OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra matematiky s didaktikou > Vyjeď s námi do zahraničí

Zahraniční kontakty

  • UMB v Básnké Bystrici, Slovensko
  • Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
  • Pedagogical University of Krakow, Polsko
  • PWSZ Nowy Sącz, Polsko
  • Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Slovensko
facebook
rss
social hub