S Lenkou Lagronovou nejen o Boženě Němcové

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Literárněvědná společnost, pobočka Ostrava, uspořádaly ve čtvrtek 30. listopadu 2017 setkání s významnou českou dramatičkou a dramaturgyní Lenkou Lagronovou.

Lenka Lagronová vystudovala dramaturgii na divadelní fakultě AMU Praha u prof. Jaroslava Vostrého a jako dramaturgyně spolupracovala např. s režisérem Petrem Léblem v Divadle Na zábradlí. Věnuje se psaní divadelních a rozhlasových her. V roce 1998 získala např. inscenace její hry Terezka cenu Alfréda Radoka za inscenaci roku (Divadlo Komedie, režie Jan Nebeský). V roce 1999 dostala v soutěži Českého rozhlasu cenu za rozhlasový debut Vstaň, prosím tě a v roce 2002 byla tato hra vyznamenána na přehlídce rozhlasových her Grand Prix Bohemia. Hra Pláč byla nominována na Cenu Alfréda Radoka v roce 2007. K jejím novějším dílům patří např. hry Z prachu hvězdJako břitva (Němcová). Obě byly uvedeny ve světové premiéře v Národním divadle v Praze.

Božena Němcová byla také stěžejním námětem setkání. Lenka Lagronová nahlíží na Němcovou nejen jako na mimořádnou umělkyni, ale také na v mnoha ohledech složitou osobnost, která svými postoji překonala předsudky a schizmata své doby. Kromě Němcové se také diskutovalo o Jane Austenové, nebo o Tereze Novákové, jejíž Kříž u potoka bude příštím dramaturgickým úkolem Lenky Lagronové pro Slovácké divadlo (s režisérem Martinem Františákem). Kromě postavení žen v literatuře se dále diskutovalo např. o roli dramaturga v koncepci současného divadla, nebo o podmínkách a možnostech tvůrčího psaní v dnešním zkomercionalizovaném světě.

S Lenkou Lagronovou nejen o Boženě Němcové
S Lenkou Lagronovou nejen o Boženě Němcové

Zveřejněno / aktualizováno: 05. 12. 2017