Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou pokračuje ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou

Od roku 2008 spolupracuje naše katedra s Institutem slavistiky Vídeňské univerzity a s katedrou bohemistiky PdF UJEP v Ústí nad Labem a s podporou programu AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, organizuje vědecké exkurze, jichž se účastní studenti a vyučující jednotlivých vysokoškolských pracovišť. V předchozích dvou letech znemožnila konání akce pandemická situace, s o to větší chutí se ve dnech 3. až 5. 5.2022 deset studentek naší katedry vydalo do Vídni. Zapojily se do bohatého programu exkurze, jejíž podtitul zněl: Totalita v jazyce, v literatuře, v jazykovědě, v literární vědě a v didaktice. Spolu s kolegy z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Vídeňské univerzity měly možnost vyslechnout si zajímavé přednášky nejen o literatuře, lingvistice a didaktice, ale také o společenské a kulturní situaci za doby totality a po ní. Během doprovodného programu byla studentům umožněna hospitace v místní Komenského škole, vyučovacím jazykem je zde čeština nebo slovenštiny a také němčina. Přínosná byla také prohlídka historického centra Vídně obohacená o komentář týkající se „českých stop“ v rakouských zemích.

Velké díky patří paní doc. PhDr. Ivaně Gejgušové, Ph.D., a paní Mgr. Pavlíně Kuldanové, Ph.D., za spolupráci s programem AKTION a umožnění se zmíněné akce zúčastnit.

Obrázek


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 05. 2022