OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky > Věda a výzkum

Hlavní zaměření výzkumné činnosti SPG

  • Speciálně pedagogická diagnostika, prevence a intervence
  • integrativní a inkluzivní vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
  • transformace kurikulárních procesů ve vzdělávání
  • terapie ve speciálně pedagogické praxi
  • vzdělávání sociálně vyloučených skupin
  • terciární vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
facebook
rss
social hub