Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.

Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.  
 

 • grant FRVŠ:

čís. 1995/2000 Vzdělávání učitelů kombinovaně postižených žáků – vývoj vzdělávacích programů 
 
 

 Přehled o tvůrčí a publikační činnosti za posledních 5 let: 

 

 • Vliv hudby na  mentálně postižené děti v ústavu sociální péče. Disertační práce. Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 1998, 134 s.

 • Postavení žáků se specifickými poruchami učení a chování na prvním stupni základní školy. In: Pedagogická diagnostika 97, Ostrava, Pedagogická fakulta OU1998, s.152-154.

 • Práva dítěte v rodině. Projekt Edukacja w zakresie praw dziecka w krajach Europy srodkowej i wschodniej, v rámci projektu Helsinki Foundation for Human Rights and Helsinki Committee in Poland. Univerzita Opole, 1997-98, 23 strany.

 • Současná škola a handicapované dítě. Speciální pedaogika, r.6, 1996, č.5, s. 14-18.

 • Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky. Ostrava, ÚCVR při PdF OU 1995, 2. vydání 1996, 40 stran.

 • Základy speciální pedagogiky. Skriptum Pedagogika III. Ostrava, PedF OU1996.

 • Kilka uwag na  temat ksztalcenia nauczycielek przedszkoli w zakresie wychowania dzieci niepelnosprawnych. In: Edukacja w procesie przemian ciwilizacyjnych i kulturowych, cz. III. Opole 1995, s. 369-373.

 • Vzdělávání učitelů běžných škol ve speciální pedagogice. In: Pedagogické a psychologické disciplíny ve vzdělávání učitelů. Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 1995, s. 28-30.

 • Jsme připraveni na integraci výchovy a vzělávání postižených dětí v běžných školách. In: Acta Paedagogica 143, č.2, s. 73-75, Ostrava, Pedagogická fakulta OU 1995.

 • Příprava učitele pro výchovu a vzdělávání handicapovaných žáků v běžných školských zařízeních. In: Učitel – jeho příprava a požadavky školské praxe. Ústí nad Labem, Česká asociace pedagogického výzkumu 1994, s. 90-93.

 • K integraci výchovy a vzdělávání postižených jedinců v naší společnosti. Pedagogická orientace, 1993, č.7, s. 145-148.

 • Multikulturní výchova jako prevence proti intoleranci a rasisimu. Pedagogická orientace, 1998, č. 1, s. 65-68.

 • Výchova prací u mentálně postižených. In: Rozumienie i zrozumienie. Opole, Uniwersytet Opolski 1998, s. 135-141. 
   
 • Spolupráce katedry speciální pedagogiky PdF OU s institucemi v zahraničí: 
   

  Uniwersystet Slaski, Katovice, Polsko

  Univerzita Gdaňsk , Polsko

  Paedagogische Akademie der Diezese Linz, Rakousko

  Kofoedova škola, Kodaň, Dánsko

  PedF Univerzity K. Filozofa, Nitra, Slovensko


  Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

  facebook
  rss
  social hub