Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.

  • Kysučan,J., Raver – Lampman, S., Valenta,M.: Special Education in the Czech Republic: Where it has been and where it would like to go. The Journal of the International association of Special Education. Winter 1997,Vol.1,peg.47-56.
  • Kysučan,J.: Speciální pedagogové a rodiče – partneři ve výchově postiženého dítěte.In: data universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas Pedagogica,Pedagogica specialisVI, Speciální pedagogika 8,Olomouc,UP 1998,str.29-36.
  • Kysučan,J.: Školní integrace – východiska a podmínky. In: Školní integrace dětí se zdravotním postižením.Olomouc,PdF UP 1996,str.7-10.
  • Kysučan,J.: K modernizaci přístupů k mentálně retardovaným.In: Transformace sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením. Olomouc,1998,str.17-19.
  • Kysučan,J.: Úvod do speciální pedagogiky.Olomouc,UP 1996,str.98 s.
  • Kysučan,J., Kuja,J.: Kapitoly z teoretických základů speciální pedagogiky.Olomouc,UP 1996,99s.
  • Kysučan,J.: K problematice profesní orientace mentálně retardované mládeže. AUPO, Fac.paed.,Speciální pedagogiky 2, Praha,SPN 1980,str.13-56.
  • Kysučan,J.: Perspektyvy zaintegrovanego ksztalcenia mlodziezy. Spoleczne podstawy integracji. In: Tradycje i perspektyvy edukacji. Universitet Opolski, Opole 1994,str. 57-70.

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
rss
social hub