Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - specializační studium (1)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ
Účastníci kurzu pro učitele Hejného metody vyučování matematice na 1. stupni ZŠ se v průběhu kurzu zaměří na (a) seznámení se se základními matematickými prostředími na takové úrovni, aby mohli začít vyučovat matematiku metodou VOBS, aby úlohy z jednotlivých prostředí uměli sami řešit, (b) principy výuky Hejného metodou tak, aby uměli vést žáky objevitelskou cestou a uměli individualizovat výuku, tj. formulovat úlohy přiměřené obtížnosti pro každého žáka, (c) rozvoj dovedností reflektovat svůj vlastní edukační styl.