathematical Teachers
Radek Krpec, Tomáš Barot
Rok: 2020
stať ve sborníku

Particular quantitative analysis of accesses to mathematical study sources
Radek Krpec, Tomáš Barot
Rok: 2020, International Journal of Didactical Studies
článek v odborném periodiku

Utilization of Mathematical Software in Favor of Tutoring Processes
Tomáš Barot, Lilla Koreňová, Radek Krpec, Renata Vagova
Rok: 2020
stať ve sborníku

Alternative Approach to Fisher's Exact Test with Application in Pedagogical Research
Tomáš Barot, Radek Krpec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Analysis of Applied Mobile Technologies in University Math Education
Lilla Koreňová, Tomáš Barot, Radek Krpec, Ibolya Veress-Bagyi
Rok: 2019
stať ve sborníku

Applied Quadratic Programming with Principles of Statistical Paired Tests
Tomáš Barot, Radek Krpec, Marek Kubalčík
Rok: 2019
stať ve sborníku

Enhancing students' mathematics learning skills with GeoGebra apps
Lilla Koreňová, Radek Krpec, Ján Gunčaga, Zsolt Lavicza
Rok: 2019
stať ve sborníku

Arithmetics Taught in 1st to 5th Year of Primary Schools in CR - Comparison of Educational Content at the Selected Primary Schools
Radek Krpec
Rok: 2018
stať ve sborníku

Zkušenosti studentů z pedagogické praxe z matematiky v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ
Radek Krpec, Pavla Válková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Očekávání studentů od praktické složky v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ
Radek Krpec, Darina Jirotková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Practical Component in the Preparation of Future Primary School Teachers From the Point of View of Students
Radek Krpec
Rok: 2017
stať ve sborníku

Isomorphism as generalization tool (in combinatorics)
Radek Krpec
Rok: 2016, DIDACTICA MATHEMATICAE
článek v odborném periodiku

Konstruktivistický přístup k výuce kombinatoriky
Radek Krpec
Rok: 2016, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Mathematics Homework: Yes or No?
Radek Krpec
Rok: 2016
stať ve sborníku

The Extent of Teacher Intervention in the Research Process of the Pupil (s) in Teaching Mathematics
Radek Krpec
Rok: 2016
stať ve sborníku

The Factors Influencing the Education Value-added Models
Radek Krpec
Rok: 2016
stať ve sborníku

What Effect Has the Ability of the Organization Objects to Solve Combinatorial Tasks
Radek Krpec
Rok: 2016
stať ve sborníku

Alternative Teaching Of Mathematics On The Second Stage Of Elementary Schools Using The Scheme-Oriented Education Method
Radek Krpec
Rok: 2015
stať ve sborníku

Arytmetyka, geometria i architektura stosowana na tarczy zegara w nauce w szkole podstawowej
Radek Krpec
Rok: 2015,
kapitola v odborné knize

Konstruktivistický přístup k výuce kombinatoriky
Radek Krpec
Rok: 2015, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Matematická komponenta v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ na Ostravské univerzitě z pohledu absolventů
Radek Krpec
Rok: 2015, STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE
článek v odborném periodiku

My Way To Constructivism
Radek Krpec
Rok: 2015
stať ve sborníku

Absence odborných a didaktických témat v přípravě učitelů 1. stupně v oblasti matematiky na Ostravské univerzitě z pohledu absolventů oboru
Radek Krpec, Renáta Zemanová
Rok: 2014
stať ve sborníku

EDUCATIONAL ATTAINMENT OF PARENTS AS A FACTOR INFLUENCING THE MODEL OF VALUE-ADDED ASSESSMENT
Radek Krpec
Rok: 2014
stať ve sborníku

Historie matematiky
Radek Krpec, Pavel Květoň
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Taťána Göbelová, Eva Höflerová, Radek Krpec, Eva Zezulková, Ivana Rochovská, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová ... další autoři
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Mentální schéma organizace prvků u žáků raného školního věku
Radek Krpec
Rok: 2014
stať ve sborníku

Metody a techniky pedagogického výzkumu
Radek Krpec
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pohled na matematickou komponentu oboru učitelství 1. st. ZŠ očima absolventů Ostravské univerzity a srovnání s univerzitami v ČR
Radek Krpec, Eliška Vidlařová
Rok: 2014, GRANT journal
článek v odborném periodiku

Příprava budoucích učitelů 1. stupně v aritmetice na Ostravské univerzitě
Radek Krpec, Hana Hlavičková, Radka Přibylová
Rok: 2014
stať ve sborníku

The Development of Combinatorial Skills of the Lower Primary School Pupils through Organizing the Sets of Elements
Radek Krpec
Rok: 2014
stať ve sborníku

Zkušenosti s výukou matematiky na 1. stupni ZŠ v inkluzivním prostředí
Radek Krpec
Rok: 2014
stať ve sborníku

Alternativní koncepce výuky aritmetiky v primárním vzdělávání
Radek Krpec, Milan Hejný
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komparační analýza názorů a postojů romských žáků k otázkám souvisejícím se vzděláváním
Martin Kaleja, Radek Krpec
Rok: 2013, Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax
článek v odborném periodiku

Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja, Radek Krpec
Rok: 2013, GRANT journal
článek v odborném periodiku

Kvantitativní metody v pedagogickém výzkumu
Radek Krpec
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lidové umění - inspirace elementární matematiky
Renáta Zemanová, Radek Krpec
Rok: 2013, Paňstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu
kapitola v odborné knize

Opinions and Attitudes of Roma Pupils on Issues Related to School Education
Martin Kaleja, Radek Krpec
Rok: 2013, International Journal of Multidisciplinary Thought
článek v odborném periodiku

Tak jak vnímá školu on, vnímám rovněž i já aneb Analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja, Radek Krpec
Rok: 2013
stať ve sborníku

Tak jak vnímá školu on, vnímám rovněž i já aneb Analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja, Radek Krpec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Two different metacognitive approaches to solving of one problem
Radek Krpec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TWO DIFFERENT METACOGNITIVE APPROACHES TO SOLVING OF ONE PROBLEM
Radek Krpec
Rok: 2013
stať ve sborníku

Vyučování orientované na budování schémat v přípravě učitelů
Darina Jirotková, Radek Krpec
Rok: 2013
stať ve sborníku

Hrací kostka jako nástroj k procvičování matematických operací na 1. stupni ZŠ
Radek Krpec
Rok: 2012
stať ve sborníku

Shifts in School Ratings Based on Relative Gain of Knowledge
Martin Malčík, Josef Malach, Radek Krpec
Rok: 2012
stať ve sborníku

Výsledky testování dovedností z matematiky u žáků 3. a 5. tříd ZŠ v ČR
Radek Krpec
Rok: 2012
stať ve sborníku

Vývoj zobrazení reálného prostoru v plošném výtvarném umění
Radek Krpec, Renáta Zemanová
Rok: 2012, Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Nowym Saczu
kapitola v odborné knize

Edukacyjna wartosc dodana a odpowiedzialnosc nauczycieli i szkol
Josef Malach, Martin Malčík, Radek Krpec
Rok: 2011
stať ve sborníku

Edukacyjna wartość dodana a odpowiedzialność nauczycieli i szkół
Radek Krpec
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Field of Study as a Factor Influencing the Model of Value-added Assessment
Radek Krpec, Michal Burda
Rok: 2011, Journal of Efficiency and Responsibility in Education and Science
článek v odborném periodiku

Improving Mathematical Competencies in Pre-primary Education by Playing Tabel Games
Radek Krpec, Renáta Zemanová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Improving mathematical competencies in pre-primary education by playing table games
Radek Krpec, Renáta Zemanová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Matematika, informatika a robotika
Radek Krpec, Dana Ambrozková, Dagmar Kocichová, Ingrid Nagyová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Measuring in Nature
Radek Krpec, Pavel Květoň
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Outdoor Measuring
Radek Krpec, Pavel Květoň
Rok: 2011, Wydawnictvo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Novym Saczu
kapitola v odborné knize

Paradoxies and Other Motivation Exercises from Probability
Radek Krpec
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paradoxy v pravděpodobnosti
Radek Krpec
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Seeking Relations in Value-Added Assessment Using the Method of Relative Gain of Knowledge
Martin Malčík, Josef Malach, Radek Krpec
Rok: 2011
stať ve sborníku

Krakow: Výuková a věděcká činnost
Radek Krpec
Rok: 2010
působení v zahraničí

Monitoring přidané hodnoty ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Martin Malčík, Radek Krpec
Rok: 2010
stať ve sborníku

Některé možnosti zpracování dotazníku ke SPISOVNOSTI V SOUČASNÉ ČESKÉ JAZYKOVÉ SITUACI očima statistika
Radek Krpec
Rok: 2010
stať ve sborníku

Některé možnosti zpracování dotazníku ke SPISOVNOSTI V SOUČASNÉ ČESKÉ JAZYKOVÉ SITUACI očima statistika
Radek Krpec
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proč je důležité uvědomovat si vztah mezi pravděpodobnostmi opačných jevů
Radek Krpec
Rok: 2010
stať ve sborníku

Proč je důležité uvědomovat si vztah mezi pravděpodobnostmi opačných jevů
Radek Krpec
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"ČEŠTINA - JAZYK, KTERÝ NÁS SPOJUJE" OČIMA STATISTIKA ANEB CO VŠECHNO VYČTEME Z DOTAZNÍKU
Radek Krpec
Rok: 2009
stať ve sborníku

?ČEŠTINA - JAZYK, KTERÝ NÁS SPOJUJE? OČIMA STATISTIKA ANEB CO VŠECHNO VYČTEME Z DOTAZNÍKU
Radek Krpec
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Katowice: Výuková a vědecká činnost
Radek Krpec
Rok: 2009
působení v zahraničí

Nitra: Výuková a vědecká činnost
Radek Krpec
Rok: 2009
působení v zahraničí

Universita Konastantina Filosofa v Nitře
Radek Krpec
Rok: 2009
působení v zahraničí

Uniwersity of Silesia, Katowice
Radek Krpec
Rok: 2009
působení v zahraničí

Zkušenosti s výukou pravděpodobnosti studentů učitelství matematiky na PdF OU
Radek Krpec
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zkušenosti s výukou pravděpodobnosti studentů učitelství matematiky na PdF OU
Radek Krpec
Rok: 2009
stať ve sborníku

Některé zkušenosti s výukou kombinatoriky a pravděpodobnosti v rámci dalšího vzdělávání učitelů matematiky na 3. stupni SŠ v Moravskoslezském kraji
Radek Krpec
Rok: 2008
stať ve sborníku

Some Interesting Exercises of Probability and Statistics
Radek Krpec
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Interesting Exercises from probability and Statistics
Radek Krpec
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Algebra III. Část B: Aritmetika reálných a komplexních čísel
Radek Krpec, Jaroslav Libicher
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika matematiky 1
Radek Krpec, Pavel Květoň
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení
Julius Sekera, Radek Krpec
Rok: 2007
stať ve sborníku

Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení
Julius Sekera, Radek Krpec
Rok: 2007
stať ve sborníku

Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení
Julius Sekera, Radek Krpec
Rok: 2007
stať ve sborníku

Lineární algebra
Radek Krpec
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Matematický seminář
Radek Krpec, Pavel Květoň, Alena Štěrbová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Matematika 1
Radek Krpec, Pavel Květoň, Eva Šustková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Matematika 2
Radek Krpec, Pavel Květoň, Zdeňka Kucherková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Matematika 3
Radek Krpec, Pavel Květoň, Eva Bartoňová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Matematika 4
Radek Krpec, Pavel Květoň, Alena Štěrbová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Matematika 5
Radek Krpec, Pavel Květoň, Aleš Kubíček
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy teorie matic
Radek Krpec, Juraj Kostra, Marek Pomp
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Algebra III - aritmetika přirozených, celých a racionálních čísel
Radek Krpec, Jaroslav Libicher
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika matematiky pro střední školy
Radek Krpec, Pavel Květoň, Michal Vavroš, Marie Kubíčková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trénink matematiky pro střední školy
Radek Krpec, Pavel Květoň, Michal Vavroš, Marie Kubíčková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do teorie pravděpodobnosti
Radek Krpec
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Algebra II
Radek Krpec, Jaroslav Libicher
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Formální úprava textu
Radek Krpec, Libor Klubal
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Matematika pro učitele primárního vzdělávání - Množiny a výroky
Radek Krpec, Vilma Novotná
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studijní příručka rozšiřujícího studia Matematiky II - Úvod do lineární algebry
Radek Krpec, Jaroslav Libicher
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Modely diskrétní objektově orientované simulace systémů
Radek Krpec
Rok: 2003
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

A Few Notes to the Theory of Simulation
Radek Krpec
Rok: 2001
stať ve sborníku

Clermont-Ferrand: vědecká činnost
Radek Krpec
Rok: 2001
působení v zahraničí

Stochastic Algorithms in Nonlinear Regression
Ivan Křivý, Josef Tvrdík, Radek Krpec
Rok: 2000, COMPUT STAT DATA AN
článek v odborném periodiku

Stochastic Algorithms in Nonlinear Regression
Ivan Křivý, Josef Tvrdík, Radek Krpec
Rok: 2000, COMPUT STAT DATA AN
článek v odborném periodiku

Stochastic Algorithms in Nonlinear Regression
Ivan Křivý, Josef Tvrdík, Radek Krpec
Rok: 2000, COMPUT STAT DATA AN
článek v odborném periodiku

Optimalizace nelineárních regresních modelů
Radek Krpec
Rok: 1999
stať ve sborníku

Technická univerzita Graz
Radek Krpec
Rok: 1999
působení v zahraničí

Elementární základy funkcionální analýzy
Milan Konečný, Radek Krpec
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
MERMAMetody řešení matematických úloh
7DMA1Didaktika matematiky 1
7DMA2Didaktika matematiky 2
7MASOMatematické soutěže a hry
7MEMAMetody řešení matematických úloh
BMTM1Matematika 1
BMTM2Matematika 2
CMTMTMatematika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
KKVMVKlíčové kompetence v matemat. vzdělávání
MD2KVStatistické zpracování dat
MMATAMatematická analýza
MSTASStatistika
MVYSOVýzkum v sociálních vědách
MVYSSVýzkum v soc. vědách - statist. metody
NKKZPKvantit. metody zpracování dat
NKZPVKvantitativní metody zpracování dat
SMPVStatistické metody v pedagogickém výzkum
SNDEMDidaktika elementární matematiky
STNEMStatistika pro nematematiky
ST2DTStatistické zpracování dat
ST2TVStatistika pro pedagogy
SZ2VYStatistické zpracování dat na PC
VPDMZVybrané probl. didak. matem.pro 2.st.ZŠ
WNDEMDidaktika elementární matematiky
2AREMMatematické repetitorium magisterské
2ATULMetody řešení matematických úloh
2ATVVýukový software v matematice
2DMPADidaktická aritmetická prostředí
2HISMHistorie matematiky
2IMA1Didaktika matematiky 1
2IMA2Didaktika matematiky 2
2IMA3Didaktika matematiky 3
2KZPVKvantitativní metody v pedagog. výzkumu
2MASOMatematické soutěže
2MTPDMetody a techniky pedagogického výzkumu
2MTPEMetody a techniky pedagogického výzkumu
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2TUMTTypografická úprava matematického textu
22REMMatematické repetitorium magisterské
22RX1Průběžná profesní praxe 1
22RX2Průběžná profesní praxe 2
22RX3Souvislá profesní praxe
22TULMetody řešení matematických úloh
22VMMetodologie didakt. výzkumu v matematice
3ANA1Matematická analýza 1
3ANA3Matematická analýza 3
3AREBMatematické repetitorium bakalářské
3ATV1Výukový software v matematice 1
3AVTMAplikace výpočetní techniky v matematice
3IMATHistorie matematiky
3MNZIZáklady výrok. logiky a teorie množin
3PRAVÚvod do teorie pravděpodobnosti
3SAL1Seminář z algebry
3SEMASeminář z matematiky
3SMA1Seminář z matematické analýzy 1
3SMA2Seminář z matematické analýzy 2
3STATMatematická statistika
3SZB3SZZ - Matematika
3TATSStatistický software
3TUMTTypografická úprava matematických textů
3UMVLÚvod do teorie množin a výrokové logiky
3UTPRÚvod do teorie pravděpodobnosti
3VIMACvičení z matematiky
3ZMPVZáklady metod. pedagog. výzkumu
3ZMSTZáklady matematické statistiky
33ATSStatistický software
33GE1Algebra 1 - Lineární algebra
33NZIZáklady výrok. logiky a teorie množin
33RAVÚvod do teorie pravděpodobnosti
33TATMatematická statistika
33TV1Výukový software v matematice 1
5DMX1Didaktika matematiky s praxí 1
5DMX2Didaktika matematiky s praxí 2
5EM1Seminář z matematiky k SZZ
5IDM2Matematika 8 - didaktika aritmetiky
5RIT1Matematika 1 - aritmetika
5RIT2Matematika 2 - aritmetika
5RIT3Matematika 3 - aritmetika s did.
5RIT4Matematika 4 - aritmetika s did.
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SZZMatematika s didaktikou
5VAR1Výběrová aritmetika 1
5VAR2Výběrová aritmetika 2
5VAR3Výběrová aritmetika 3
5VAR4Výběrová aritmetika 4
5VGE2Výběrová geometrie 2
55DA2Matematika 8 - didaktika aritmetiky
55DM2Didaktika matematiky s praxí 2
55EMISeminář z matematiky k SZZ
55IT1Matematika 1 - aritmetika
55IT2Matematika 2 - aritmetika
55IT3Matematika 3 - aritmetika s did.
55IT4Matematika 4 - aritmetika s did.
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
55ZZMatematika s didaktikou
6AREBMatematické repetitorium bakalářské
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6PDVMPráce s dětmi v mat.zam.volnočas. aktiv.
6SAL1Seminář z lineární algebry
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SMA1Seminář z matematické analýzy 1
6SZZSZZ - Matematika
6TATSStatistický software
6ZAKMZáklady matematiky
6ZPSTZáklady pravděpodobnosti a statistiky
7AREMMatematické repetitorium magisterské
7DMPADidaktická aritmetická prostředí
7HISMHistorie matematiky
7IMA1Didaktika matematiky 1
7IMA2Didaktika matematiky 2
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7STDAStatistické zpracování dat
7SZZSZZ - Matematika s didaktikou
7VTVMVybraná témata výuky matematiky na ZŠ
77TDAStatistické zpracování dat
8DARIDidaktika aritmetiky
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8PRA1Průběžná praxe z matematiky 1
8PRA2Průběžná praxe z matematiky 2
8RIT1Aritmetika 1
8RIT2Aritmetika 2
8RIT3Aritmetika 3
8RIT4Aritmetika 4
88ARIDidaktika aritmetiky
88IT1Aritmetika 1
88IT2Aritmetika 2
88IT3Aritmetika 3
88IT4Aritmetika 4
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88RA1Průběžná praxe z matematiky 1
88RA2Průběžná praxe z matematiky 2
9DSPVStatistické metody v pedagog. výzkumu
99SPVStatistické metody v pedagog. výzkumu
ARDAritmetika s didaktikou
DMXDidaktika matematiky s praxí
1ARDAritmetika s didaktikou
1ARZZáklady aritmetiky
1DMXDidaktika matematiky s praxí


AutorNázev práceTypRok
Machalová DarinaPráce s chybou ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠdiplomová 2021 
Urbancová JanaPrvky geometrie v lidovém umění a možnosti jejich využití ve výuce matematiky na ZŠdiplomová 2020 
Chytilová KristýnaAktivizující metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠdiplomová 2018 
Nováček MartinAnalýza řešení státních přijímacích zkoušek z matematikydiplomová 2018 
Podaná AdélaVliv úrovně čtenářské gramotnosti u žáků 1. st. ZŠ na schopnost řešit slovní úlohy v matematicediplomová 2018 
Valková PavlaStudent matematiky v profesní praxi na konci studiadiplomová 2018 
Rabinská DenisaPráce se zlomky ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠdiplomová 2016 
Slabá KateřinaObjevitelský přístup ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠdiplomová 2016 
Krupová MonikaDomácí úkoly z matematiky - současné trendydiplomová 2013 
Potiorková KamilaSoučasný stav výuky tématu "Úpravy algebraických lomených výrazů" na ZŠdiplomová 2013 
Glozneková JanaVyužití interaktivní tabule ke zefektivnění výuky matematiky na ZŠdiplomová 2010 
Kaplanová BarboraSrovnání výuky učiva geometrie na ZŠ v ČR a Polskudiplomová 2010 
Pietrowská MarkétaVyužití materiálně-didaktických prostředků ke zefektivnění výuky matematiky na ZŠdiplomová 2010 
Neusserová JanaMatematické soutěže na 2. stupni ZŠdiplomová 2009 
Nováková EliškaSrovnání výuky učiva o soustavách lineárních rovnic na ZŠ v ČR a SRdiplomová 2009 
Kochánková PetraPorovnání zpracování učiva o rovnicích a jejich soustavách v různých současných učebnicích matematiky pro ZŠdiplomová 2008 
Lhotský LuděkSbírka příkladů z "Lineární algebry" pro studium učitelství II. stupně ZŠ - tvorba výukového softwarudiplomová 2007 
Zdráhala OndřejInteraktivní výukový program z matematiky pro žáky 6. třídy ZŠdiplomová 2007 
Káňa VáclavSbírka příkladů z "Teorie množin" pro studium učitelství II. stupně ZŠ - tvorba výukového softwaru.diplomová 2006 
Pavela MichalSbírka příkladů z "Matematické statistiky" pro studium učitelství II. stupně ZŠ - tvorba výukového softwaru.diplomová 2006 
Navrátil DavidSoubor úloh ve studiu učitelství pro 2. stupeň z matematické statistikydiplomová 2005 
Kapustková NikolaZajímavé vlastnosti matematických konstantbakalářská 2022 
Nováková NelaSbírka řešených úloh - Základní elementární funkce a jejich vlastnostibakalářská 2022 
Pěgřimočová SarahPřijímací řízení z matematiky žáků 9. tříd na 4leté oborybakalářská 2022 
Vágnerová MariaZajímavé vlastnosti matematických konstantbakalářská 2022 
Blaschová DenisaSrovnání a analýza úloh matematických soutěží na 2. stupni ZŠ.bakalářská 2014 
Forgač AdamSrovnání a analýza úloh matematických soutěží na 2. stupni ZŠ se zaměřením na korespondenční soutěže.bakalářská 2014 
Orlitová VeronikaSrovnání vybraných matematických počítačových programů a možnosti jejich využití v hodinách matematikybakalářská 2014 
Pavelková VeronikaParadoxy v pravděpodobnostibakalářská 2013 
Presová AnnaProstorová představivost v geometrii na ZŠbakalářská 2013 
Semerová RadkaMatematické rozcvičky pro studenty středních školbakalářská 2013 
Spratková IvetaDiofantické rovnicebakalářská 2013 


Monitoring reflektované absence odborných a didaktických témat v přípravě učitelů 1. stupně v oblasti matematiky
Hlavní řešitelRNDr. Radek Krpec, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Modernizace výuky matematicky orientovaných předmětů vybavením učebny o přenosná PC
Hlavní řešitelRNDr. Radek Krpec, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub