Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky > Věda a výzkum > Publikační činnost

Ostravská univerzita

Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová

Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová 

A - monografie

 1. Swierkoszová, J.: Špecifické poruchy učenia. In: Lechta,V. a kolektív: Logopedické repetitorium. 1.vyd.  Bratislava:  SPN, 1990.  278 s. ISBN 80-08-00447-9.
 2. Bogdanowicz, M. - Swierkoszová, J.: Metoda dobrého startu. 1. vyd. Ostrava: Kasimo s.r.o., 1998. 79 s. ISBN 80-902497-0-1.

Good Start- Method of  Educating Children with Special Needs

 1. Swierkoszová, J. Metoda dobrého startu - pracovní listy. 1.vyd. Ostrava: Kasimo s.r.o., 1998. 59 s.
 2. Swierkoszová, J. - Seidl, J.: Bylo .? . nebylo. 1.vyd. Ostrava: Kasimo s.r.o., 1998. 43 s. ISBN 80-902497-1-X.

Once upon a time there was ...or wasn´t?

 1. Swierkoszová, J.: Nárys problematiky specifických poruch učení a chování. Ostrava. Centrum dalšího vzdělávání PdF OU, 2002. 50 s.

B - učebnice 

C - skripta, učební texty

 1. Swierkoszová, J.: Specifické poruchy učení a chování. In: Pedagogika III. 1.vyd. Ostrava:  Pedagogická fakulta OU, 1996. 136 s. ISBN 80-7042-101-0.
 2. Swierkoszová, J.: LMD - ADD - ADHD a posílení učitelské diagnostiky. Učební text pro výchovné poradce. Ostrava:  Kasimo s.r.o., 1997, 10 s.
 3. Swierkoszová, J.: Nárys problematiky specifických poruch učení a chování. 1.vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ústav celoživotního vzdělávání, 1998. 28 s.

Attitudes and Approaches to Specific Learning Difficulties and Behaviour Disorders

 1. Swierkoszová, J.: Škola také pro rodiče. 1. vyd. Ostrava: Kasimo, 1998, 5 s.

     School also for parents

5.  Swierkoszová,  J.: Neklidné dítě. 1. Vyd. Ostrava:Kasimo, 2000, 10 s.

6.  Swierkoszová, J.: Rozvíjíme emoční inteligenci. 1. Vyd. Ostrava: Kasimo, 2000, 15 s.    

D - sborníkové články

 1. Swierkoszová, J.: Stavebnice LEGO-Dacta, In: Specifické poruchy učení a chování, Sborník 1994.  Praha: IPPP ČR, 1994, s.90-91.
 2. Swierkoszová, J.: DYS-klub. In: Specifické poruchy učení a chování, Sborník 1994.  Praha: IPPP ČR ,1994, s.133-134.   
 3. Swierkoszová, J.: Listování v historii a současnost. In: Specifické poruchy učení a chování, Sborník 1995. Praha: Nakladatelství DYS, Olga Zelinková, 1995, s.41-43. ISBN 80-902065-0-6.
 4. Swierkoszová,J.- Zelinková,O.:  Zpráva o konferenci Pedagogická diagnostika 95, In: Specifické poruchy učení a chování, Sborník1995. Praha: Nakladatelství DYS, Olga Zelinková, 1995, s. 60-62. ISBN 80-902065-0-6.
 5. Swierkoszová,J.: Jak jsem si chtěla v Alfa Harmonii nechat odstranit „ dizlexii“. In: Specifické poruchy učení a chování, Sborník 1995. Praha: Nakladatelství DYS, Olga Zelinková, 1995, s. 174. ISBN 80-902065-0-6.
 6. Swierkoszová,J.: „Staronové“ problémy pedagogické diagnostiky poradenské. In: Pedagogická diagnostika 93. Ostrava: PF OU, 1994, s.163-165. ISBN 80-7042-074-X.
 7. Swierkoszová, J.: Jak dál v diagnostice a terapii specifických poruch učení. In:Pedagogická diagnostika 95. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra pedagogiky, 1996, s. 46-49.
 8. Swierkoszová J. : Několik poznámek ke zkouškám čtení s porozuměním. In: Pedagogická diagnostika 95.  Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra pedagogiky, 1996, s.157. ISBN 80-7042-106-1.
 9. Swierkoszová, J.: Videoprogram:Pedagogická terapie SPU na 2.stupni ZŠ. In:Pedagogická diagnostika 95. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra pedagogiky, 1996. S.159. ISBN 80-7042-106-1.
 10. Swierkoszová,J.: Czytanie ze zrozumieniem. In: XII Ogólnopolska konferencja. Lublin: Wydawnictwo popularnonaukowe Linea, 1996.
 11. Swierkoszová, J.: Dlaczego LEGO-Dacta. In: XII Ogólnopolska konferencja. Lublin: Wydavnictwo popularnonaukowe Linea, 1996.
 12. Swierkoszová, J.: Pařížské dyslektické etudy. In: Specifické poruchy učení a chování, Sborník 1996, Anna Kucharská, ed. Praha: Portál, 1997, s.183-184. ISSN 1211-670X.
 13. Swierkoszová, J.: Regionální poradenství a PF OU. In: Sborník celostátního setkání  akademických pracovníků v poradenství 4.12.1997. Praha: IPPP ČR,1997.
 14. Swierkoszová, J.: Neverbální poruchy učení. In: Pedagogická diagnostika 97. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra pedagogiky, 1998, s. 122-1125. ISBN 80-7042-126-6.
 15. Swierkoszová, J.: Na tenkém ledě neverbálních poruch učení. In: Specifické poruchy učení a chování, Sborník 1997-98, Anna Kucharská, ed., Praha: Portál, 1998, s.26-29. ISBN 80-71-78-244-0, ISSN 1211-670X.
 16. Swierkoszová, J.-Heyrovský, E.: Zkouška čtení s porozuměním-počítačový program Písmográtky-diagnostika. In: Specifické poruchy učení a chování, Sborník 1997-98, Anna Kucharská, ed. Praha: Portál, 1998, s.63-69. ISBN 80-7178-244-0, ISSN 1211-670X.
 17. Swierkoszová, J.: Niewerbalne zaburzenia uczenia sie. In: XII Ogólnopolska koferencja nt. Trudności w czytaniu i pisaniu.
 18. Swierkoszová, J.: Diagnostyka czytania ze zrozumieniem-program komputerovy. In: XII Ogólnopolska konferencja  nt. Trudnośti w czytaniu i pisaniu.
 19. Swierkoszová, J.:Zkouška čtení s porozuměním, počítačový program, Písmohrátky - diagnostika. In: Sborník prací pedagogické fakulty Ostravské univerzity.  5/1998 Pedagogické vědy, Paedagogica, č. 177 Acta Universitatis Ostraviensis, s. 53-64.Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1998, ISBN 80-7042-137-1.
 20. Swierkoszová, J.: Škola také pro rodiče aneb jak pracovat s rodiči dyslektiků. In  Specifické poruchy učení a chování, Sborník 1999. Praha: Portál 1999, s.137-140, ISBN 80-7178-294-7. ISSN 1211-670X.
 21. Swierkoszová, J.: Metoda dobrého startu. In Sborník referátů z mezinárodního sympozia 29. září 1998. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta 1999, s.55 -61. ISBN 80 - 7042 - 148 7.
 22. Swierkoszová, J.: DYS-klub. In Výroční Almanach 1959- 1999 Základní škola Dětská 915 Ostrava-Poruba.Ostrava:Remark 1999.s.1
 23. Swierkoszová, J.: Škola také pro rodiče aneb jak pracovat s rodiči dyslektiků. In Specifické  poruchy učení a chování, Sborník 1999, Praha:Portál, 1999, s. 137-140. ISBN 80-7178-294-7. ISSN 1211-670X.
 24. Swierkoszová,J.: V DYS-klubu opět začínáme. Specifické poruchy učení a chování,

      Sborník 2000, Praha:Portál, 2000, s.146-149. ISBN 80-7178-389-7.  

J - vystoupení na vědeckých konferencích

 1. Pedagogická diagnostika 93. 22.-24. září 1993, Orlová :

  „Staronové“ problémy pedagogické diagnostiky poradenské

 2. Pedagogická diagnostika 95. 20.-22.září 1995, Ostrava:

  Jak dál v diagnostice a terapii specifických poruch učení

  Několik poznámek ke zkouškám čtení s porozuměním

  Videoprogram:Pedagogická terapie SPU na 2. stupni ZŠ

 3. Pedagogická diagnostika 97. 17.-18. září 1997, Ostrava:

  Neverbální poruchy učení

 4. 4.  XII Ogólnopolska konferencja. Gdansk: 1995:

  Czytanie ze zrozumieniem

  Dlaczego LEGO-Dacta

 5. 5.  Celostátní setkání akademických pracovníků v poradenství. 4.12.1997, Praha:

  Regionální poradenství a OU PF.

 6. XIII Ogólnopolska konferencja. Trudności w czytaniu i pisaniu. Gdansk: 11.-12. 9. 1998.

  Niewerbalne zaburzenia uczenia sie

  Diagnostyka czytania ze zrozumieniem-program komputerovy

 7. Česko - slovensko - polské sympozium. Ostrava: 29. 9.1998

  Metoda dobrého startu

 8. Pedagogická diagnostika 1999. Ostrava: 15.-17. 9. 1999

  Efektivita Metody dobrého startu

 9. 6. Pedagogický seminář „Výchovné problémy současné české školy a výchovné poradenství.
 10. Česká dyslektická společnost. Praha: 26.1. 2000

  DYS-klub znovu od začátku.

 11. I. mezinárodní konference - osoby se speciálními  potřebami. Olomouc: 11. 04. 2000

  Využití počítačového programu Písmohrátky - diagnostika.

  Efektivita Metody dobrého startu

  12 .Celostátní konference PAU(Přátelé angažovaného učení), Kopřivnice, 10.-12.11.2000.

  Metoda dobrého startu . Neklidné dítě.

 12. Konference katedry speciální pedagogiky OU. 12.2. 2003.
 13. Cesta Metody dobrého startu do České republiky.

Citace:

 1. Matějček, Z.: Dyslexie. Praha: SPN, 1988, s. 132-133, 221-222, 212. Č. 0 - 72 - 24/1.
 2. Matějček, Z.: Dyslexie specifické poruchy učení. Praha  :  H§H, 1995, s.159, 238,251.
 3. Zelinková, O.: Recenze: Metoda dobrého startu.In : Specifické poruchy učení a chování, Sborník 1999. Praha: Portál, s.r.o., Praha, 1999, s.88. ISBN 80-7178-294-7, ISSN 1211-670X.
 4. Smutný, R.- Šafrová ,A.: Využití výpočetní techniky při reedukaci specifických poruch učení . Brno: PAIDO, 1998.
 5. Zelinková,O.:Metoda Dobrého startu - jedna z možností rozvíjení psychomotoriky. Praha:UK PF,2000, s.145 - 153. ISSN 3330-3815
 6. Krausová,D., Nedvědová, S.:DYS-centrum Praha. In  Zpravodaj , Asociace DYS - center,

     2/2000, s.18. 

 

Zahraniční kontakty: Univerzita Gdansk

Polskie Towarzystwo Dysleksji

Europen Dyslexia Asociation

Pařížská dyslektická společnost


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
rss
social hub