Pozvánka na přednášku Restorativní pohled na trestný čin – možnosti změny pohledu na tuto sociální událost

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Přednáška nabídne pohled na trestný čin jako na sociální událost, která významně ovlivní oběť, pachatele i komunitu. Restorativní justice se snaží o aktivnější zapojení obětí do řešení následků trestného činu. Zároveň se také zaměřuje na pachatele, aby přijal odpovědnost za spáchaný čin a snažil vzniklý následek odstranit. Bude představen koncept restorativní (obnovující) justice, jakožto alternativní přístup k současné retributivní (odplatné) praxi. Na příkladech z práce Probační a mediační služby budou prezentovány postupy, jako dochází k naplňování restorativních myšlenek v praxi pomáhajících pracovníků a tuzemské trestní justice.

Kdy:

  • 23. 11.2017, 10:00 – 11:30 hod.

Kde:

Mgr. Petr Hýl pracuje v Probační a mediační službě, kde se od roku 2013 věnuje problematice obětí trestných činů. V současnosti koordinuje a metodicky řídí 14 poraden pro oběti, které jsou realizovány v rámci Projektu „Proč zrovna já? II.“.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 10. 2017