Spolupráce katedry speciální pedagogiky s humanitární organizací ADRA

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity spolupracuje od roku 2015 s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek. Tato úzká spolupráce otevírá studentům studijního programu Speciální pedagogika (ale i dalším) možnost získat nejen potřebné zkušenosti, ale i praktické dovednosti z práce s osobami se speciálními potřebami.

Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek propojuje lidi ochotné pomáhat s těmi, kteří pomoc potřebují. Je součástí humanitární organizace ADRA, která pomáhá lidem v nouzi. Koordinuje dobrovolnictví na Frýdecko-Místecku, Třinecku, Kroměřížsku a Novojičínsku. Zapojení dobrovolníci a dobrovolnice přinášejí radost do života a podporu dětem i mládeži, seniorům, lidem se zdravotním postižením či lidem s těžkým onemocněním.

Jedním z programů, na kterém se studenti speciální pedagogiky v současné době podílejí, je program zaměřený na podporu rodin s dětmi s poruchou autistického spektra. Studenti se do toho projektu zapojují hned dvěma způsoby:

  1. Přímou a fyzickou účastí v rodině, ve které se dítě s autismem nachází. Svou přítomností ulehčují rodině velkou zátěž, která je při péči o děti s PAS v kombinaci s problémovým chováním nesmírně náročná a vyčerpávající.
  2. Účastí na realizovaných volnočasových aktivitách v pozici vedoucího aktivity či jeho pomocníka. Děti s PAS se mohou učit pod jejich vedením celému spektru dovedností. Osvojí si pravidla sociálního, empatického, sportovního chování, týmové hry apod.

Cílem všech aktivit je být společníkem dětem s autismem, rozvíjet a upevňovat dovednosti a v rámci sociální interakce přispívat k vyšší kvalitě jejich života.

V rámci spolupráce Katedry speciální pedagogiky Ostravské univerzity s DC ADRA Frýdek-Místek mohu studenti získat dílčí kompetence potřebné k výkonu profese speciálního pedagoga, mezi které patří:

  • plánování a přípravu vzdělávacího procesu a volnočasových aktivit,
  • participaci na vzdělávacím procesu a také na volnočasových aktivitách,
  • vytváření a udržení pozitivního klimatu ve skupině,
  • reflexe vlastní práce (sebereflexe) pod supervizí garanta programu,
  • organizační řízení kolektivu dětí, včetně výchovného vedení,
  • koordinace vzájemné kooperace všech zúčastněných (dětí, rodičů, dobrovolníků),
  • spolupráce a komunikace s rodiči

Více potřebných informací naleznete na webu www.adrafrydekmistek.czwww.autismus-adrafm.webnode.cz. Garantem spolupráce a výše popsaných aktivit je PhDr. Petr Adamus, Ph.D., , který na katedře SPG působí a na kterého se můžete s případnými dotazy obracet.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 07. 2021