OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra matematiky s didaktikou > Věda a výzkum

Hlavní zaměření výzkumné činnosti KMD

Výzkumné aktivity členů katedry jsou zaměřeny do těchto oblastí:

  • didaktika matematiky v učitelství 2. st. ZŠ
  • didaktika matematiky v učitelství 1. st. ZŠ
  • předmatematické činnosti v MŠ
  • využití statistických metod v pedagogickém výzkumu
  • využití kybernetiky v pedagogice
facebook
rss
social hub