Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra sociální pedagogiky

  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
vlevo vpravo
Personální složení
Nabízené obory
Věda a výzkum

Katedra sociální pedagogiky PdF OU

Charakteristika Katedry sociální pedagogiky

Katedra zajišťuje profesní přípravu studentů učitelství tří fakult OU: PdF, PřF a FF. Dále významnou měrou výukově participuje na dalších oborech kateder PdF OU:

  • Katedry studií lidského pohybu,
  • Katedry technické a pracovní výchovy,
  • Katedry informačních a komunikačních technologií,
  • Katedry speciální pedagogiky,
  • Katedry pedagogiky a andragogiky,

a dále se podílí na dalších programech a kurzech Centra dalšího vzdělávání PdF.

Na Katedře sociální pedagogiky jsou akreditovány studijní programy:

Členové katedry mají podíl na řadě výzkumných projektů a také na dalším vzdělávání výchovných pracovníků a učitelů našeho regionu.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 02. 2021

facebook
instagram
twitter
rss
social hub