Publicita, propagace

Kuldanová, Pavlína. Mezinárodní Visegrádský fond podpořil projekt Pedagogické fakulty OU

Kuldanová, Pavlína. Ortoepie západoslovanských jazyků – impulsy pro studenty a učitele slavistických studií. Vystoupení na mezinárodní konferenci „Didaktické impulsy 2“, pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Ostrava, 5. října 2019.

Olšiak, Marcel. Aktivity projektu Medzinárodného vyšehradského fondu.
Dostupné z: http://www.ksjl.ff.ukf.sk/index.php/21-aktuality/sekcia-sj/363-aktivity-projektu-medzinarodneho-vysehradskeho-fondu [11-02-2020].

Olšiak, Marcel. Uskutočnili sa workshopy zamerané na ortoepiu západoslovanských jazykov.
Dostupné z: http://www.ksjl.ff.ukf.sk/index.php/21-aktuality/sekcia-sj/457-uskutocnili-sa-workshopy-zamerane-na-ortoepiu-zapadoslovanskych-jazykov [16-04-2021].

Kuldanová, Pavlína. Česká, slovenská a polská výslovnost jako výzkumné téma.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 05. 2021