Charakteristika Katedry sociální pedagogiky

Katedra zajišťuje profesní přípravu studentů učitelství tří fakult OU: PdF, PřF a FF. Dále významnou měrou výukově participuje na dalších oborech kateder PdF OU:

  • Katedry studií lidského pohybu,
  • Katedry technické a pracovní výchovy,
  • Katedry informačních a komunikačních technologií,
  • Katedry speciální pedagogiky,
  • Katedry pedagogiky a andragogiky,

a dále se podílí na dalších programech a kurzech Centra dalšího vzdělávání PdF.

Na Katedře sociální pedagogiky jsou akreditovány studijní programy:

Členové katedry mají podíl na řadě výzkumných projektů a také na dalším vzdělávání výchovných pracovníků a učitelů našeho regionu.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 02. 2021