Zahraniční kontakty

Studenti mohou využít možnosti studovat na zahraniční instituci v rámci spolupracujících univerzit:

 • University College of Teacher Education Styria, Austria (Graz)
 • Private University of Education, Diocese of Linz, Austria (Linz)
 • Faculty of Education, University Presov, Slovakia (Presov)
 • Constantine the Philosopher University, Slovakia (Nitra)

V rámci cíle „internationalization at home“ si mohou studenti zapsat volitelné předměty nabízené každý semestr pro zahraniční studenty a spolu s nimi se vzdělávat:

 • Seminar in Mathematics (KMD/E-SMM)
 • Geometry (KMD/E-GMT)
 • Mathematical Writing (KMD/E-MAW)
 • Mathematical Statistics (KMD/E-STA)
 • Numerical Methods (KMD/E-NMM)
 • Linear Algebra (KMD/E-LAG)
 • Mathematical Analysis (KMD/E-AN1)
 • Algebraic Structures (KMD/E-AG2)
 • Abstract Arithmetic (KMD/E-AG3)

Při motivaci studenta pro účast na zahraničním studijním pobytu může vyvstávat mnoho myšlenek a otázek. O celkové motivaci mohou rozhodovat i drobné aspekty. Na katedře si vážíme možnosti diskuze studentů se studijním katedrovým koordinátorem pro internacionalizaci s paní Magdu Raszkovou ().

Pro rady a samotné řešení administrativních kroků s přípravou mobility (Learning Agreement) se můžete s důvěrou obrátit na katedrového koordinátora pro internacionalizaci dr. Barota ().

Věříme, že Vás podpora naší katedry posílí ve snaze obohatit svůj studijní i osobní život cennými zkušenostmi ze zahraničí.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 02. 2021