Ortoepie západoslovanských jazyků

ENGLISH

mapa

Název projektu:

Ortoepie západoslovanských jazyků

Identifikační číslo:

21910068

Poskytovatel:

Visegrádský fond


Popis cílů a výstupů projektu:

Projekt je zaměřen na současné výslovnostní normy (ortoepická pravidla) západoslovanských jazyků – češtiny, polštiny a slovenštiny. Zpracování této problematiky může být užitečné pro všechny, kteří se chtějí naučit tyto jazyky nebo si chtějí zlepšit standardní výslovnost češtiny, polštiny a slovenštiny. Publikované výstupy projektu (odborná kniha a cvičebnice) mohou posloužit jak vysokoškolským studentům, tak profesionálním mluvčím nejrůznějších profesí (např. učitelům, překladatelům, tlumočníkům, televizním a rozhlasovým redaktorům, činohercům aj.) nebo pracovníkům obchodní sféry. Vydání výslovnostních pravidel uvedených jazyků (v širším kontextu a se srovnávacím aspektem) v jednom svazku se jeví jako celkově přínosné pro slavistická studia. Kromě vytvoření hlavního výstupu – odborné knihy „Ortoepie západoslovanských jazyků (češtiny, polštiny a slovenštiny)“ – budou řešitelé projektu pořádat workshopy pro studenty všech tří zapojených univerzit (věnované praktickým výslovnostním cvičením s rodilým mluvčím), zpracují cvičebnici, jež bude využita v těchto workshopech a následně i ve výuce na jednotlivých pracovištích, a také uspořádají odborná kolokvia, která umožní setkání s dalšími odborníky z partnerských univerzit k rozpravám o zkoumaných tématech a která mohou přinést užitečná doporučení zejména pro zpracování knihy.


Žadatel:

Ostravská univerzita
Adresa: Dvořákova 7, Ostrava, 701 03, Česká republika
Webová stránka: www.osu.eu

Koordinátor projektu:

Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
E-mail:
Adresa: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, ul. Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava, Česká republika

Projektoví partneři:

Partner č. 1:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Adresa: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, 00-927, Poland
Webová stránka: www.uw.edu.pl
Kontaktní osoba: dr Milena Hebal-Jezierska; e-mail: m.hebal-jezierska@uw.edu.pl

Partner č. 2:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Adresa: Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra, 949 74, Slovakia
Webová stránka: www.ukf.sk
Kontaktní osoba: PhDr. Marcel Olšiak, PhD.; e-mail: molsiak@ukf.sk


Doba realizace:

1. června 2019 – 30. listopadu 2020
Doba realizace projektu byla prodloužena do 31. května 2022.

Projektové fáze:

Časový harmonogramPopis činnosti
19/06/2019 – 20/06/2019 Úvodní schůzka akademiků zapojených do projektu
01/07/2019 – 01/11/2019Vytvoření cvičebnice „Ortoepie západoslovanských jazyků – praktická cvičení“
01/06/2019 – 30/11/2020Vytvoření odborné knihy „Ortoepie západoslovanských jazyků (češtiny, polštiny a slovenštiny)“
Listopad 2019 – květen 2020:
 • listopad 2019
 • březen 2020
 • květen 2020
Workshopy pro studenty zapojených univerzit:
 • Uniwersytet Warszawski
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Ostravská univerzita
Listopad 2019 – květen 2020:
 • listopad 2019
 • březen 2020
 • květen 2020
Kolokvia odborníků zapojených univerzit:
 • Uniwersytet Warszawski
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Ostravská univerzita
Listopad 2019 – květen 2020Evaluace workshopů a kolokvií

Kvůli omezením spojeným s pandemií nemoci COVID-19 nebylo možno uspořádat akce, které byly plánovány na období od března 2020; aktivity byly přesunuty do roku 2021.


Nejbližší připravované akce/aktivity
Uskutečněné akce/aktivity
Fotogalerie
Publicita, propagace
Publikované výstupy projektulogo The  project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 08. 2022