Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

       

+
   Rozšířený filtr

                       
     
   
 
 

Specializace Typ studia Forma studia Přihláška
od-do
Délka studia
(Studijní program)
Speciální pedagogikabakalářsképrezenční15. 11. 2022
15. 03. 2023
3 roky
(Speciální pedagogika)
Speciální pedagogikabakalářskékombinované15. 11. 2022
15. 03. 2023
3 roky
(Speciální pedagogika)
Speciální pedagogikanavazující magistersképrezenční15. 11. 2022
15. 03. 2023
2 roky
(Speciální pedagogika)
Speciální pedagogikanavazující magisterskékombinované15. 11. 2022
15. 03. 2023
2 roky
(Speciální pedagogika)