Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

 

+
   Rozšířený filtr

                         
     
       
   

Specializace Typ studia Forma studia Přihláška
od-do
Délka studia
(Studijní program)
Sociální pedagogikabakalářsképrezenční01. 11. 2019
15. 03. 2020
3 roky
(Specializace v pedagogice)
Sociální pedagogikabakalářskékombinované01. 11. 2019
15. 03. 2020
3 roky
(Specializace v pedagogice)
Sociální pedagogikanavazující magisterskékombinované01. 11. 2019
15. 03. 2020
2 roky
(Vychovatelství)
Sociální pedagogikanavazující magistersképrezenční01. 11. 2019
15. 03. 2020
2 roky
(Vychovatelství)