Hlavní zaměření výzkumné činnosti KMD

Výzkumné aktivity členů katedry jsou zaměřeny do těchto oblastí:

  • didaktika matematiky v učitelství 2. st. ZŠ
  • didaktika matematiky v učitelství 1. st. ZŠ
  • předmatematické činnosti v MŠ
  • využití statistických metod v pedagogickém výzkumu
  • využití kybernetiky v pedagogice

Zveřejněno / aktualizováno: 30. 10. 2017