Uskutečněné akce/aktivity

Kvůli omezením spojeným s pandemií nemoci COVID-19 nebylo možno workshopy a kolokvia v Nitře a Ostravě organizovat v původně plánované podobě, proto se řešitelé projektu rozhodli akce uspořádat ve virtuálním prostředí; pro workshopy v Nitře byla použita interní univerzitní platforma „meet-ukf“, workshopy v Ostravě a kolokvium probíhaly prostřednictvím MS Teams.

23. dubna 2021

Odborné kolokvium „Ortoepie západoslovanských jazyků (Orthoepy of West Slavonic Languages)

  • Přednáška s diskusí v rámci Jazykovědného sdružení ČR
Ortoepie západoslovanských jazyků. Problémové výslovnostní jevy v současné české, slovenské a polské mluvní praxi

19. – 22. dubna 2021

Workshopy pro studenty Pedagogické fakulty OU „Ortoepie západoslovanských jazyků (Orthoepy of West Slavonic Languages)

  • Praktická cvičení s rodilými mluvčími – řešiteli projektu; cvičení k upevnění spisovné české, slovenské a polské výslovnosti

7. – 9. dubna 2021

Workshopy pro studenty Filozofické fakulty UKF v Nitře „Ortoepie západoslovanských jazyků (Orthoepy of West Slavonic Languages)

  • Praktická cvičení s rodilými mluvčími – řešiteli projektu; cvičení k upevnění spisovné české, slovenské a polské výslovnosti.

25. - 27. listopadu 2019, Varšavská univerzita:

Workshopy pro studenty Varšavské univerzity „Ortoepie západoslovanských jazyků (Orthoepy of West Slavonic Languages)“
Praktická cvičení s rodilými mluvčími – řešiteli projektu; cvičení k upevnění spisovné české, slovenské a polské výslovnosti.

25. listopadu 2019, Varšavská univerzita:

Odborné kolokvium „Ortoepie západoslovanských jazyků (Orthoepy of West Slavonic Languages)“


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 05. 2021