Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra matematiky s didaktikou

Renáta Zemanová

Renáta Zemanová

titul, jméno, příjmení:RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 423, budova SA
funkce:
obor činnosti:Učitelství pro 1.st. - geometrie, didaktika geometrie, Učitelství pro MŠ - předmatematické činnost, Speciální pedagogika - předmatematické činnosti
katedra / středisko (fakulta): Katedra matematiky s didaktikou (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2650
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Diagnostický potenciál úloh v prostředí sčítacích trojúhelníků
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2021, Elementary Mathematics Education Journal
článek v odborném periodiku

Incentivy změn v přístupu žáků k matematice na 1. stupni ZŠ
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2020, ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL
článek v odborném periodiku

Geometry Taught in 1st to 5th Year of Study of Primary Schools in Czech Republic - Comparison of Educational Content in Selected Primary Schools
Renáta Zemanová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Practical component of mathematics education of pre-service primary school teachers: students - perspective
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Jana Slezáková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Communicating 3D Space - from Natural Language of Everyday Life to Conventional Language of Mathematics
Renáta Zemanová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Propaedeutic of Equations Using Scales E-application
Renáta Zemanová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Desemantisation of Language in Learning Environments
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Ioannis Papadopoulos
Rok: 2015
stať ve sborníku

Jak děti předškolního věku rozumí prostoru
Renáta Zemanová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Child - Child communication for Reinforcement of Amalgamation Transfer
Renáta Zemanová, Jana Slezáková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Student-Teachers´ Empathy for Pupils´ Thinking Processes when Solving Problems
Darina Jirotková, Renáta Zemanová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Diagnostický potenciál úloh prostředí sčítacích trojúhelníků v online výuce
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnostický potenciál úloh v prostředí sčítacích trojúhelníků
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2021, Elementary Mathematics Education Journal
článek v odborném periodiku

Specifics of Mathematics Education in the Preparation of Future Teachers in Period of Pandemics Covid-19
Lilla Koreňová, Tomáš Barot, Radek Krpec, Renáta Zemanová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Incentivy změn v přístupu žáků k matematice na 1. stupni ZŠ
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2020, ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL
článek v odborném periodiku

Incentivy změn v přístupu žáků k matematice na 1. stupni ZŠ
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Misconceptions about the Relationship between Perimeter and Area
Darina Jirotková, Paola Vighi, Renáta Zemanová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Jak dzieci w wieku przedszkolnym rozumieją przestrzeń? Badania naukowe uzasadniające stosowanie tutoringu rówieśniczego w edukacji matematycznej dzieci
Renáta Zemanová
Rok: 2018, Matematyczna Edukacja Dzieci
článek v odborném periodiku

Zobecňování v konstrukci generických modelů
Renáta Zemanová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Geometry Taught in 1st to 5th Year of Study of Primary Schools in Czech Republic - Comparison of Educational Content in Selected Primary Schools
Renáta Zemanová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Practical component of mathematics education of pre-service primary school teachers: students - perspective
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Jana Slezáková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Practical Part of Mathematical Education of Primary-School Teachers - Head Teacher of Professional Practice
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Jana Slezáková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Studentský pohled na praktickou složku učitelské přípravy v matematice 1. stupně
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Communicating 3D Space - from Natural Language of Everyday Life to Conventional Language of Mathematics
Renáta Zemanová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Kombinatorické úlohy v matematice 1. st. ZŠ
Renáta Zemanová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Predikce žákovských řešení pro rozvoj didaktické empatie
Renáta Zemanová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Propaedeutic of Equations Using Scales E-application
Renáta Zemanová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Rytm wokół nas - zastosowanie w konstrukcji modeli generycznych
Renáta Zemanová
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Nowym Saczu
kapitola v odborné knize

Desemantisation of Language in Learning Environments
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Ioannis Papadopoulos
Rok: 2015
stať ve sborníku

Desemantisation of Language in Learning Environments
Renáta Zemanová, Darina Jirotková, Ioannis Papadopoulos
Rok: 2015
stať ve sborníku

Jak děti předškolního věku rozumí prostoru
Renáta Zemanová
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Osobní pohled na monografii Komparativní analýza primárního matematického vzdělávání
Renáta Zemanová
Rok: 2015, Obzory matematiky, fyziky a informatiky
článek v odborném periodiku

Sémantické a strukturální ukotvení čísla v žákovských řešeních slovní úlohy
Renáta Zemanová, Elizabeth Dostálová, Beata Josieková
Rok: 2015, GRANT journal
článek v odborném periodiku

Slovní úloha v diagnostice dítěte na vstupu do školního vzdělávání
Renáta Zemanová
Rok: 2015, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
článek v odborném periodiku

Žákovská řešení geometrických úloh na 1. st. ZŠ - diagnostika a hodnocení
Renáta Zemanová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Absence odborných a didaktických témat v přípravě učitelů 1. stupně v oblasti matematiky na Ostravské univerzitě z pohledu absolventů oboru
Radek Krpec, Renáta Zemanová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Aktuální podmínky pro konstrukci generických modelů v elementární aritmetice
Renáta Zemanová, Petra Váňová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Aktuální podmínky pro konstrukci generických modelů v elementární geometrii
Renáta Zemanová, Petra Vaňková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Cesta učitele matematiky k budování schémat
Renáta Zemanová, Milan Hejný
Rok: 2014
stať ve sborníku

Didactic Empathy of Elementary Mathematics Teachers
Renáta Zemanová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Child - Child communication for Reinforcement of Amalgamation Transfer
Renáta Zemanová, Jana Slezáková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Osobnostní pojetí žáka ve výuce elementární aritmetiky
Renáta Zemanová, Petra Váňová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Osobnostní pojetí žáka ve výuce elementární geometrie
Renáta Zemanová, Petra Vaňková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Rozvoj učitelských kompetencí
Renáta Zemanová, Darina Jirotková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Studentské reflexe výuky elementární matematiky metodou budování schémat
Renáta Zemanová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Zkušenosti učitele matematiky vyučované Hejného metodou ve střetu s metodou tradiční
Renáta Zemanová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Alternativní koncepce výuky geometrie v primárním vzdělávání
Darina Jirotková, Renáta Zemanová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lidové umění - inspirace elementární matematiky
Renáta Zemanová, Radek Krpec
Rok: 2013, Paňstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu
kapitola v odborné knize

Předmatematické činnosti
Renáta Zemanová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Student-Teachers´ Empathy for Pupils´ Thinking Processes when Solving Problems
Darina Jirotková, Renáta Zemanová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Student-Teachers´ Empathy for Pupils´ Thinking Processes when Solving Problems
Darina Jirotková, Renáta Zemanová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Vyučování metodou budování schémat - ostravská zkušenost v učitelské přípravě a praxi
Renáta Zemanová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Vyučování orientované na budování schémat v praxi.
Milan Hejný, Renáta Zemanová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Elementární geometrie v architektuře
Renáta Zemanová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Soulad rozvíjení prostorových představ mezi preprimárním a primárním vzděláváním
Renáta Zemanová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Vývoj zobrazení reálného prostoru v plošném výtvarném umění
Radek Krpec, Renáta Zemanová
Rok: 2012, Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Nowym Saczu
kapitola v odborné knize

Improving Mathematical Competencies in Pre-primary Education by Playing Tabel Games
Radek Krpec, Renáta Zemanová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Improving mathematical competencies in pre-primary education by playing table games
Radek Krpec, Renáta Zemanová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Utilising the Natural Environment in the Teaching of Symmetry in Primary Education
Renáta Zemanová
Rok: 2011, Wydawnictvo Naukowe Panstwowej Wyzszej Skoly Zawodowej w Novym Saczu
kapitola v odborné knize

Geometrie v rovině 1
Renáta Zemanová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Geometrie v rovině 2
Renáta Zemanová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Simulace šíření epidemií - užití prostředků jazyka Simula
Renáta Zemanová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Simulace šíření epidemií - spojitý model
Renáta Zemanová
Rok: 2002
stať ve sborníku

The Use of SIMULA Language Tools for Simulation of Spreading Epidemic
Renáta Zemanová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Simulace šíření epidemií - znalostní a spojitý přístup
Renáta Zemanová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
ADMDidaktika matematiky
ARPRozvoj číselných a prostorových představ
BDEMDidaktika elementární matematiky
BRMAPPředmatematické činnosti
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
MDEMDidaktika elementární matematiky
MSMAPPředmatematické činnosti
NDMDidaktika matematiky
NRPRozvoj číselných a prostorových představ
OBHJBObhajoba bakalářské práce
OBHJNObhajoba diplomové práce
SNDEMDidaktika elementární matematiky
WNDEMDidaktika elementární matematiky
5DMX1Didaktika matematiky s praxí 1
5EM1Seminář z matematiky k SZZ
5EOM1Matematika 5 - geometrie
5EOM2Matematika 6 - geometrie s did.
5IDM1Matematika 7 - didaktika geometrie
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SZZMatematika s didaktikou
5VGE1Výběrová geometrie 1
5VGE2Výběrová geometrie 2
55DG1Matematika 7 - didaktika geometrie
55DM1Didaktika matematiky s praxí 1
55EMISeminář z matematiky k SZZ
55EOMVybraná témata z geometrie
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55OM1Matematika 5 - geometrie
55OM2Matematika 6 - geometrie s did.
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
55ZZMatematika s didaktikou
6BDEMDidaktika elementární matematiky
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BRMAPředmatematické činnosti
6OBHJObhajoba bakalářské práce
66BHJObhajoba bakalářské práce
66DEMDidaktika elementární matematiky
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66RMAPředmatematické činnosti
7ARCPRozvoj číselných představ
7ARPPRozvoj prostorových představ
7DEMADidaktika elementární matematiky
7DMPGDidaktická geometrická prostředí
7OBHJObhajoba diplomové práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SKPSeminář k diplomové práci
77BHJObhajoba diplomové práce
77EMADidaktika elementární matematiky
77RCPRozvoj číselných představ
77RPPRozvoj prostorových představ
77SKPSeminář k diplomové práci
8DGEODidaktika geometrie
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8EOM1Geometrie 1
8EOM2Geometrie 2
8OBHJObhajoba diplomové práce
8PRA1Průběžná praxe z matematiky 1
8PRA2Průběžná praxe z matematiky 2
88BHJObhajoba diplomové práce
88GEODidaktika geometrie
88OM1Geometrie 1
88OM2Geometrie 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88RA1Průběžná praxe z matematiky 1
88RA2Průběžná praxe z matematiky 2
5RAX1Pedagogická praxe předmětová 1
5RAX3Pedagogická praxe předmětová 3
DMXDidaktika matematiky s praxí
GEDGeometrie s didaktikou
MSDEMDidaktika elementární matematiky
MSMAPPředmatematické činnosti
1DMXDidaktika matematiky s praxí
1GEDGeometrie s didaktikou
1GEZZáklady geometrie
1MMTPředmatematické činnosti
2MDEMDidaktika elementární matematiky


AutorNázev práceTypRok
Chovancová KateřinaBudování mentálního schématu rovnoběžníku ve výuce 1. stupně ZŠdiplomová 2022 
Hrbačová KateřinaVyužití didaktických pomůcek v konstruktivistické výuce matematiky 1. stupně ZŠdiplomová 2022 
Kubec Vjačková MartinaOutdoorové aktivity v práci s daty s využitím Hejného metody pro předškolní vzdělávánídiplomová 2022 
Luterová LucieStatistika v předmatematické výchovědiplomová 2022 
Navrátilová SandraOutdoorové aktivity v kombinatorických úlohách pro předškolní vzdělávánídiplomová 2022 
Šimková MartinaBudování mentálního schématu šestiúhelníku ve výuce 1. stupně ZŠdiplomová 2022 
Hrubá MartinaVyužití reálných zkušeností žáků ve výuce geometrie ve 4.-5. ročníku ZŠdiplomová 2021 
Ivánková MartinaZlomky metodou budování schématdiplomová 2021 
Steigerová BarboraIncentiva a jejich implementace pro zvýšení kvality vyučování matematicediplomová 2021 
Sieberová JanaProstorová představivost dětí předškolního věkudiplomová 2020 
Krajča JiříVstup do rýsování v učivu geometrie 1. stupnědiplomová 2019 
Karlovská LucieZvyšování kvality profesních praxí v matematicediplomová 2018 
Kristová MichaelaPortfolio učitele matematiky v pregraduální přípravědiplomová 2018 
Paluchová MartinaVyužití geodesky ve výuce elementární geometriediplomová 2018 
Procházková LucieVedoucí učitel matematiky v profesní praxidiplomová 2018 
Rotterová DanielaKvantita v předmatematických činnostechdiplomová 2018 
Halšková PetraManipulativní činnosti ve výuce elementární rovinné geometriediplomová 2017 
Nováková KateřinaOrigami ve výuce elementární geometriediplomová 2017 
Dostálová ElizabethSlovní úlohy ve výuce 1. stupně ZŠdiplomová 2016 
Evjáková RomanaUspořádání v předmatematických činnostechdiplomová 2016 
Josieková BeataSlovní úloha pro diagnostiku školní zralostidiplomová 2016 
Řehová KateřinaTřídění v předmatematických činnostechdiplomová 2016 
Stonišová MiroslavaTřídění v předmatematických činnostechdiplomová 2016 
Šeflová HelenaRytmus v předmatematických činnostechdiplomová 2016 
Štochelová LenkaVýznam přípravné třídy pro vstup do školní matematikydiplomová 2016 
Krupová AdélaRovinné útvary v učivu 1. st. ZŠdiplomová 2015 
Lubojacká MiroslavaProstorové útvary v učivu 1. st. ZŠdiplomová 2015 
Vaňková PetraProces zobecňování ve výuce elementární geometriediplomová 2015 
Váňová PetraProces zobecňování ve výuce elementární aritmetikydiplomová 2015 
Anderová JarmilaHra jako prostředek rozvíjení geometrických představ vědomostí a dovedností ve vyučování na 1. stupni malotřídních školdiplomová 2008 
Navrátilová LenkaMatematika primárního stupně v belgickém vzdělávacím systémudiplomová 2008 
Petrůjová VeronikaMatematické soutěže pro žáky 1. stupně ZŠ jako faktor motivacediplomová 2008 
Mášová MichaelaÚroveň matematických představ žáků na počátku školní docházkydiplomová 2007 
Miková JitkaSpecifika vyučování geometrii na 1. st. malotřídních školdiplomová 2007 
Pinkavová MarkétaMěření geometrických těles na 1. stupni ZŠdiplomová 2007 
Putyerová HelenaMimoškolní příprava žáků na vyučování matematiky na 1. stupni ZŠdiplomová 2007 
Ruszová MarieHra jako prostředek rozvíjení geometrických představ, vědomostí a dovedností ve vyučování na 1. stupni malotřídních školdiplomová 2007 
Matyášová MarcelaSkupinové vyučování v geometrii na 1. stupni základní školydiplomová 2006 
Mertová MarcelaSrovnání výukových metod a organizačních forem výuky v geometrii na 1. stupni ZŠdiplomová 2006 
Uvírová VěraNadstandardní úlohy z geometrie v učivu 1. stupně ZŠdiplomová 2005 
Cibulková PetraNávaznost porovnávání mezi MŠ a 1. ročníkem ZŠbakalářská 2022 
Fukalová GabrielaBudování mentálního schématu čtyřúhelníku v předmatematické výchověbakalářská 2021 
Kvitová EliškaBudování mentálního schématu trojúhelník v předmatematické výchověbakalářská 2021 
Švancarová LucieBudování mentálního schématu zlomek v předmatematické výchověbakalářská 2021 
Hedrichová AmálieKonfigurace jako model čísla v předmatematické přípravěbakalářská 2020 
Schöberlová KateřinaDidaktická prostředí v předškolním vzdělávání - Parketybakalářská 2020 
Szymurdová LenkaKombinatorika v předmatematické přípravěbakalářská 2020 
Kopřivová MartinaCelek a jeho část v předmatematické přípravěbakalářská 2019 
Kučerová TamaraRytmus a krokování v předmatematických činnostechbakalářská 2019 
Zaleska AgataGeometrická témata v díle profesorky Edyty Gruszczyk-Kolczyńskébakalářská 2019 
Beranová ErikaOrigami v předmatematických činnostechbakalářská 2018 
Fridrichovská JaroslavaPropedeutika prostorové geometrie v mateřské školebakalářská 2018 
Folvarčná ŠárkaVyužití přírodního prostředí k rozvoji matematických kompetencíbakalářská 2017 
Kubalová HanaPropedeutika rovinné geometrie v mateřské školebakalářská 2017 
Rožnovská LucieMatematická prostředí v mateřské škole - Autobusbakalářská 2017 
Scholastrová KláraPříprava předškoláka na školní matematikubakalářská 2017 
Seidlerová AndreaMatematická prostředí v mateřské škole - Krokováníbakalářská 2017 
Tóthová SimonaPorovnávání v předmatematických činnostechbakalářská 2017 
Uherková KamilaUspořádání v předmatematických činnostechbakalářská 2017 
Hejdová MagdalenaUspořádání v předmatematických činnostechbakalářská 2016 
Juchelková HanaPropedeutika prostorové geometrie v mateřské školebakalářská 2016 
Kropová MarkétaVýznam přípravné třídy pro vstup do školní matematikybakalářská 2016 
Kutáčová DagmarHra Logico Piccolo pro rozvoj předmatematických kompetencí předškolákabakalářská 2016 
Slaná JanaKvantita v předmatematických činnostechbakalářská 2016 
Vaculíková VeronikaPropedeutika rovinné geometrie v mateřské školebakalářská 2016 
Zdražilová NikolaTřídění v předmatematických činnostechbakalářská 2016 
Cihlářová MonikaZápis dětí do prvních ročníků základního vzdělávání - předmatematické činnostibakalářská 2015 
Dobešová MonikaSkládání a stříhání papíru v předmatematických činnostechbakalářská 2015 
Doffková AndreaStavby z kostek v předmatematických činnostechbakalářská 2015 
Lišková GabrielaGeometrické tvary v předmatematických činnostechbakalářská 2015 
Tözsérová MarkétaKVARTETO pro rozvoj předmatematických představbakalářská 2015 
Eliášová LenkaAktuální dětské časopisy pro rozvoj předmatematických představbakalářská 2014 
Huvarová MarcelaPEXESO pro rozvoj předmatematických představbakalářská 2014 
Kamrádová LenkaRozvoj prostorové představivosti v předškolním vzděláváníbakalářská 2014 
Kořínková PetraLOTO pro rozvoj předmatematických představbakalářská 2014 
Skuciusová BronislavaSymboly pro rozvoj předmatematických představbakalářská 2014 
Součková JanaPracovní listy pro rozvoj předmatematických představ předškolákabakalářská 2014 
Vlková IvanaPříprava předškoláka na zahájení školní matematikybakalářská 2014 
Lukasová BarboraMatematické hrátky v mateřské škole pro starší dětibakalářská 2013 
Majdová MartinaMatematické hrátky v mateřské škole pro mladší dětibakalářská 2013 
Mičulková LenkaRozvoj matematických představ předškolákabakalářská 2013 


Zvýšení kvality vyučování matematice prostřednictvím profesních praxí studentů
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Slovní úlohy v matematice pro diagnostiku a edukaci žáků v komplexním spektru 1. stupně ZŠ
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Analýza předpokladů a užívání konstrukce generických modelů ve výuce elementární matematiky
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Rozvoj myšlení v matematice
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období9/2012 - 1/2014
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Rozvíjení jazykových kompetencí zaměstnanců Ostravské univerzity v Ostravě
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vytvoření podmínek pro úspěšné zahájení habilitačního řízení
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Koncepční zvýšení profesních kompetencí pracovníků Ostravské univerzity
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub