Nejbližší připravované akce/aktivity

Vytvoření knihy „Ortoepie západoslovanských jazyků (češtiny, polštiny a slovenštiny)“

Forma: elektronická.
Rozsah: 210 stran.
Čtyři jazykové verze – česká, polská, slovenská, anglická.

Obsah:

  1. Vymezení pojmosloví (ortoepie není ortopedie!; spisovný jazyk; kodifikace výslovnosti; jazyková kultura; jazyková politika aj.).
  2. Historie kodifikace výslovnosti v ČR, Polsku a na Slovensku.
  3. Pravidla standardizované výslovnosti segmentálních a suprasegmentálních zvukových jevů v češtině, polštině a slovenštině. Srovnání vybraných jevů z hlediska synchronního, příp. i diachronního.
  4. Nejčastější odchylky od výslovnostních norem u řečových profesionálů v jednotlivých jazykových prostředích a u studentů zapojených univerzit (rodilí mluvčí, cizinci).

Zveřejněno / aktualizováno: 17. 05. 2021