Online webinář pro pedagogické pracovníky v systému DVPP

Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., letos již potřetí metodicky vystoupil ve formátu online webináře v rámci celostátního projektu uskutečňovaného Národním pedagogickým institutem České republiky, jehož název je: „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora (APIV  A)“.

Tentokrát své metodické vedení provázal s tématem „Pojetí koncepce národní strategie ve vzdělávání v kontextu dětí a žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami“. Celý záznam webináře je volně k dispozici na webovém rozhraní Metodického portálu RVP.CZ.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 12. 2021