Charakteristika katedry sociální pedagogiky

Katedra zajišťuje profesní přípravu studentů učitelství tří fakult OU: PdF, PřF a FF. Dále významnou měrou výukově participuje na dalších oborech kateder PdF OU:

  • katedry tělesné výchovy,
  • katedry technické a pracovní výchovy,
  • katedry informačních a komunikačních technologií,
  • katedry speciální pedagogiky,
  • katedry pedagogiky a andragogiky,

a dále pokrývá vybrané obory, které spadají do oblasti celoživotního vzdělávání.

Na samotné katedře je akreditováno dobíhající prezenční bakalářské studium Vychovatelství, prezenční bakalářské studium Sociální pedagogika, prezenční navazující magisterské studium Sociální pedagogika (navazuje na dobíhající obor Vychovatelství, bude navazovat na prezenční bakalářské studium Sociální pedagogika).

Dále je akreditováno dobíhající kombinované bakalářské i magisterské studium Sociální pedagogika – prevence a resocializace. Na jejichž tradici navazují nově akreditované obory Sociální pedagogika v bakalářském i magisterském stupni.

Členové katedry mají podíl na řadě výzkumných projektů a také na dalším vzdělávání výchovných pracovníků a učitelů našeho regionu.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017