Prevence sexuálního násilí

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra sociální pedagogiky ve spolupráci se spolkem Konsent pořádá workshop Prevence sexuálního násilí podporovaný Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR v rámci projektu Posilování kapacit a metodická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, který je financovaném z Norských fondů.

Prevence sexuálního násilí

Workshop je realizován Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR v rámci projektu Posilování kapacit a metodická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí financovaném z Norských fondů. Lektorky jsou odbornice ze spolku Konsent, který se již několik let realizuje workshopy na základních, středních i vysokých školách. Předmět je koncipován tak, aby vybavil budoucí pedagogy a pedagožky kompetencemi k vedení preventivních programů zaměřených na sexuální násilí a kybernásilí. Zmíněnou problematiku probírá komplexně včetně kritické reflexe společenských genderových struktur, které sexuální násilí a kybernásilí umožňují. Předmět je založen na diskusích, zkušenostním učení a praktickém nácviku pedagogických situací, studující jsou bráni jako rovnocenní/é komunikační partneři/rky. Po workshopu studující dostanou k dispozici vypracovanou metodiku k vedení vlastních preventivních programů.

Lektorky:

  • Mgr. Dagmar Krišová, doktorandka PdF MU, metodička organizace Konsent,
  • Bc. Marcela Poláčková, absolventka psychologie na FSS MU, lektorka a metodička organizace Konsent

Cíle workshopu

  • Umožnit studujícím kriticky reflektovat genderové struktury a stereotypy o ženách, mužích, trans gender osobách, lidech s menšinovou sexuální orientací, sexu a sexualitě, jež se objevují v prostředí školy a dalších sférách společenského života.
  • Vybavit studující nástroji k vedení účinné prevence genderově podmíněného násilí – sexuální násilí, homofobní šikana, kybernásilí.

Osnova

  • Vlastní prožívání mužství a ženství, genderové stereotypy
  • Workshop – mýty o znásilnění a sexu
  • Workshop – genderově podmíněné kybernásilí

Termín

  • 4. listopadu 2021 14:00-19:00 a 5. listopadu 2021 10:00-15:00

Místo konání

  • Učebna SE 201, budova SE – Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory

V případě zájmu vyplňte přihlášku a pošlete na adresu nejpozději do 27. října 2021. Přihlášky budou akceptovány do obsazení míst.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 10. 2021