Charakteristika katedry sociální pedagogiky

Katedra zajišťuje profesní přípravu studentů učitelství tří fakult OU: PdF, PřF a FF. Dále významnou měrou výukově participuje na dalších oborech kateder PdF OU:

  • katedry tělesné výchovy,
  • katedry technické a pracovní výchovy,
  • katedry informačních a komunikačních technologií,
  • katedry speciální pedagogiky,
  • katedry pedagogiky a andragogiky,

a dále pokrývá vybrané obory, které spadají do oblasti celoživotního vzdělávání.

Na samotné katedře je akreditováno studium Sociální pedagogika, prezenční navazující magisterské studium Sociální pedagogika (v prezenční i kombinované formě Bc., NMgr.).

Členové katedry mají podíl na řadě výzkumných projektů a také na dalším vzdělávání výchovných pracovníků a učitelů našeho regionu.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 01. 2020