Publikované výstupy projektu

 1. Orthoepy of West Slavonic Languages – Practical Exercises Cvičebnice „Orthoepy of West Slavonic Languages – Practical Exercises (Workbook for practising standard Czech, Slovak and Polish pronunciation)“

  Bibliografický záznam:
  Kuldanová, Pavlína, Olšiak, Marcel a Milena Hebal-Jezierska. Orthoepy of West Slavonic Languages – Practical Exercises. Workbook for practising standard Czech, Slovak and Polish pronunciation [online]. Ostrava: Ostravská univerzita, 2020. 52 s. ISBN 978-80-7599-172-0.

  Bibliografický záznam tištěného vydání (bylo vytištěno 240 kusů cvičebnice pro účastníky workshopů):
  Kuldanová, Pavlína, Olšiak, Marcel a Milena Hebal-Jezierska. Orthoepy of West Slavonic Languages – Practical Exercises. Workbook for practising standard Czech, Slovak and Polish pronunciation. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. 52 s. ISBN 978-80-7599-145-4.

 2. Monografie „Ortoepie západoslovanských jazyků (češtiny, slovenštiny a polštiny)
  Ortoepia západoslovanských jazykov (češtiny, slovenčiny a poľštiny) Ortoepia západoslovanských jazykov (češtiny, slovenčiny a poľštiny) Ortoepia západoslovanských jazykov (češtiny, slovenčiny a poľštiny) Orthoepy of West Slavonic Languages (Czech, Slovak and Polish)


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 10. 2022